Ventolin kinderen

Ventolin kinderen

Ventolin kinderen

Het gebruik van Ventolin bij neemt de laatste jaren schrikbarend toe. Op crèches zit er in meer dan de helft van de rugzakjes Ventolin. Onze kinderen puffen wat af. In het merendeel van de gevallen is het absoluut onnodig dat er gepuft wordt. Kinderen op crèches zijn wat vaker verkouden en zullen misschien wat vaker hoesten. Er zijn kinderen bij die bij elke verkoudheid gaan hoesten. Deze hebben een affiniteit naar de longen. Meestal betreft dit kinderen waarbij in een homeopathisch consult geconstateerd wordt dat er in de familie meerdere familieleden zijn die een gevoeligheid aan de luchtwegen hebben of het betreft kinderen die voorheen eczeem hebben gehad.

De termen baby astma, peuter astma, kleuter astma zijn schering en inslag. Regelmatig kan men daar grote vraagtekens bij zetten.

Is Ventolin dan zo onschuldig dat het zo massaal kan worden voorgeschreven? Nee, dat is het helemaal niet, verre van dat (zie artikel Sky News). Het is goed dat er als tussenoplossing Ventolin gebruikt kan worden voor die kinderen die het daadwerkelijk nodig hebben. Ik gebruik met opzet het woord tussenoplossing omdat cara-achtige klachten (zie ook website artikel CARA) en ook astma heel goed opgelost kunnen worden door middel van o.a. klassieke homeopathie. In een dergelijke situatie wordt de homeopatische medicatie naast de reguliere medicatie gebruikt. Als blijkt dat het beter gaat met de astmapatiënt dient in overleg met de voorschrijvende arts de reguliere medicatie te worden afgebouwd.In klinische gegevens is te lezen dat Ventolin geïndiceerd is ter behandeling van status astmaticus en andere vormen van ernstige broncho-spasmen, waarbij intermitterende positieve druk ventilatie nodig is, zoals acute exacerbaties (opvlammingen) van ernstige chronische bronchitis, ernstige astma bronchiale en bronchiectasie (verwijding van de luchtpijpvertakkingen).
Ventolin heeft nogal wat interacties met andere corticosteroïden middelen, die soms in combinatie worden gegeven. Mensen met een onbehandelde hyperthyreoidie (te snel werkende schildklier), hypertensie (verhoogde bloeddruk), problemen aan het myocard (hartspier) dienen het niet te gebruiken.
Gebruik in de zwangerschap zou schade kunnen toebrengen aan de foetus.
De werkzame stof in Ventolin is Salbutamol. Deze gaat ook over in moedermelk. Men is er nog niet uit of dit schadelijke effecten kan hebben voor de baby.

Indien men onvoldoende gaat reageren op Ventolin worden er meestal andere middelen bij gegeven. Gelijktijdig gebruik met andere medicatie kan echter voor problemen zorgen. Zoals gelijktijdig gebruik met vernevelde salbutamol en ipratropium dat glaucoom (groene staar ten gevolge van verhoogde oogboldruk) kan veroorzaken.
Ook is er grote voorzichtigheid geboden bij mensen die lijden aan verminderde glucosetolerantie, diabetes mellitus, en bij gelijktijdig gebruik van hartglycosiden.
Er kan hypokaliemie (verlaagde kaliumspiegel optreden met name bij vernevelen of parenterale toediening (langs anderen weg dan via de darmen bijvoorbeeld per injectie). Dit risico wordt sterk vergroot indien gelijktijdig corticosteroïden intraveneus (via de ader) of oraal (via de mond) worden toegediend. Kans op hypokaliemie en ook hyperglykemie (verhoogd glucosegehalte) neemt toe bij gelijktijdig gebruik van bijvoorbeeld theofyllinen en/of thiazidediuretica (vochtafdrijver).

