Vaccinaties

Al jaren worden mensen en onderzoekers,waaronder ook artsen, die waarschuwen voor veelvuldig vaccineren of vaccineren in het algemeen, voor gek versleten en in de hoek weggezet of zelfs uit hun beroep gezet. Ouders die hun kind verliezen kort na vaccinatie krijgen bericht dat er geen oorzakelijk verband is aangetoond tussen het overlijden en de vaccinatie.http://www.gezondnu.nl/dagnieuws/dagnieuwsitem/561/veel-vragen-rond-dood-vaccinatie-baby-s

Ook na het overlijden van Israëliërs na griepvaccinatie werd al na 1 week bekend gemaakt dat er geen oorzakelijk verband was, maar dat zij overleden doordat zij al een hartkwaal hadden. Dit zijn echter wel de mensen die opgeroepen worden om zich te laten vaccineren.http://www.wuz.nl/artikel/27079.Eerste%20dode%20griepvaccin.html
http://www.rivm.nl/griepprik/uitstel_griepcampagne.jsp
http://www.cbg-meb.nl/CBG/nl/humane-geneesmiddelen/actueel/2006-10-25-griepvaccin-Sanofi-Pasteur/default.htm

Het CBG (Centraal Bureau Geneesmiddelenregistratie) schijnt (Pleuni Kuipers) jaarlijks 27 miljoen te ontvangen van de farmacie. Ik kan er niets aan doen dat bij mij dan toch de vraag rijst hoe betrouwbaar de informatie van het CBG is.

Steeds vaker wordt er in de media bericht over de belangenverstrengelingen van farmaceutische fabrikanten en organisaties waarvan men zou verwachten dat deze onafhankelijk en zeer betrouwbaar zijn. Ook zou men verwachten dat de gezondheid van mensen voorop staat. Helaas blijkt dit veelal niet het geval te zijn.
Het huidige griepvaccin(najaar 2010) bestaat o.a. uit H1N1 ook wel bekend als de Mexicaanse griep.
Talloze mensen hebben zich laten vaccineren met H1N1 in 2009 en/of begin 2010. U weet  wel, dat was in de tijd dat wij een grote kans liepen om te overlijden aan de Mexicaanse griep en er regelmatig werd gemeld dat er een pandemie was uitgebroken.
De vraag  rijst waarom wij ons wederom moeten laten inspuiten met H1N1. De gedachten komt bij mij op dat wij misschien van alle te veel ingekochte vaccinaties af moeten?

Hieronder treft U een artikel aan dat men kan terugvinden in de Nationaal Kompas Volksgezondheid, versie 3.7
http://www.gezondheid.nl/medische-dossiers-infotxt.php?ditId=270&medischdossierID=525

 

Wat zijn de mogelijke oorzaken van een suboptimaal immuunsysteem?

Bron: Nationaal Kompas Volksgezondheid, versie 3.7

Grote diversiteit aan oorzaken van een suboptimaal immuunsysteem
Een suboptimaal immuunsysteem kan samenhangen met leeftijd (jonge kinderen, ouderen), genetische factoren en stress, maar ook met diverse factoren uit de fysieke omgeving (Ruwaard & Kramers, 1993). Voorbeelden van dergelijke omgevingsfactoren zijn bepaalde virussen (HIV, mazelen) en immuuntoxische chemische stoffen (bijv. dioxine en andere persistente organochloorverbindingen). Deze chemische stoffen kunnen via milieuverontreinigingen, voeding, drinkwater, lucht en medicijnen de mens bereiken. Verder zou ook UV-straling het immuunsysteem negatief kunnen beïnvloeden (Goettsch et al, 1992). Tot slot kunnen de hierna beschreven factoren samenhangen met een suboptimaal immuunsysteem (lage infectiedruk, grootschalige vaccinatie) dan wel in combinatie met een suboptimaal immuunsysteem tot een verhoogd ziekterisico leiden (bloedtransfusie met verontreinigd donorbloed).
Voor informatie over de preventie van een suboptimaal immuunsysteem, zie: hoe is het aantal mensen met een suboptimaal immuunsysteem terug te dringen?

Allergieën als ‘prijs’ voor een verbeterde gezondheidstoestand?
Een lage infectiedruk binnen de bevolking kan vooral tijdens de ‘rijping’ van het immuunsysteem bij kinderen tot 2 jaar het evenwicht tussen onderdelen van het immuunsysteem verstoren. Dit verstoorde evenwicht kan leiden tot een verhoogde productie van een bepaalde antistof (IgE), wat vervolgens kan resulteren in een verhoogde gevoeligheid voor luchtweg-, huid- en voedsel-allergieën (Cookson & Moffat, 1997; Holt, 1996; Von Mutius et al., 1994). Ook kan dit verstoorde evenwicht in combinatie met auto-immuniteit leiden tot auto-immuunziekten. 
De sterke toename van allergieën en auto-immuunziekten in hoogontwikkelde landen kan mogelijk verklaard worden door een verminderde infectiedruk. Deze veronderstelling wordt door onderzoeksresultaten ondersteund (Shirakawa et al., 1997). Overigens dragen ook enkele buiten het immuunsysteem gelegen factoren bij aan de toename in het aantal allergieën, zoals te vochtige woningen en de daarmee gepaard gaande hogere blootstelling aan allergie veroorzakende stoffen (biotische factoren, zoals huisstofmijten en schimmels).

