Innemen van homeopathische middelen

U dient zich immer te houden aan de voorschriften van de klassiek homeopaat. Het voorgeschreven homeopathische middel, de potentie en de wijze van innemen luisteren nauw. Het moet in overeenstemming zijn met wat uw lichaam (uw vitaliteit) aan kan. Anders dan in het reguliere circuit neemt u homeopathische middelen maar één maal of soms enkele keren binnen 24 uur in.

Deel dit artikel op..