Voor elke ‘ziekte’ een pilletje

Of zou de titel moeten zijn voor elk pilletje een ziekte.
Als wij de reclames mogen geloven, zijn wij al heel ernstig ziek als wij winderig zijn en zijn wij niet om aan te zien als wij een koortslip hebben.

Farmaceutische fabrikanten mogen niet adverteren, wat zij wel kunnen doen is ons bang maken. Hoe kan een farmaceutische fabrikant groeien als hij mensen alleen maar zou genezen? Als iedereen zou genezen dan was er geen omzet meer. Dan zou elk jaar zijn winst dalen omdat de markt kleiner is geworden. Aandeelhouders willen hun investeringen terug. Dit houdt in dat er steeds meer ziekten dienen te worden ontdekt of dat de medicijnen steeds duurder worden en/of dat er steeds weer andere medicijnen voor dezelfde kwalen dienen te worden ontwikkeld. Waarom noemen we reguliere middelen eigenlijk geneesmiddelen? Dit wekt de indruk dat zij genezen, maar in het overgrote deel van de gevallen onderdrukken zij slechts symptomen. Een uitzondering daargelaten.
Neem een woord als bij-werking. Veel medicijnen hebben ernstige bijwerkingen. Het klinkt een beetje als: het hoort er bij, alsof het weer verdwijnt als je het medicijn niet meer neemt. Dat kan, maar er kunnen ook “bij”werkingen ontstaan die onomkeerbaar zijn. Ik persoonlijk zie ellende die ontstaat na inname niet als een bijwerking, maar als een werking van het medicijn. Als een medicijn bijwerkingen heeft, dan volgt vaak een ander regulier middel om de bijwerking minder heftig te maken of teniet te doen. Dit laatste middel heeft dan ook weer bijwerkingen en dan volgt het volgende middel. Uiteindelijk slikken wij als we een jaar of 70 zijn potten vol met pillen.

Een voorbeeld is Omeprazol of welke andere maagzuurremmer dan ook. Wij geven iemand een heftige pijnstiller, maar omdat deze pijnstiller de maag ernstige schade toe kan brengen geven wij er Omeprazol bij. De meeste mensen zien dat als een onschuldig remmertje, maar dat is niet zo. Op mijn apotheek.nl lezen we:

  • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, buikpijn, diarree, verstopping, winderigheid. Deze bijwerkingen gaan meestal over als uw lichaam aan het medicijn gewend is. Als u na enkele weken hier nog steeds last van heeft, moet u uw arts raadplegen.
  • Hoofdpijn, duizeligheid en slaperigheid. Deze bijwerkingen gaan meestal over als uw lichaam aan het medicijn gewend is. Als u hier na enkele weken nog steeds last van heeft, moet u uw arts raadplegen.

Zeer zelden

  • Jeuk, huiduitslag, zweten en haaruitval. Als u met dit medicijn stopt, gaan deze bijwerkingen weer over.
  • Wazig zien of dubbelzien, oorsuizen of een verminderd gehoor, gevoelsstoornissen en vocht vasthouden in de benen. Als u met dit medicijn stopt, gaan deze bijwerkingen weer over.
  • Verwardheid, depressiviteit en hallucinaties bij ouderen. Als u met dit medicijn stopt, gaan deze bijwerkingen weer over.
  • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U kunt dan huiduitslag, galbulten of jeuk krijgen. In zeldzame gevallen ontstaat er koorts, opgezwollen lippen, tong of gezicht, benauwdheid, flauwvallen of een ernstige huidafwijking. Stop dan het gebruik en raadpleeg uw arts. U mag dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor omeprazol. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.
  • Bij de man: borstvorming en impotentie. Deze bijwerkingen gaan over als u stopt met dit medicijn. Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft.
  • Klachten van de mond en keel, zoals een droge mond en keel, aften en ontsteking van het mondslijmvlies. U merkt dit aan een vuurrode kleur van de slijmvliezen, een pijnlijke tong of keel. Eten en drinken kunnen hierdoor pijnlijk zijn. Ook tongverkleuring en smaakveranderingen komen voor. Verzorg uw mond en tanden goed. Raadpleeg uw arts als u hier last van blijft houden.
  • Ontsteking van de nieren of van de lever en bloedafwijkingen. Waarschuw uw arts bij een of meer van de volgende verschijnselen: plotselinge hevige pijn in bovenbuik, geelzucht, onverklaarbare blauwe plekken, extreme vermoeidheid of keelpijn met koorts en blaren in de keel.