De bijwerkingen van Ventolin voorzover nu bekend kunnen zijn:

 • beven
 • spierkrampen
 • gespannen gevoel
 • perifere vasodilatatie (verwijding vaten)
 • toegenomen hartfrequentie
 • a-ritmieen (onregelmatige hartslag)
 • tachycardie (abnormaal versnelde hartslag)
 • hartfibrillatie (het zeer snel en ongecoördineerd samentrekken van de hartspiervezels meestal in de boezems, hartkamerfibrillatie is dodelijk)
 • hoofdpijn
 • misselijk
 • toegenomen transpiratie
 • allergische reactie zoals angio-oedeem,urticaria (extreme vochtophoping, netelroos)
 • brocho-spasmen (verkramping bronchiën)
 • hypotensie (te lage bloeddruk)
 • collaps (totale instorting van de werking van het lichaam)
 • hyperactiviteit
 • Bij volwassenen zien we dan ook nog, hoewel zelden, hallucinaties

Dat Ventolin mits goed geïnhaleerd alleen in de longen terecht komt is niet waar. Na inhalatie bereikt slechts 10 tot 20% de longen. Waarschijnlijk wordt een groot gedeelte van de geïnhaleerde dosis via mucustransport ingeslikt en vervolgens in het maag-/darmkanaal geabsorbeerd. Uitscheiding vindt overwegend via de nieren plaats in de vorm van 64% onveranderd en 12% als sulfaatconjugaat.Omdat Ventolin snel benauwdheidsklachten opheft is het gevaar groot dat indien men minder goed op Ventolin gaat reageren, er meer van gebruikt wordt. De bijwerkingen/risico’s zullen dan toenemen. Overdosering kan gemakkelijk geschieden, in o.a. Amerika zijn daar mensen aan overleden (bron: Ivan Wolffers, medicijnen). Kinderen kunnen indien niet goed geïnhaleerd ook nog een gedeelte inslikken.
De toekomst moet nog leren of middelen als Ventolin zullen bijdragen aan een toename van de astma problemen.
Ventolin is een beta-2 sympathicomimetica netzoals Clenbuterol. U herinnert zich vast nog wel de destijds verschenen krantenartikelen over Clenbuterol dat boeren als hoestdrank aan het vee gaven, ook indien deze geen problemen hadden omdat de spiermassa zo fijn toenam. Atleten gingen het gebruiken omdat het van invloed was op hun spiermassa en functie. Hun conditie verminderde echter aanmerkelijk (inmiddels is Clenbuterol voor een dergelijk gebruik verboden). Salbutamol heeft hetzelfde effect.

In de Telegraaf van 25 september 2003 staat een artikel van Eric Schrim. Hij onderzocht het effect van medicatie op kinderen. Zijn conclusie was dat van zo’n 40% van de op de markt zijnde geneesmiddelen die ook worden voorgeschreven aan kinderen totaal onbekend is wat voor effect deze op kinderen kunnen hebben. Volgens Dhr. Schirm slikt 81% van de kinderen op 2 jarige leeftijd medicatie. Vooral antibiotica wordt massaal voorgeschreven aan kinderen met KNO klachten en/of huidproblemen. Op veel bijsluiters staat überhaupt niet eens vermeld of het wel door kinderen mag worden gebruikt. Volgens deze onderzoeker is het de hoogste tijd dat er meer onderzoek wordt gedaan naar de invloed van geneesmiddelen op kinderen.

Antibiotica, luchtwegverwijders, corticosteroïden zalfjes etc zijn zo ingeburgerd dat er maar weinig ouders bij stilstaan wat het gebruik daarvan voor nadelige effecten op hun kinderen zou kunnen hebben.
In het blad Ode/Medisch Dossier, jaargang 5, nummer 8, vindt men wat ingezonden stukjes van Ventolingebruikers.. Voor meer informatie ga naar www.medischdossier.org.

Het is niet de bedoeling van mij ouders schrik aan te jagen met dit artikel. Het is slechts de bedoeling patiënten of ouders te laten nadenken over de medicatie die zij gebruiken of laten voorschrijven aan hun kinderen. Zij dienen op de hoogte te zijn van zowel de positieve als de negatieve kanten, zodat zij in overleg met hun arts een afweging kunnen maken.
Soms wisselen mensen medicatie uit. De buurvrouw geeft het puffertje van haar kind even aan de buurvrouw met het hoestende kind. Doet u dit nooit zo maar, maar informeer eerst bij uw huisarts.
Als mensen veel medicatie gebruiken is de kans groot, dat de bijwerkingen van middel A, weer worden opgeheven met middel B. Deze heeft echter ook bijwerkingen en middel C volgt. Als u bijvoorbeeld middelen slikt tegen astma, dan kunt u als bijwerking o.a ritmestoornissen aan het hart krijgen. In zo’n geval volgt hartmedicatie voor een eigenlijk gezond hart. Kijk dus zeer kritisch naar uw medicatie en vraag er naar bij uw arts/specialist en/of laat de apotheker een en ander uitzoeken.
Overigens is het ook zo dat ik er geen voorstander van ben dat mensen zomaar homeopatische middelen gaan gebruiken. Zeker niet indien het gaat om chronische klachten (zie ook artikel zelfmedicatie met homeopathie).

