Pesten

Pesten is een groot probleem. Iemand die gepest is en/of wordt ontwikkelt een enorm negatief zelfbeeld. Gepest worden is een zeer traumatische ervaring die vaak doorwerkt in het latere leven en op allerlei vlakken. Het vertrouwen in zichzelf en anderen alsmede in de toekomst wordt ernstige schade toegebracht.

PestenKinderen die het doelwit van pesters zijn of zijn geweest hebben nooit de kans gekregen om op een normale manier met leeftijdgenoten om te gaan, dat breekt hen op. Ze houden zich afzijdig, ontwikkelen angsten en zijn zeer onzeker. Het is voor hen moeilijk om contact met anderen te maken en/of er ontstaat compensatiegedrag. Dit heeft grote gevolgen voor hun latere leven. Immers omgaan met anderen is voor hen een probleem geworden, alleen solliciteren is al een ramp omdat de kans bestaat dat je de baan niet krijgt, dit wordt gevoeld als een afwijzing en versterkt het negatieve zelfbeeld. Ook kritiek krijgen, hoe opbouwend deze ook mag zijn wordt gevoeld als een dolksteek.

Pesten is heel bedreigend en kan in allerlei vormen voorkomen schelden, dreigen, vernederen, schoppen, slaan, vernieling aan eigendommen, opsluiten, doodzwijgen etc. Niet alleen kinderen pesten elkaar ook volwassenen kunnen er wat van. Dat jonge kinderen niet begrijpen wat voor invloed het pesten op de gepeste heeft is nog enigszins te begrijpen, Volwassenen zouden beter moeten weten. Pesten heeft met macht te maken. Pesters zijn vaak de sterkste en de agressiefste uit een groep, de gepeste (het slachtoffer) de zwakste. Zij voelen zich machteloos en laten zich iedere keer weer vernederen. Op laatst gaan ze denken dat het hun eigen schuld is dat ze gepest worden.
Vaak vertellen de slachtoffers er niet over, meestal vanuit schaamte en/of omdat ze bang zijn voor de gevolgen daarvan. Omdat pesten te maken heeft met verhoudingen binnen een groep is het moeilijk er grip op te krijgen. Toch is het zeer belangrijk direct in te grijpen als duidelijk is dat een kind getreiterd wordt. Pesten kan men zien als een jarenlange nachtmerrie met ernstige gevolgen.

Welke verschijnselen zou je kunnen zien bij een kind dat gepest wordt:

  • Vaak thuis willen blijven van school al dan niet met lichamelijke klachten zoals buikpijn of hoofdpijn
  • Speelt niet meer buiten
  • Raakt in zichzelf gekeerd of is juist erg prikkelbaar, obstinaat of vernielzuchtig.
  • Meer huilen dan vroeger
  • Nergens meer alleen naar toe willen
  • Ineens weer gaan bedplassen of slaapproblemen/nachtmerries krijgen
  • Onverklaarbaar lichamelijk letsel zoals blauwe plekken, schaafwonden etc.
  • Slechtere cijfers halen op school.
  • Als ouder zijnde gevoelsmatig merken dat er wat is maar er niet de vinger op kunnen leggen.

Wat zouden ouders kunnen doen om pesten van een kind tegen te gaan? In ieder geval geen advies geven in de trant van: gewoon terugslaan of zal mama/papa deze kinderen eens opwachten!, niets van aantrekken gaat vanzelf over e.d.. Bagatelliseer niet!!; Voor het kind is het een levensgroot probleem en vaak komen ze er zowel letterlijk als figuurlijk niet zonder kleerscheuren van af. Het belangrijkste dat u kunt doen is de problemen zeer serieus nemen, erover praten en proberen samen met het kind een oplossing te zoeken. Probeer het zelfvertrouwen van het kind weer te herstellen door hem zoveel mogelijk positieve ervaringen te laten beleven en te steunen door dik en dun.

Kinderen die gepest worden gaan daadwerkelijk geloven dat ze zijn wat anderen zeggen bijvoorbeeld dom, dik en lelijk. Ze ontwikkelen een enorme faalangst en/of perfectionisme. Ze lopen de hele dag op hun tenen om maar niet op te vallen. Kritiek krijgen houdt voor hen in je bent niet goed genoeg. Ze hebben de grootst mogelijke moeite hun eigen grenzen af te bakenen en dat kost ze bergen met energie. Op allerlei vlakken treden problemen op, de meest voorkomende zijn: depressiviteit, angsten, minderwaardigheidsgevoelens, fobieën en eetstoornissen. Soms raakt men emotioneel totaal afgestompt en kan men zich niet meer uiten of emoties zijn niet meer onder controle te houden. Ook zal men bij sommige gepeste zien dat ze voor zichzelf een eigen veilige wereld hebben gecreëerd en ze totaal buiten de realiteit leven.

Nog steeds heerst er de misvatting dat je altijd zelf iets kan doen tegen pesten, dit houdt in dat de schuld bij het slachtoffer gelegd wordt. Geheel onterecht want de gepeste heeft NIETS fout gedaan, het zijn de pesters die schuld dragen. Niemand heeft het recht om een ander te treiteren.
Het kost gepeste volwassenen jaren van hun leven om hun verleden en alle gevolgen daarvan een plaatst te geven en te verwerken en te proberen gewoon zichzelf te zijn.