Iemand die vaak maagzuurremmers gebruikt krijgt een enorm tekort aan vitamine B, met alle gevolgen vandien. Als iemand met maagzuur klachten naar de huisarts gaat dan volgt er altijd een maagzuurremmer, terwijl een tekort aan maagzuur exact dezelfde klachten kan geven. Op de site van het Integraal Medisch Centrum Amsterdam leest men: zuurbranden komt het meest voor bij een tekort aan maagzuur. U kunt het e.e.a. nalezen op http://integraalmedischcentrum.nl/patienten/imc-indicatie-klachten/maagklachten/maagzuur-tekort/
In mijn praktijk vraag ik aan patiënten of zij hebben laten checken door de huisarts of zij een tekort of een te veel aan maagzuur hebben. Het antwoord is in 100% van de gevallen nee. Vreemd dat mensen met een maagzuur tekort dan maagzuurremmers krijgen waardoor zij hun kwaal juist verergeren in plaats van verbeteren en in ieder geval voor de rest van hun leven in stand houden. Maagzuurremmers veranderen permanent de zuurgraad van de maag en belemmeren een juiste werking, daardoor zal op den duur ook de rest van het verteringskanaal klachten gaan geven. Veel middelen die in het verleden alleen door huisartsen mochten worden voorgeschreven, zodat er nog enig toezicht was, mogen nu vrij verkocht worden. De maagzuurremmer is daar 1 van.
Een ander voorbeeld is het middel Alli, waar ik op deze site al eerder aandacht aan besteedde.

Wat ik ook opvallend vind is dat medisch studenten tegenwoordig een studie medicijnen volgen, zij zeggen “ik studeer medicijnen” ipv ik studeer geneeskunde. Ik hoop dat dit niet alleszeggend zal zijn.

Vandaag de dag mogen wij niet meer ziek worden. Lichamelijk niet en ook mentaal emotioneel niet. Krijgen wij mentaal/emotionele klachten zoals depressieve gedachten/gevoelens dan krijgen wij van de arts, de psychiater of psycholoog antidepressiva.

We missen immers een chemisch stofje in de hersenen en dat komt weer helemaal goed als wij antidepressiva slikken. Wij lezen:

Wat zijn antidepressiva
De meest gebruikte medicijnen bij depressie, antidepressiva, beïnvloeden de stoffen in het lichaam die gevoelens en stemmingen bepalen. Bij meer dan de helft van de patiënten leiden antidepressiva tot vermindering van de depressie. Dit effect is voelbaar vanaf twee tot vier weken na het begin van het gebruik. De omgeving ziet vaak al wel eerder veranderingen.

Voor een goed resultaat is het belangrijk de medicijnen lang genoeg, zeker zes tot negen maanden, te gebruiken. Verder is het noodzakelijk het gebruik langzaam af te bouwen, in overleg met de behandelaar, in verband met mogelijke onttrekkingsverschijnselen.

Antidepressiva zijn niet verslavend, maar hebben wel bijwerkingen. Deze verschillen per gebruiker en per soort. Overleg daarom met de arts over het antidepressivum dat het beste bij u past. Vaak genoemde bijwerkingen zijn: sufheid, slaperigheid, een droge mond, wazig zien, duizelingen, misselijkheid, hoofdpijn, transpireren, hartkloppingen, verstopping en afname van seksuele gevoelens. Meestal verdwijnen de bijwerkingen na verloop van tijd.

Totdat de antidepressiva aanslaan, kan de huisarts of psychiater ook kalmerings- of slaapmiddelen voorschrijven . Deze middelen werken direct en helpen tegen slapeloosheid, angstgevoelens, spanning en onrust. Meestal zijn deze medicijnen niet langer dan enkele weken nodig. Aangezien deze middelen verslavend werken en zelfs een averechts effect kunnen hebben op de depressie, wordt aangeraden deze kalmerings- of slaapmiddelen niet langer dan ongeveer drie weken te gebruiken.

http://www.psychischegezondheid.nl/page/184/pillen-antidepressiva.html

 