Dat het in een hoop gevallen ook anders kan kunt u lezen in de volgende 3 casussen, die met toestemming van de patiënten gepubliceerd mogen worden.

 greenline3

Casus 1

Een baby’tje van 10 maanden oud is chronisch verkouden. Elke maand wel 2 weken lang. Bij deze verkoudheden treedt tevens hoesten op. Omdat de ouders met hun andere kind ook bij een klassiek homeopaat hebben gelopen, kiezen zij ervoor dit klassiek homeopatisch te laten behandelen. Volgens de ouders werd dit kindje zo goed als verkouden geboren. 2 dagen na de geboorte kwam er geel-/groene uitscheiding uit de neus. Ook zijn ogen zaten elke ochtend dichtgeplakt met geel-groen slijm. Toen hij 1 maand oud was begon het hoesten. Het is een zeer alerte baby. Levendig. Eet goed, lust alles.
Zeer ondernemend. Hij slaapt op zijn buik, maar als hij moet hoesten dan wil hij over de schouder gedragen worden of hij ligt op zijn buik met de billen omhoog.
In de familie komen allergieën en vroegtijdige hartinfarcten voor.
Dit was voor de homeopate een zeer duidelijk beeld. Het middel kon na het consult gelijk mee. Binnen 1 week verdween de verkoudheid, na 2 weken was ook het hoesten weg.
Tot aan het 2e consult 8 weken later waren er geen verkoudheden meer geweest.
Tussen het 2e consult en het 3e zat 12 weken. In deze periode werd de baby nog 1x verkouden, maar er trad geen hoesten op en de verkoudheid verliep normaal. Heldere uitvloeiing en binnen 4 dagen weg.
Inmiddels is de baby een 4 jaar oude kleuter en heeft zijn klachten niet meer teruggehad. Hij is nog wel eens verkouden, zoals elk mens dat wel eens is, maar dat is heel normaal.

Aantal consulten: 3
Aantal middelen: 1
Behandelduur: ongeveer 5 maanden

 

greenline3

Casus 2

Een meisje van 5 jaar oud is doorlopend verkouden. Heeft vaak last van oorontstekingen en heeft al 3x bronchitis gehad en 1x een longontsteking. Vanaf dat zij 3 maanden was tot aan haar 2e jaar heeft zij eczeem gehad. Vanaf dat zij ongeveer een ½ jaar oud was kwamen de problemen. Ze heeft heel veel antibiotica kuren gehad. In verband met de longontsteking heeft zij 2x een kuur van 14 dagen achter elkaar gehad. Op het moment van het consult gebruikt zij Ventolin en heeft zij haar 14e antibiotica kuur achter de rug. Zij is chronisch moe en kan daarom ’s middags niet naar school. Elke middag slaapt zij 2 uur. ’s Avonds om 18.00 uur wil zij alweer naar bed en slaapt dan het klokje rond.Toen zij 2 jaar oud was had zij last van schimmelinfecties aan de genitalia. Als zij zich gaat inspannen dan raakt zij buiten adem. Soms gaat zij daarbij hoesten. Daarom blijft zij liever rustig.
Het meisje ziet eruit als een klein engeltje. Heel lief en meegaand, zonder dat het een doetje is, aldus haar ouders, want ze laat zich niet het kaas van haar brood eten. Ze is gek op dieren. Van katten krijgt zij het echter wat benauwd. Zij eet alles en is gek op chocolade. Ze is dorstig. Ze ziet er bleek en tenger uit.

Op grond van dit verhaal en nog wat andere gedragskenmerken wordt een middel gezocht. Helaas met gering resultaat. Er wordt gezocht naar een ander middel, wederom gering resultaat. Een derde middel volgt daarop verbetert zij aanmerkelijk maar valt na 4 weken weer terug. Zelfde middel, doch weinig echt resultaat.
De homeopate besluit haar een miasmatisch middel te geven (zie artikel website miasma’s). Ook op grond van familiale ziekten.
Hierop krijgt zij veel meer energie. 4 weken na het middel kan zij ook ’s middags naar school. Na ongeveer 8 weken ontwikkelt zij eczeem. Hier doet de homeopate niets aan. Als het eczeem verschijnt wordt het meisje minder vaak verkouden en benauwd. De Ventolin wordt in overleg met de huisarts afgebouwd. Dat gaat goed. Er is geen verslechtering.

