Wat is Klassieke Homeopathie?

BELANGRIJK! Opheffing praktijk 2017 (lees hier waarom)

Klassieke Homeopathie

is een geneeswijze die berust op natuurwetten. Het is een geneeswijze die al vele eeuwen wordt toegepast. Het is een uiterst systematische methode om de eigen levenskracht van een lichaam te stimuleren om zodoende een ontstane ziekte te genezen (het zelfherstellende vermogen van het lichaam).

Zonder levenskracht zou uw lichaam niet in stand kunnen worden gehouden. Een klein wondje groeit ‘vanzelf’ weer dicht, bij een goede vitaliteit zal het lichaam zelf afrekenen met virussen, bacteriën en dergelijke, cellen sterven af en het lichaam vormt zelf weer nieuwe. Als de levenskracht verstoord is ontstaan er klachten.

Klassieke homeopathie berust op de wet van gelijksoortigheid, de similiawet. Dat wil zeggen dat men het gelijke met het gelijksoortige geneest. Remedies die bij een gezond mens bepaalde klachten oproepen kunnen mensen met gelijksoortige klachten genezen.

Een klassiek homeopaat probeert de oorzaak van de ziekte aan te pakken en hij/zij zal geen symptomen gaan onderdrukken. Er wordt niet zozeer gekeken naar de ziekte of het zieke orgaan maar naar de gehele mens of dier. Het voorschrijven van een remedie berust dus op het principe van de totaliteit. In acute gevallen op grond van de totaliteit van de acute klacht.

Het is heel goed mogelijk dat 10 mensen met alle 10 verschillende klachten allen hetzelfde middel nodig hebben en dat 10 mensen met alle 10 dezelfde klachten alle 10 een ander middel nodig hebben. Dit heeft te maken met het voorschrijven op totaliteit (klacht(en) + persoonlijkheid + bijvoorbeeld voedselvoorkeuren + de verbeteringen en verergeringen van de klacht(en) ).

Een klassiek homeopaat heeft een holistische zienswijze. Dat wil zeggen dat hij/ zij de mens niet opsplitst in allerlei onderdelen maar de mens beschouwt als een eenheid van lichaam en geest in een voortdurende wisselwerking met zijn omgeving. Hij/zij vraagt zich af waarom deze mens of dat dier nu juist deze symptomen ontwikkelde en wat hij/zij kan doen om deze ontvankelijkheid te verminderen of te laten verdwijnen.
Vaak worden patiënten tijdens de behandeling bewust van hun eigen rol in het proces van ziekte en gezondheid.

Klassieke homeopathie werkt anders dan de geneeswijze waaraan u gewend bent (de reguliere geneeswijze). Heel kort gezegd zou men kunnen zeggen dat een homeopathische similimum inwerkt op uw levensbeginsel en dus op uw energiepatroon. De remedie gaat als een soort katalysator door uw lichaam en grijpt in daar waar nodig en daar waar hij overeenstemming vindt. Wel hebben middelen een bepaalde orgaan-affiniteit, doch altijd wordt gekeken naar de hele persoon en niet alleen naar zijn zere ogen of oren.
Klassiek homeopaten schrijven voor op gelijksoortigheid, reguliere artsen op grond van tegengesteldheid.

De spraakverwarring over klassieke homeopathie is groot. Men spreekt over homeopatische tandpasta, homeopathische koekjes, homeopathische knoflookpillen of homeopatische afslankdruppels. Wel, deze producten bestaan niet en zullen ook nooit bestaan. Men verwart homeopathie vaak met kruidengeneeskunde, dit heeft niets met homeopathie te maken.

Ook binnen de homeopathie kent men stromingen: Eén daarvan is de klinische homeopathie. De middelen worden dan niet voorgeschreven op grond van het totale symptoombeeld, maar klachtgericht. Daarom is de uitwerking dikwijls plaatselijk en vaak van korte duur. Bij complex-homeopathie worden verschillende homeopathische middelen met een bepaalde klachtgerichte affiniteit bijeengevoegd. De ervaring is dat ze vaak langdurig gebruikt moeten worden en de klachten na het stoppen van inname langzaam aan weer terugkomen. Beter is dus om een middel op de totale persoon voor te schrijven.

Deel dit artikel op..