Grootschalig gebruik vaccins en lagere infectiedruk zijn boosdoeners
De samenstelling van vaccins kan mogelijk het evenwicht tussen onderdelen van het immuunsysteem in belangrijke mate beïnvloeden, waardoor een hogere IgE-productie wordt veroorzaakt. Verder kan ook de voor veel humane vaccins gebruikte ‘hulpstof’ ALUM het evenwicht binnen het immuunsysteem verstoren (Speidel et al., 1997). Betere ‘hulpstoffen’ zijn beschikbaar, maar deze zijn nog niet grootschalig bij de mens getest op werkzaamheid en veiligheid.
Het eindresultaat van verminderde infectiedruk en grootschalige vaccinatie met onder andere ALUM bevattende vaccins kan een verstoord T1/T2 evenwicht (teveel T2) zijn, met daaraan gekoppeld overproductie van IgE. 

Tot slot zijn genetische factoren, de voedingstoestand, veroudering en factoren als stress van invloed op het immuunsysteem. Of en hoe deze factoren in de toekomst zullen veranderen is onduidelijk.

Slechte afweer in combinatie met bepaalde ziekteverwekkers extra riskant
Onvoldoende immunologische afweer kan vooral problemen opleveren wanneer tevens een hoge belasting met bepaalde ziekteverwekker optreedt. Zo hebben mensen met een onvoldoende immunologische afweer, die tevens donorbloed ontvangen dat verontreinigd is met het hepatitis-C-virus, een verhoogde kans op hepatitis C (leverkanker). Pas sinds kort is er een test voorhanden om hepatitis-C-positieve donoren te identificeren en van bloeddonatie af te houden. Door het feit dat aan de ene kant deze test pas sinds kort beschikbaar is en aan de andere kant al tientallen jaren de transfusie van bloed en bloedproducten toeneemt, zal de ernst van de hepatitis-C-epidemie in de toekomst nog moeten blijken.

Vervolgens wordt nog verder bericht in het Nationaal Kompas Volksgezondheid:

 

Wat zijn de mogelijke gezondheidsgevolgen van een suboptimaal immuunsysteem?

Bron: Nationaal Kompas Volksgezondheid, versie 3.7

Immuunsysteem is onze afweer tegen lichaamsvreemde stoffen en kanker
Het afweer- of immuunsysteem is een verdedigingsmechanisme dat het lichaam beschermt tegen ziekten die veroorzaakt worden door ziekteverwekkers (bacteriën, virussen, schimmels en parasieten) en tegen het ontstaan van verschillende vormen van kanker. Het systeem bestaat uit een niet-specifieke weerstand en een specifieke weerstand. De niet-specifieke weerstand vormt een eerste barrière tegen lichaamsvreemde stoffen.
De specifieke weerstand verwerven we gedurende ons leven en kenmerkt zich door de aanwezigheid van een geheugen. Voor de specifieke weerstand beschikken we over B-cellen en over T-cellen. De B-cellen produceren antistoffen die de lichaamsvreemde stof aanvallen (B-cel-respons). T-cellen kunnen zich richten tegen afwijkende cellen (cellulaire respons) en hebben daarnaast een regulerende functie. De regulerende T cellen kennen twee typen, de T1- en de T2-cellen. T1-cellen ondersteunen vooral de cellulaire respons en T2-cellen vooral de B-cel respons. Verder produceren T1-cellen met name ontstekingsactiverende stoffen, terwijl T2 cellen juist ontstekingsremmende stoffen afgeven. In een goed functionerend immuunsysteem worden deze onderdelen steeds in evenwicht gebracht.

Disfunctioneren immuunsysteem en ineffectieve afweer oorzaak ziekten
Het immuunsysteem speelt bij veel ziekten een rol. Als het immuunsysteem niet goed werkt, kan dat diverse gevolgen hebben voor de gezondheid. Ten eerste kunnen ‘verstoringen in het T1/T2-evenwicht’ leiden tot ziekten als AIDS (McMichael, 1996) en allergieën (Hafler & Flavell, 1996). Ten tweede speelt een ‘verstoord T1/T2-evenwicht’ in combinatie met ‘auto-immuniteit’ een rol bij het ontstaan van autoimmuunziekten , zoals reumatoïde artritis, vasculitis (aderontsteking) en multiple sclerose (Feldmann et al., 1996). Bij auto-immuniteit is de tolerantie ten opzichte van lichaamseigen stoffen verstoord. Tot slot weten sommige virussen zich, via allerlei trucs, aan het immuunsysteem te onttrekken, waardoor de afweer ineffectief wordt. Dit kan leiden tot een aantal ernstige en vaak chronische ziekten. Voorbeelden van dergelijke virussen zijn: HIV (AIDS), Epstein Barr virus (ziekte van Pfeiffer), hepatitis-B- en hepatitis-C-virus (levercirrose, leverkanker), bepaalde humane papillomavirussen (baarmoederhalskanker) en het influenzavirus (longontsteking, vooral gevaarlijk bij ouderen).