Wat kunnen we klassiek homeopathisch doen?
Wij behandelen door middel van gesprekken en het voorschrijven van homeopathische middelen. Soms loopt het kind bij een therapeut EN bij een klassiek homeopaat. Wat wij met homeopathische middelen doen is vicieuze cirkels doorbreken. Over het algemeen zorgen goed passende homeopathische middelen ervoor dat iemand op een andere manier met invloeden van buitenaf om gaat en daardoor anders gaat reageren. Het slachtoffer raakt uit de slachtofferrol en neemt uiteindelijk het heft in eigen handen. Dat is een lang proces. Klassiek homeopaten behandelen zeer veel mensen met mentaal-/emotionele problemen zich al dan niet uitend in lichamelijke klachten en vaak met heel goed resultaat. Zij herstellen het evenwicht dat nodig is om tot genezing te komen.

 

greenline3

Casus 1

Een jonge vrouw komt met klachten over hoofdpijn, menstruatiestoornissen, huiduitslag aan de buigvlakken van de ledematen en spijsverteringsstoornissen. Ze is vaak depressief. Volgens deze mevrouw is er geen aanleiding voor de depressiviteit maar ontstaat hij zomaar ineens van het ene op het andere moment. Alle fysieke klachten worden terdege uitgevraagd en de homeopaat probeert het totale plaatje rond te krijgen. Het is een zeer bescheiden vrouw, ze houdt er niet van op de voorgrond te treden. Over haar verleden is zij zeer zwijgzaam. Ze wil alleen maar van haar lichamelijke klachten af dan gaat de depressiviteit vanzelf over is haar mening. Op de e.a. manier maakt zij een eenzame indruk op de homeopaat.
Met de gegevens die de homeopaat heeft schrijft zij een middel voor. Helaas met weinig resultaat. Herhaling in een hogere potentie levert geheel niets meer op. Weer volgt er een uitgebreid consult en wordt daarna gezocht naar een beter passend middel. Weer gering resultaat. Zo gaat dat een aantal consulten door. De vrouw blijft echter zeer gesloten.

Diverse middelen worden voorgeschreven. Op het middel van het 5e consult wordt zeer sterk gereageerd en de vrouw vertelt emotioneel door elkaar geschud te worden, allerlei oud zeer is naar boven gekomen en daar is zij niet echt blij mee. Na voorzichtig doorvragen wordt de hele essentie voor de homeopaat duidelijk en kan een middel worden voorgeschreven dat de hele lading dekt. Allerlei puzzelstukjes vallen op hun plaats. De vrouw vertelt over haar gevoel een buitenstaander te zijn en hoe dat zo gekomen is (pesten zowel op jonge als op oudere leeftijd), over hoe zij dingen die van buitenaf komen beleeft en wat zij daar vervolgens mee doet. Het is een zeer lange weg die de vrouw moet gaan, langzaam maar zeker krabbelt zij op, gaat weer dingen ondernemen, gaat o.a. weer een studie volgen en solliciteert uiteindelijk met succes op een leidinggevende functie. Zelf omschrijft zij dit als eindelijk te weten wat leven en genieten is. Een mooier cadeau had zij zichzelf en haar homeopaat niet kunnen geven.

Totale behandelduur: 4½ jaar
Aantal consulten: 32
Aantal middelen: 9

greenline3

Casus 2

Een man van 32 jaar komt bij de homeopaat met diverse spijsverteringsklachten en steeds terugkerende blaasontstekingen. Hij heeft een leidinggevende functie bij een groot bedrijf. Hij heeft allerlei studies gevolgd en zijn muur is behangen met diploma’s. Soms werkt hij wel 75 uur per week.
Volgens zijn vrouw is hij erg overheersend en wordt hij zeer driftig als iets niet gaat zoals hij dat bedacht heeft. Volgens zijn vrouw vinden veel mensen hem een echte arrogante bal, maar is hij dat helemaal niet. Hij maakt zich altijd zorgen over het welzijn van anderen en helpt iedereen. Zodra iemand hem vertelt over problemen ongeacht wat, dan gaat hij ongevraagd aan de slag om een oplossing te bedenken. Hij lijkt dan ongeïnteresseerd en niet betrokken maar is dat helemaal niet. Soms wordt zijn slagvaardigheid niet op prijsgesteld en daar blijft hij dan maar over doormalen en slaapt slecht zo vertelt zijn vrouw.
Hij kan heel erg goed met kinderen opschieten en kinderen met hem. Alleen bij kinderen aldus zijn vrouw kan hij zich helemaal geven en is hij zichzelf. Elk jaar zet hij zich in voor Europa kinderhulp en niets is hem dan te veel.
Opvallend is dat de meeste informatie van zijn vrouw komt, die zich op haar beurt weer zorgen maakt over haar man. De man is ontzettend gesloten. Op grond van alle informatie wordt gekozen voor een middel. Op het vervolg consult is de man meer open en vertelt dat hij geen fijne jeugd heeft gehad, maar dat hij dat inmiddels verwerkt heeft en niet alles meer wil oprakelen. Hetzelfde middel volgt maar dan in een hogere potentie. De reactie daarop is enorm. Tijdens het 4e consult legt hij al zijn ellende op tafel. Het wordt een zeer aangrijpend consult en er volgen nog veel aangrijpende consulten. (Over zijn jarenlange strijd om met zijn hoofd boven water te blijven, het getreiter, de lichamelijke mishandeling door klasgenoten etc) Langzaam maar zeker verdwijnen zijn lichamelijke klachten, klachten van vroeger komen terug en gaan weer weg. Uiteindelijk komt deze meneer weer in balans.

Totale behandelduur: 5½ jaar
Aantal consulten: 38
Aantal middelen: 6

Deel dit artikel op..
Dit bericht is geplaatst in Artikelen P met de tags , , . Bookmark de permalink.