FAQ

De meest gestelde vragen aan de Homeopaat

Zijn er ook specialisaties binnen de klassieke homeopathie?
Nee. Elke klassiek homeopaat behandelt alles. Wel zou het zo kunnen zijn dat de ene klassiek homeopaat wat meer patiënten met dezelfde ziekte heeft behandeld, maar dan nog, zoals hierboven reeds aangegeven, er wordt niet behandeld op grond van de klacht maar op grond van totaliteit.

Ik heb migraine of ik heb astma of ik heb…………….. kan dit homeopathisch behandeld worden?
Elke klacht die niet in een onomkeerbaar stadium verkeerd kan homeopathisch behandeld worden. Bij ernstige pathologie duurt de behandeling langer dan wanneer het minder ernstige klachten betreft.

Waar moet ik in het weekend heen als er problemen zijn en ik onder behandeling ben van een klassiek homeopaat?
De meeste homeopaten zijn ook in het weekend te bereiken. Indien de homeopaat deel uit maakt van een collectief of groepspraktijk is er vaak sprake van een waarnemingsregeling.

Helpt homeopathie ook als de patiënt heel veel reguliere middelen gebruikt?
Vaak wel. Het ligt een beetje aan de middelen die er gebruikt worden. Indien men regulier middelen gebruikt die de afweerreactie van de patiënt onderdrukken wordt het wat moeilijker omdat homeopathie juist probeert de afweer te optimaliseren. Vaak zal men zien dat tijdens een homeopathische behandeling medicijnen kunnen worden afgebouwd.

Worden de consulten bij de homeopaat vergoedt door de ziektekostenverzekeraars?
Inmiddels zijn er 35 ziektekostenverzekeraars die geheel of gedeeltelijk de kosten van de homeopaat vergoeden.

Is een klassieke homeopathische behandeling duur?
Homeopathie is een relatief goedkope geneeswijze. De 1e consulten liggen meestal tussen de €90,- en €120,-. De vervolgconsulten tussen de €60,- en €85,-. Deze prijzen zijn inclusief 21% BTW en incl. medicijnen. Een eerste consult duurt gemiddeld 1½ a 2 uur. Een vervolgconsult gemiddeld een uur soms langer. Nadat de patiënt naar huis gaat begint de homeopaat met een analyse, een repertorisatie en vervolgens gaat hij op zoek naar een middel dat zo goed mogelijk bij de patiënt past. Daarna volgt wederom een analyse en een overweging over de potentie waar mee begonnen moet worden. De tijd die een homeopaat aan zijn patiënten besteedt is veel te noemen. Gemiddeld is een homeopaat 4 uur per consult met zijn patiënt bezig maar vaak is dat langer. Gezien de tijd en de aandacht die een klassiek homeopaat aan zijn patiënten geeft kunnen er niet veel patiënten op één dag behandeld worden.

Waar moet ik op letten als ik naar een klassiek homeopaat ga?
Belangrijk is dat de klassiek homeopaat is aangesloten bij een beroepsvereniging zoals bijvoorbeeld de NVKH te Alphen aan de Rijn. Dit geeft u zekerheid over de opleiding en kwaliteiten van de homeopaat. Voor eventuele klachten kunt u dan terecht bij de klachtencommissie Alternatieve Geneeswijze te Amersfoort. Tevens beschikt de NVKH over een tuchtcollege.

Wat voor opleiding heeft een klassiek homeopaat gevolgd?
Overal zijn opleidingen tot klassiek homeopaat te volgen. Belangrijker is dat de opleiding erkend wordt door de NVKH. Is dit het geval dan kunt u er vanuit gaan dat de bij de NVKH aangesloten klassiek homeopaat een opleiding heeft gevolgd die aan de navolgende eisen voldoet:

