Wat is een geneesmiddelenbeeld?

Hom-middelenHomeopatische middelen worden getest op gezonde mensen. Men heeft bijvoorbeeld een groep van 30 mensen bereid gevonden enige tijd een homeopatisch middel in te nemen. Deze mensen weten niet welk middel zij krijgen toegediend. Zij noteren welke verschijnselen zij ontwikkelde op lichamelijk, mentaal en emotioneel gebied. Kortom zij noteren alles dat anders is dan voor de inname van het middel.

Na een aantal weken worden deze symptomen besproken. Als alle 30 mensen na inname van het middel pijn hebben gekregen in de maag die brandend van aard was, verbeterde door warme melk te drinken, een warme kruik op de maag te leggen en door druk en dubbel buigen, kan men dat beschouwen als sterk symptoom van het middel. Dit symptoom met zijn modaliteiten (de verbeteringen en verslechteringen) krijgt dan gradatie 3.
Zou bijvoorbeeld de helft van deze mensen zeer slecht gehumeurd raken met een verbetering van het humeur door zich geheel en al terug te trekken. Dan is dat ook een sterk symptoom en krijgt bijvoorbeeld gradatie 2.
Zouden een paar mensen last krijgen van een stekende pijn in de linker knie dan wordt ook dat meegenomen maar krijgt een lagere gradatie.
Ook kan het zo zijn dat een gedeelte van de proefpersonen bepaalde dromen ontwikkelde, ook dat wordt genoteerd en een gradatie gegeven.

Zo wordt alles opgeschreven wat het middel bij deze proefpersonen op elk niveau aan klachten teweegbracht. Zo ontstaat een geneesmiddelenbeeld.

Als voorbeeld zou ik willen geven een gedeelte van het geneesmiddelbeeld dat na inname van Pulsatilla ontstond.

Pulsatilla:

 • Timide, meegaand, wisselende klachten en stemmingen
 • Zeer emotioneel
 • Veel huilen en huilen afgewisseld met lachen
 • Kieskeurig en besluiteloos
 • Angst voor grote mensenmenigten, claustrophobie
 • Manipuleren om aandacht te krijgen
 • Verlaten gevoel
 • Kouwelijk met een intolerantie voor hitte, beter door frisse lucht
 • Afkeer van vet en geen dorst
 • Steeds urineren indien blootgesteld aan kou of nattigheid
 • Groen/gele afscheidingen
 • Wazig zien
 • Pijn in het hoofd nadat men veel gegeten had
 • Brandende hitte aan de voeten met het verlangen ze te ontbloten
 • Oprispingen na het eten van vettigheid.

Het beeld gaat nog pagina’s lang door. Sommige symptomen hebben gradatie 1, sommige gradatie 2 of 3. Wanneer een patiënt met dergelijke klachten bij een klassiek homeopaat komt zal deze bijvoorbeeld aan Pulsatilla denken. Vaak zullen patiënten maar een gedeelte van de klachten van het Pulsatilla-beeld hebben. Dan wordt gezocht naar een middel dat een gedeelte van het pulsatillabeeld in zich draagt maar ook de eventuele andere klachten van de patiënt. Soms heeft de patiënt wel alleen de bovengenoemde klachten maar is de esssentie waar alles omdraait anders dan bij Pulsatilla. Ook dan wordt gezocht naar een beter passend middel.
Het middel Pulsatilla heeft bijvoorbeeld last van een verlaten gevoel maar een middel als onder andere Aurum heeft dat ook. Tezamen met nog 54 andere middelen. Van belang is dus wanneer dat verlaten gevoel ontstaat, wat voor emotie en wat voor reactie dat geeft bij de patiënt. Aurum zal dan een heel ander reactiepatroon geven dan Pulsatilla. Een patiënt die Aurum nodig heeft is een heel andere persoonlijkheid dan een persoon die Pulsatilla nodig heeft.
De klachten van Pulsatilla verbeteren doordat hij de frisse lucht in gaat dat zien we bij onder andere Aurum ook. Pulsatilla is echter kouwelijk ingesteld en Aurum niet alhoewel de klachten ‘s winters vaak erger zijn. Ook de oorzaak waardoor iemand in een Aurum-staat gaat verkeren is heel anders dan dat men ziet bij Pulsatilla. Vandaar dat de oorzaak altijd sterk meeweegt bij het bepalen van een middel voor een patiënt.
Er zitten dus een heleboel kanten aan een middel.

Deel dit artikel op..