Er zijn vele andere verhalen over antidepressiva bekend. In het programma Radar werd begin dit jaar een oproep gedaan aan mensen die antidepressiva slikten en hun ervaringen daarmee.
Er kwamen tienduizenden reacties binnen. De Trouw besteedde hier aandacht aan en het artikel kunt U nalezen op http://www.trouw.nl/nieuws/zorg/article2976987.ece/Antidepressiva_maken_agressiever_dan_gedacht_.html
De strekking van het artikel is dat veel mensen zeer agressief en roekeloos werden na het gebruik van antidepressiva. Wilt U het hele artikel lezen dan kan dat via bovenstaande link.
Tevens wordt gesteld dat antidepressiva niet verslavend zijn. Het ligt er maar net aan hoe wij het woord verslavend interpreteren. In het artikel hierboven wordt gesproken over afbouwen ten gevolge van onttrekkingverschijnselen. Wij kennen immers een lichamelijk, maar ook een mentaal-emotionele verslaving.Op 15 oktober jl. promoveerde Carmilla Licht aan het Vu medisch centrum te Amsterdam. Zij deed onderzoek naar medicijnen die geslikt worden tegen depressies en kwam er achter dat mensen die a-d slikken een verhoogde kans hebben hart-en vaatziekten.
O.a. over het middel prozac (Fluoxetine) werd veel geschreven. U kunt via deze link het artikel van Frank van Meerendonk nalezen.
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/2535909/1997/01/09/Frank-van-Meerendonk-Prozac-kenner-tegen-wil-en-dank.dhtml

Inmiddels wordt er zo ver gegaan dat ook onze huisdieren dringend op antidepressiva dienen te worden gezet. Gekker moet het toch niet worden.
Irving Kirsch deed onderzoek (meta-analyse) naar antidepressiva en kwam tot de conclusie dat a-d in 75% van de gevallen helemaal niet werkt, maar berust op placebo werking. http://www.huffingtonpost.com/irving-kirsch-phd/antidepressants-the-emper_b_442205.html

Hoe kan dat nu? Alle reguliere medicatie dient toch wetenschappelijk te zijn bewezen. Alles wat niet wetenschappelijk is bewezen is per definitie onwaar, ook al zijn zij evidence based. Je kunt je afvragen hoe wetenschappelijk, wetenschappelijk is. Wat nu bewezen wordt blijkt over een aantal jaren weer geheel anders te zijn.
Medicijnen die wetenschappelijk bewezen effectief zijn, worden met enige regelmaat van de klok weer van de markt gehaald omdat zij veel schadelijker zijn dan werd gedacht of omdat zij helemaal niet werken.
Een voorbeeld daarvan is rosiglitazon bevattende producten (Avandia, Avandamet en Avaglim) in de Europese Unie, de handelsvergunning werd geschorst. De basis hiervan was:
De EMA heeft de evaluatie van de balans werkzaamheid-risico’s van rosiglitazon bevattende producten (Avandia, Avandamet en Avaglim) afgerond met bijzondere aandacht voor de
cardiovasculaire veiligheid. De CHMP heeft geconcludeerd dat de voordelen van rosiglitazon niet langer opwegen tegen de risico’s en heeft geadviseerd de handelsvergunningen in de EU te schorsen. Daarom zullen deze producten binnen een paar maanden niet meer beschikbaar zijn in Europa.

Ook Raptiva is van de markt genomen en nog veel meer andere medicatie. U kunt dit nalezen op http://www.cbg-meb.nl/NR/rdonlyres/635AB88A-1117-4F72-86C9-A08102588463/0/DHPCRaptiva23022009.pdf

Zelfs paracetamol, meestal paracetamolletje genoemd (alsof het niets voorstelt) kan ernstige bijwerkingen hebben. Toch wordt er heel vaak geadviseerd: neem maar een paracetamolletje. Ernstige lever-en nierbeschadigingen, ernstige afwijkingen in het bloedbeeld. Het kan gevaarlijk zijn i.c.m. gebruik van andere middelen zoals bv. Chlooramfenicol of als U ook alcohol erbij drinkt.

Natuurlijk blijven er altijd mensen die afhankelijk zijn van reguliere medicatie, omdat er echt niets anders meer is dat helpt. Voor anderen geldt steek uw licht eens op bij andere vormen van geneeswijzen, zelfs al wordt er vanuit gegaan dat bijvoorbeeld homeopathie niet is bewezen. De links over homeopathie en wetenschap kunt u hieronder aanklikken. Misschien duurt het allemaal wat langer voor dat u van klachten af bent en zult U dus meer geduld moeten hebben, maar vaak is het de moeite waard.
http://www.homeopathy-ecch.eu/
http://www.infowebweistra.eu/homeopathie-wetenschap.htm

Deel dit artikel op..
Dit bericht is geplaatst in Artikelen V met de tags , , . Bookmark de permalink.