Aspartaam

Men kan bijna geen voedingsmiddel meer eten of een glas fris drinken of er zit wel e.a. zoetstof in. ‘Light’ producten zijn in. Veel voorkomende zoetstoffen zijn sorbitol en aspartaam. Beiden zijn niet ongevaarlijk. James en Phyllis Balch schreven het boek ‘Voorschrift voor voedingsgezondheid’ en nemen aspartaam op onder de categorie chemisch vergif. Aspartaam veroorzaakt zeer verontrustende symptomen zoals bijvoorbeeld geheugenverlies en zelfs hersentumoren.

Aspartaam is gemaakt van de chemicaliën aspartisch zuur, phenylalanine en methanol. Bij gebruik van aspartaam ontstaat in het lichaam het bijproduct diketopiperazine (DKP).
DKP is zeer schadelijk voor ons lichaam.
Het aspartisch zuur en het glutaminaat zuur kunnen ernstige neurologische kwalen veroorzaken en velen andere acute symptomen. Dat komt omdat deze stoffen zich gedragen als neurozenders in de hersenen door een overdracht van informatie van neuron naar neuron te vergemakkelijken. Teveel van deze twee zuren vernietigt bepaalde neuronen doordat er te veel calcium in de cellen wordt toegelaten. Door dit te hoge gehalte worden grote aantallen vrije radicalen in beweging gezet en deze vernietigen de cellen. Met andere woorden de zenuwcellen worden ernstig beschadigd. Een groot deel van de zenuwcellen in de hersenen kan al vernietigd zijn voordat de mens ook maar één symptoom bespeurd.
Ziektes die zouden kunnen ontstaan zijn: Multiple sclerose, ALS, geheugenverlies, hormonale problemen, epilepsie, Alzheimer, Parkinson etc.

Phenylalanine is een aminozuur. Iedereen kent het hielprikje dat bij baby’s wordt uitgevoerd. Er wordt dan gekeken of de baby een genetische aandoening ‘fenylketonurie’ heeft. Sommige mensen kunnen deze stof niet afbreken waardoor men zou kunnen komen te overlijden. Zij moeten dan een speciaal dieet volgen. Na inname van aspartaam kunnen er hoge concentraties phenylalanine in de hersenen ontstaan, ook bij personen die niet lijden aan PKU. Phenylalanine zorgt ervoor dat het serotonine niveau in de hersenen afneemt waardoor er ernstige depressies kunnen ontstaan. Het is vooral gevaarlijk voor baby’s en ongeboren kinderen.

10% van aspartaam bestaat uit methanol. Methanol is een dodelijk gif. Het wordt via de dunne darm opgenomen wanneer de methyl groep van aspartaam het enzym chymotrypsine ontmoet. Als een product dat aspartaam bevat wordt verwarmd wordt de absorptie van methanol versneld. Het ontbindt zich in mierenzuur en formaldehyde. Formaldehyde is een dodelijk neurotoxine. Formaldehyde treft u overigens samen met kwik ook aan in vaccinatievloeistof.
Een methanolvergiftiging herkent u aan o.a. de navolgende verschijnselen: hoofdpijn, oorsuizingen, duizelig, misselijk, zenuwontstekingen, verstijvingen, gedragsstoornissen, gezichtsproblemen, netvliesbeschadigingen e.d. Formaldehyde is kankerverwekkend, het verstoord het DNA en kan geboorteafwijkingen veroorzaken.

Sommige onderzoekers gaan er vanuit dat er DKP in het lichaam wordt gevormd na inname van aspartaam. Of dit zo is, is niet helemaal duidelijk. Wel wordt het gevormd als de bewaartijd van aspartaam wordt overschreden. DKP kan hersentumoren veroorzaken.

De meeste mensen brengen chronische symptomen niet in verband met hun zoetstof gebruik. Toch kan deze er wel degelijk zijn. Zelfs bij enkele glazen frisdrank kunstmatig gezoet met sorbitol/aspartaam kunt u een flinke diarree of maagklachten ontwikkelen en dat lijkt dan nog de minst ernstige acute bijwerking.

Mensen gaan er over het algemeen vanuit dat het gebruik van kunstmatige zoetstoffen voorkomt dat zij zwaarder worden. Ik zal u deze illusie maar ontnemen. Sterker nog aspartaam kan zelfs voor gewichtstoename zorgen. Het is in ieder geval een stuk gezonder uw voeding/drank niet met kunstmatige zoetstoffen te zoeten en in de gaten te houden wat er op de etiketten van uw voedingsproducten staat vermeld.

Voor meer informatie over Aspartaam kunt u kijken op www.aspartaam.nl

Deel dit artikel op..
Dit bericht is geplaatst in Artikelen A met de tags , , . Bookmark de permalink.