Dit meisje knapt zienderogen op. Haar eczeem neemt echter steeds verder toe. De homeopate legt uit hoe dat komt en adviseert er niets aan te doen. Ruim een half jaar na inname van het laatste middel bruist dit meisje van de energie. Heeft geen problemen meer met haar luchtwegen of haar oren. Ook haar allergie voor katten is verdwenen. Opmerkelijk is dat zij in dat half jaar bijna 6 cm groeit en behoorlijk toeneemt in gewicht.
Het eczeem heeft bijna 1½ jaar geduurd, er werd niets aan gedaan. Daarna verdween het geleidelijk aan.

Het meisje is nu (september 2003) 11 jaar oud. Uit navraag bij de ouders blijkt dat ze na afronding van de behandeling, op wat verkoudheden na en 1x een flinke griep en soms eens een dag diarree of wat koorts niet meer ziek is geweest. Dit zijn dus normale ziekten, die ieder op zich gezond mens meemaakt.

Aantal consulten: 8 en 1 telefonisch
Aantal middelen: 4
Behandelduur: 1½ jaargreenline3

Casus 3

Een meisje van 7 jaar komt op consult met haar ouders. De klachten zijn: Obstipatie, chronisch verstopte neus, oorproblemen, keelontstekingen, eczeem, slaapproblemen, eetproblemen en gedragsproblemen, zoals zeer tegen draads, haar wil is wet, niet luisteren en gewoon doorgaan. Zij domineert aldus de ouders met haar gedrag het hele huishouden. Haar broertjes gaan haar dan ook uit de weg. Haar ouders komen op het moment dat zij het gevoel hebben dat alles maar dan ook alles alleen nog maar om de dochter draait. De meeste zo niet alle aandacht gaat naar dit dochtertje.
In de praktijk echter is ze verlegen. Wel corrigeert ze haar ouders vaak. Voor het consult hebben de ouders de problemen met het gedrag naar de homeopate gemaild, zodat het meisje geen lading negativiteit over zich krijgt uitgestort.
Ook op school zijn er geen problemen. De juf kan zich niet voorstellen dat het thuis zo’n tante is. Op school luistert ze goed, helpt graag. Wel wil ze graag de baas spelen over andere kinderen, doch met een kleine correctie van de juf draait ze snel bij.
Op dit gedrag en niet eens zo zeer op haar lichamelijke klachten wordt een middel voorgeschreven en de ouders krijgen een advies van hoe te reageren op haar gedrag. De eerste 2 weken gaan de ouders door een hel (zoals zij zelf melden). Daarna is het alsof er een knop omgaat. Vanuit school echter komt de melding dat ze vervelend is in de klas. De situatie lijkt wel omgedraaid. De homeopate adviseert gewoon af te wachten. Tijdens het 2e consult melden de ouders dat alles weer stabiel is en dat het goed met haar gaat, zowel thuis als op school. Er wordt een afspraak op langere termijn gemaakt. Na 2 weken nemen de ouders contact op. Het meisje heeft een keelontsteking gekregen en een loopoor. De homeopate adviseert hier niets aan te doen tenzij er andere symptomen bijkomen. Zij vraagt de ouders even langs de huisarts te gaan. Ook deze vindt het niet noodzakelijk iets te ondernemen. 5 maanden later volgt het 3e consult. De ouders vertellen dat de rust is weergekeerd.
Alle lichamelijke klachten zijn verdwenen en haar gedrag is niet meer storend.

Een half jaar na het laatste consult nemen de ouders contact op. Het gaat minder goed. Het middel wordt herhaald. Daarna gaat alles weer goed.
Tot op heden (jaren later) gaat alles nog steeds goed. Het blijft een opgewonde standje, maar dat levert geen problemen meer op.

Aantal consulten: 9
Behandelduur: in totaal 2 jaar.
Aantal middelen: 1

bron foto: iwma.com
Deel dit artikel op..
Dit bericht is geplaatst in Artikelen A, Artikelen V met de tags , , , , . Bookmark de permalink.