Medische vooropleiding
Scholing in anatomie, fysiologie, ziekteleer, het onderkennen van acute en/of levensbedreigende levenssituaties, EHBO, met een toetsing van de medische kennis door middel van examens.
Psychologie
Inzicht in het psychisch functioneren van de mens en therapeutische situaties. Toetsing door middel van werkstukken en mondelinge toetsing
Ethiek
Bestaande uit de geheimhouding, de integriteit en het omgaan met deze vertrouwenspositie.
Een gedegen kennis van de materia medica (de homeopathische geneesmiddelen)
Toetsing door middel van talrijke examens
Kennis van de verschillende stromingen in de klassieke homeopathie
Een gedegen kennis over de filosofie van de klassieke homeopathie
Toetsing door middel van talrijke examens en mondeling.
Het behandelen van patiënten onder supervisie van een ervaren homeopaat
Een eind examen met gecommitteerden van de NVKH waarin getoetst wordt of de klassiek homeopaat voldoet aan alle eisen die nodig zijn om patiënten te behandelen.
Na het halen van het eind examen diploma wordt de klassiek homeopaat thuis bezocht door de NVKH en wordt nogmaals bekeken of voldaan wordt aan alle eisen. Is dit het geval dan kan de klassiek homeopaat lid worden van de NVKH.
Een opleiding tot klassiek homeopaat duurt gemiddeld 6 jaar. De School voor Homeopathie te Amersfoort (erkend door de NVKH) stelt tevens nog de eis dat de aankomend klassiek homeopaat een EHBO cursus geeft en een lezing over klassieke homeopathie houdt en integreert de reguliere medische diagnose in de homeopathische behandeling.
Na toelating tot de NVKH is de klassiek homeopaat verplicht zich elk jaar te laten bijscholen door middel van themadagen en seminars. Hiervan moet hij/zij bewijs overleggen aan de NVKH.
Tevens dient hij deel uit te maken van werkgroepen om zijn kennis op peil te houden.

Is vaccineren een vorm van klassieke homeopathie?
Soms wordt dat beweerd. Naar mijn idee kan daar geen sprake van zijn. In de homeopathie wordt gewerkt met gelijksoortigheid en niet met het gelijke. Homeopathische middelen zijn verdund en geschud (gepotentieerd), dit is niet het geval bij een vaccinatie. Tevens dient men tijdens een klassiek homeopathische behandeling een enkelvoudig gepotentieerd middel toe meestal oraal. Daar is bij vaccinatie geen sprake van.

Werkt homeopathie door het zogenaamde placebo effect?
Nee het werkt niet door een placebo effect. Het is totaal onzinnig te beweren dat baby’s en dieren genezen door middel van placebo effecten. Daarbij komt dat mensen die naar een klassiek homeopaat gaan vaak al jaren op een reguliere wijze behandeld worden zonder bevredigend effect of daadwerkelijke genezing. Indien zij wel genezen door een homeopathische behandeling is het wel erg vreemd dit toe te schrijven aan een placebo effect.

Heb ik een verwijskaart nodig om naar een klassiek homeopaat te gaan?
Nee, u kunt rechtstreeks naar een klassiek homeopaat.

Mag mijn huisarts weten dat ik naar een klassiek homeopaat ga?
Natuurlijk mag hij/zij dat weten. Vaak stuurt de klassiek homeopaat een berichtje naar uw huisarts om hem van de homeopathische behandeling op de hoogte te stellen. Alleen als de patiënt aangeeft dit niet te willen, gebeurt dat niet.

Wijst een klassiek homeopaat een reguliere behandeling af?
Nee gelukkig niet. Het zou fijn zijn als een klassiek homeopaat gewoon kan samenwerken met de specialist uit het ziekenhuis en de huisarts. Dat gebeurt ook steeds vaker. Wat nog wel eens problemen wil geven zijn de verschillen in denkwijze tussen de homeopaat en reguliere behandelaar ten aanzien van ziekte en gezondheid.

Waarmee kan homeopathie vergeleken worden?
Dat is een moeilijke vraag. Het is immers een op zich zelf staande geneeswijze. Naar mijn gevoel komt het vanuit het alternatieve circuit bekeken het meest overeen met geneeswijze die zich bezighouden met energieën zoals bijvoorbeeld de Chinese acupunctuur. De meeste alternatieve geneeswijze hebben vaak raakvlakken met elkaar.

