Constitutioneel behandelen

Het werk van een klassiek homeopaat bestaat grotendeels uit het constitutioneel behandelen van mensen. Er is wel degelijk verschil tussen een constitutionele behandeling en een acute behandeling. Bij een acuut voorschrift wordt gekeken naar de totaliteit van de acute klacht, terwijl bij de constitutionele behandeling wordt gekeken naar de totaliteit van de symptomen op elk niveau.

Voorbeelden van een acute behandeling:

  • Als iemand goed gezond is en op het sportveld zijn enkel kneust wordt gekeken naar de oorzaak (bijvoorbeeld zwikken), het uiterlijk van de enkel en andere symptomen die betrekking hebben op de kneuzing zelf; zoals pijn bij bewegen, beter door koude (warme) kompressen e.d. Men ziet dan een acuut Arnica beeld of een ander acuut beeld van een homeopatisch middel.
  • Als iemand goed gezond is, maar na een etentje acuut voedselvergiftiging op loopt, zal het voorschrift van de klassiek homeopaat gebaseerd zijn op het totaal der symptomen van de voedselvergiftiging. Wat veroorzaakte de voedselvergiftiging (schaaldieren, eieren of groenten?) en hoe uit de voedselvergiftiging zich.
  • Als iemand na een zonnebad een zonnesteek oploopt zal gekeken worden naar de acute symptomen daarvan en wordt er een middel gekozen op grond van deze symptomen.

 

Voorbeelden van een constitutionele behandeling:

  • Als iemand nog geen stukje kan lopen zonder door zijn enkel te gaan zal gekozen worden voor een constitutionele behandeling.
  • Als iemand steeds erg ziek wordt na het eten van bepaalde voedingsmiddelen zal immer constitutioneel behandeld moeten worden.
  • Als iemand geen zon kan verdragen zonder daar onpasselijk van te worden zal steeds gekozen worden voor een constitutionele behandeling.
  • Als iemand restverschijnselen houdt na het oplopen van lichamelijk letsel zal afhankelijk van het consult gekozen worden voor een constitutionele dan wel acute behandeling.

Spierdystrofie als gevolg van een trauma zal constitutioneel behandeld worden.
Als na een kneuzing de plek blauw blijft zou eventueel gekozen kunnen worden voor een acute behandeling.

Zowel een acuut als een constitutioneel middel dient echter immer voorgeschreven te worden op totaliteit.
Als iemand constitutioneel behandeld wordt, dat wil zeggen een middel krijgt voorgeschreven op grond van totaliteit der symptomen op elk niveau, de persoonlijkheid, slaaphouding, voedselvoorkeuren etc, zou je kunnen verwachten dat dit ene middel in staat moet zijn de gehele verstoring op te lossen en alle symptomen moet kunnen laten verdwijnen. Dat is inderdaad mogelijk. Men zal dit echter vaker bij kinderen dan bij volwassenen zien omdat kinderen nu eenmaal dichter bij zichzelf staan, doorgaans een veel duidelijker symptoombeeld geven en meestal een hogere vitaliteit bezitten.
Er zijn echter een aantal factoren die het oplossen van de oorzaak van de symptomen kunnen compliceren. Te denken valt aan de erfelijke belasting (zie stukje op deze website over miasma’s), vaccinaties, medicijngebruik, geboortetrauma’s of negatieve ervaringen in het leven van de mens zelf, die niet verwerkt zijn c.q. onderdrukt worden of aanhoudende negatieve levensomstandigheden (bijvoorbeeld mishandeling, financiële problemen).

In bovenstaande gevallen zullen vaak meerdere middelen nodig zijn om tot genezing te komen, waarbij elk middel voor zich voor een stukje genezing zorgt op het niveau waar zij overeenstemming vinden. U zou dit proces kunnen zien als het pellen van een ui. Elke schil die verdwijnt brengt u een stukje dichter bij genezing.
De duur van de behandeling is afhankelijk van de diepte van de pathologie en de diversiteit aan verstorende invloeden.

Het is fout om te denken dat de klassiek homeopaat of het klassiek homeopatische middel u geneest. Beiden zijn slechts werktuigen om tot genezing c.q. een nieuw evenwicht te komen. Door middel van klassieke homeopathie (middel + gesprekken met de homeopaat) worden blokkades in lichaam en geest opgeheven en wordt getracht de EIGEN geneeskracht van het organisme te stimuleren.

Deel dit artikel op..
Dit bericht is geplaatst in Artikelen C met de tags . Bookmark de permalink.