Hoe lang duurt een Homeopathische behandeling?

Homeopathische behandeling

De duur van het genezingsproces is van veel factoren afhankelijk. Er zijn geen vaste richtlijnen te geven. U kunt zich voorstellen dat indien u al enkele jaren aan een chronische ziekte lijdt, uw lichaam tijd nodig heeft om te herstellen. De duur van het genezingsproces is in ieder geval afhankelijk van de vitaliteit van de patiënt, de tijd dat hij/zij deze klachten al heeft en de ‘soort’ ziekte waaraan de patiënt lijdt.

U kunt uw homeopaat vragen een prognose te stellen van de behandelduur. U kunt daar samen een afspraak over maken. Acute ziektes kunnen binnen enkele dagen, uren of zelfs minuten genezen.

Het eerste consult duurt over het algemeen 1 tot 2 uur. Als de homeopaat een keuze heeft gemaakt betreffende het middel dat u krijgt (meestal maar één of twee korreltjes) krijgt u dat direct na het consult of het wordt opgestuurd. Als er geen sprake is van een acute situatie wordt er doorgaans na 4 tot 8 weken een nieuwe afspraak gemaakt.

Het vervolgconsult bestrijkt over het algemeen 30 tot 60 minuten. Alle veranderingen worden op een rijtje gezet en er wordt beoordeeld of u al dan niet goed heeft gereageerd. De homeopaat kan concluderen dat u een ander middel nodig heeft of dat een middel moet worden herhaald of dat uw middel nog steeds werkt, in dat laatste geval krijgt u geen middel.

Als u met een chronische klacht bij een homeopaat te rade gaat zijn er in de meeste gevallen toch een aantal maanden en soms zelfs jaren nodig om u geheel te genezen. Dat vergt veel geduld en doorzettingsvermogen van zowel de patiënt alsook van de homeopaat.
Vervolgconsulten zijn nodig indien u nog niet volledig bent hersteld EN zolang er vooruitzichten zijn op verbetering. Zijn deze vooruitzichten er niet meer dan zal de homeopaat u adviseren de behandeling te stoppen.

Alhoewel er met homeopathie vaak wonderen gebeuren is niet iedereen te genezen. Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 70% van de patiënten blijvend geneest of een betere levenskwaliteit genieten. In ogenschouw nemend dat mensen vaak bij homeopaten terechtkomen omdat men regulier niets meer voor hen kan doen en zij al jaren met klachten lopen is dit percentage behoorlijk hoog te noemen.

Begin werking
Na het innemen van een middel kan het voorkomen dat er eerst een verergering van de klachten optreedt. Vaak is dit een aanwijzing dat u het juiste middel hebt gekregen. Op dat moment overtreft het homeopatische middel qua prikkel de ziekte in uw lichaam en dat kan een toename van de klachten geven. Ze verdwijnen doorgaans snel en u dient deze ‘begin-verergering’ immer door te geven aan de behandelend homeopaat. Ook kan het voorkomen dat u na het homeopatische middel uitscheidingsreacties gaat krijgen zoals bijvoorbeeld: meer plassen, zweten, verkouden worden, veel huilen en voor vrouwen onder andere witte vloed. Vaak verdient het de voorkeur deze niet te bestrijden. Bij twijfel kunt u uw homeopaat raadplegen.

Ook kunnen tijdens de behandeling klachten terugkomen die u vroeger wel eens heeft gehad. Dit kan in principe als een gunstig verloop van de therapie worden beschouwd: het is onverstandig om deze klachten te onderdrukken met homeopathische of reguliere middelen.
Als voorbeeld: stel, u heeft als kind geleden aan eczeem en dat eczeem is teruggedrongen door middel van zalfjes of andere preparaten, later ontwikkelt u Caraklachten (astma, bronchitis etc.) (de link tussen huidklachten en astma is ook regulier gelegd). U gaat met uw astmaklachten naar de homeopaat en deze geeft u een middel. De astma vermindert of verdwijnt en u ontwikkelt wederom huidklachten. Dit wijst vaak op een genezingsreactie en het is beslist onverstandig om de huiduitslag weg te smeren.

Deel dit artikel op..