Potenties

Het hete hangijzer zijn de hoge verdunningen (potenties) waarvan men gebruik maakt in de klassieke homeopathie. Wanneer we maar lang genoeg doorgaan met verdunnen en schudden van een stof dan verdwijnt uiteindelijk de laatste molecuul van de oorspronkelijke stof. Dit is het argument dat tegenstanders van de homeopathie steeds weer naar voren brengen.

Homeopathie-1aHomeopathie kan niet werken omdat de oorspronkelijke stof niet meer aantoonbaar is.
Niets is minder waar. Hoog gepotentieerde middelen kunnen het menselijk organisme veel meer beïnvloeden dan de laag gepotentieerde. De verklaring hiervoor is waarschijnlijk het schudden dat voor iedere verdunningsstap wordt gedaan. De watermoleculen gaan zich op een bepaalde manier rangschikken en deze rangschikking (configuratie) wordt telkens in versterkte vorm doorgegeven. Op deze wijze wordt niet de stof zelf doorgegeven maar het energetische patroon hiervan (de blauwdruk van de gepotentieerde stof). In de klassieke homeopathie gaat men er van uit dat deze energieprikkel de levenskracht van een patiënt stimuleert en aanzet tot zelfgenezing.

Homeopathie-2aRegulier werkt men niet met termen als energie en levenskracht. Dat vloeistof een drager van energie kan zijn is niet met een microscoop aan te tonen.
Als men echter de fysica te hulp roept is de homeopathische theorie goed verklaarbaar. Zelfs Einstein vertelde al dat een mens uit een vorm van energie bestaat. ” We kunnen materie beschouwen als iets wat gevormd wordt door die delen van de ruimte, waar het (energie) veld extreem intens is. Er is geen plaats in de nieuwe fysica voor zowel het (energie) veld als de materie. Het (energie) veld is de enige realiteit.”

Een mens bestaat dus uit energie. Wat zichtbaar is bijvoorbeeld zijn lichaam ontstaat omdat sommige delen zo dicht op elkaar zitten.

Wat er gebeurt bij potentiëren (verdunnen + schudden) is dat een heel dicht energieveld (materie) wordt omgezet in een losse samenhang, dus een minder compact energieveld. Dit energieveld is in staat het energieveld van de mens te beïnvloeden.

Potentiëren betekent letterlijk krachtig maken.

Er zijn genoeg wetenschappers die onderzoek hebben gedaan naar de werking van homeopathische remedies. Soms met gunstig resultaat, soms met dubieus resultaat. Het beste bewijs vormen de mensen die genezen zijn door middel van homeopathie. Het blijft immers moeilijk homeopathie te bewijzen als men gebruik maakt van op de materie afgestemde methoden terwijl men een niet-materiële werking probeert te onderzoeken.

Deel dit artikel op..
Dit bericht is geplaatst in Artikelen P met de tags . Bookmark de permalink.