In de homeopathie wordt wel gesproken over miasma’s, wat is dat nu eigenlijk?
Dat is heel complex om uit te leggen. In wezen kan het gezien worden als overerfde energie blauwdrukken uit het voorgeslacht van de patiënt.

Toen Hahneman (de grondlegger van de huidige homeopathie) begon met het toedienen van homeopathische middelen aan zijn patiënten waren er altijd enkele patiënten die niet of maar ten dele genazen, ze vervielen steeds maar weer in hun oude klachten. Daar heeft hij grondig onderzoek naar gedaan en uiteindelijk kwam hij er achter dat deze mensen een belasting met zich meedroegen vanuit het voorgeslacht. Er waren diverse vormen van belasting die hij vervolgens typeerde als psorisch, sycotisch en syfilitisch. Later kwam daar nog het tuberculinische miasma bij. Een miasma is in feite een structuur of systeem waarbinnen het psorische, sycotische of syfilitische tot uiting kan komen. Deze uiting geschiedt via symptomen. Aan de hand van de symptomen die iemand vertoont probeert de klassiek homeopaat die zich tevens bezig houdt met miasma’s er achter te komen welk miasma op dat moment de boventoon voert bij de patiënt. Dat helpt bij het kiezen van een zo goed mogelijk passend middel.
Als voorbeeld: bij de psorische diathese ziet men zwakte en angsten, de sycotische profileert zich meer als vechtlustig en hyperreacties op elk niveau terwijl het syfilitische zich kenmerkt door vluchten in en hypereacties op elk niveau.
Bij psorische ziektes is er sprake van een te kort aan, een gebrek.
Bij sycotische ziektes is er sprake van een overmaat aan
Bij syfilitische ziektes is er sprake van destructie

Het tuberculinische miasma kan men zien als een samenvoeging van de het psorische en het syfilitische miasma.
De meeste mensen dragen meerdere miasma’s bij zich. Als men naar een zuiver psorisch persoon zou kijken dan zal men vaak functionele stoornissen zien. De zuiver sycotische patiënt heeft last van bijvoorbeeld overmatige weefselreacties, de zuiver syfilitische krijgt te maken met echt verval en een zuiver tuberculinisch persoon met sterke lymphatische reacties en verval.

Kunnen dieren ook met homeopathie geholpen worden?
Ja dat kan. Er zijn ook klassiek homeopathisch werkende dierenartsen.
Er is een groot verschil tussen dierenartsen die ook homeopathische middelen voorschrijven en klassiek homeopathisch werkende dierenartsen. In het eerste geval wordt vaak klinisch gewerkt, dus op grond van de klacht, in het tweede geval wordt er naar de totaliteit van het dier gekeken. Net zoals bij mensen dus.

Welke boeken zijn aan te raden om wat meer over klassieke homeopathie te weten te komen?
Dat ligt er aan over welke vorm van homeopathie men wilt lezen. Sommige boeken zijn gebaseerd op de klinische of de complex homeopathie. Indien men meer wilt weten over de klassieke homeopathie zou men de navolgende boeken kunnen aanschaffen:

  • De grondbeginselen en geneeswijze van de homoeopathie – H.A. Roberts
  • The Science of Homeopathy – George Vithoulkas
  • Het wezen van de homeopathie – Dr. Rajan Sankaran
  • Het Organon der geneeskunst – O.E.A Goetze(vertaler) Dr. S. Hahnemann

Mijn zoontje stottert kan dit ook verholpen worden met klassieke homeopathie?
Vaak wel omdat men niet uitgaat van het stotteren op zich maar van de achterliggende oorzaak

Ik heb last van dwangneurosen kan ik daarvoor ook naar een klassiek homeopaat?
Ja. De dwangneurose heeft een oorzaak en deze oorzaak pakken we aan. Een mens bestaat niet uit losse onderdelen maar vormt een geheel en dat is waar wij naar kijken.

Mijn klassiek homeopaat wil nooit vertellen welk middel hij heeft gegeven dat hoor ik pas achteraf, waarom is dat?
Sommige mensen zijn snel te beïnvloeden. De homeopaat wil zich een zuiver beeld van uw reactie(s) op het middel kunnen vormen.

Deel dit artikel op..