Vooral kinderen en ouderen vatbaar door onderreactief afweersysteem
Naast bovengenoemde disfuncties kan er ook sprake zijn van onderreactiviteit van het immuunsysteem, ofwel een verminderde immuunfunctie. Dit komt vooral voor bij kinderen jonger dan twee jaar en bij ouderen, vanwege respectievelijk onrijpheid en veroudering van het immuunsysteem. Bij jonge kinderen kan onderreactiviteit leiden tot een verhoogde vatbaarheid voor bacteriële infecties met als gevolg longontsteking of hersenvliesontsteking. Ouderen met een onderreactief immuunsysteem zijn meer vatbaar voor infecties met het influenza virus en het herpes-zostervirus (gordelroos).
Naast onrijpheid en veroudering van het immuunsysteem kunnen ook bepaalde virussen (bijv. HIV en mazelenvirus) en toxische chemische verbindingen (uit milieu, voedsel of cosmetica) onderreactiviteit veroorzaken. Zo kan het HIV-virus het hele immuunsysteem ontregelen, wat vervolgens vele secundaire infecties of bepaalde soorten kanker met zich meebrengt. Tot slot kan de afweer ook bewust (te sterk) onderdrukt worden door medicijnen. Dergelijke medicijnen worden onder meer toegepast om afstoting van getransplanteerde organen tegen te gaan of bij behandeling van chronische auto-immuunziekten.

http://www.gezondheid.nl/medische-dossiers-infotxt.php?ditId=269&medischdossierID=525
http://www.de-poort.be/cgi-bin/Pagina.pl?id=160

Immuunsysteem RIVM  link: http://ww.rivm.nl/vtv/object_document/o1295n18952.html

Wat zijn de mogelijke gezondheidsgevolgen van een suboptimaal immuunsysteem? Deze zijn heel divers. U kunt de linken hieronder aanklikken om de gevolgen van een suboptimaal immuunsysteem zelf na te lezen.
http://www.nationaalkompas.nl/gezondheidsdeterminanten/persoonsgebonden/immuunsysteem/wat-zijn-de-mogelijke-oorzaken-van-een-suboptimaal-immuunsysteem/

Vaccinaties onschuldig?
Notabene het RIVM  meldt: De samenstelling van vaccins kan mogelijk het evenwicht tussen onderdelen van het immuunsysteem in belangrijke mate beïnvloeden, waardoor een hogere IgE-productie wordt veroorzaakt. Verder kan ook de voor veel humane vaccins gebruikte ‘hulpstof’ ALUM het evenwicht binnen het immuunsysteem verstoren (Speidel et al., 1997). Betere ‘hulpstoffen’ zijn beschikbaar, maar deze zijn nog niet grootschalig bij de mens getest op werkzaamheid en veiligheid.
Het eindresultaat van verminderde infectiedruk en grootschalige vaccinatie met onder andere ALUM-bevattende vaccins kan een verstoord T1/T2 evenwicht (teveel T2) zijn, met daaraan gekoppeld overproductie van IgE.

Dat aluminiumhydroxide voor problemen kan zorgen is  ook na te lezen via onderstaande link: de verborgen gevaren van vaccinatie geschreven door  Pleunie Kuipershttp://data.argusoog.org/radio/Flyer/De_verborgen_gevaren_van_vaccinaties_TeuniKuiper.pdf

Vervolgens is het  verontrustend om te lezen dat aluminium hydroxide in verband wordt gebracht met ernstige neurologische problemen en ook met rachitis.(Engelse ziekte)

 

Farmaceutische industrie woekert binnen de overheid!

Door GuidoJ. 28 april 2009  
Teuni Kuiper is een vrouw die reeds lange tijd bezig is om antwoord te krijgen op vragen rondom vaccinaties. De simpele tegenstrijdigheden die ze tegenkomt op dit gebied legt ze in essentiële vragen voor aan de overheidsinstanties die hier op zouden moeten antwoorden. Maar helaas, ontkenningen, kastje-naar-de-muur politiek, Zwarte Pieten enz. zijn haar deel.
Langzaam maar zeker wordt een waarheid voor haar openbaar, die ze wil delen met ons. Hieronder is haar lezersbrief, die wij van WantToKnow vanzelfsprekend plaatsen. Lees hem helemaal door en vertel het verder. De spelletjes die worden gespeeld met onze gezondheid, door met name het verkwanselen van onafhankelijkheid aan de farmaceutische industrie moet stoppen!  Hoe kun je zoiets duaals als veiligheid van vaccinaties bijvoorbeeld nu nog serieus nemen..?
En de bestaande media maar achter de officiële instanties aanlopen en hun gezonde verstand thuis op het nachtkastje laten liggen..
Terloops komt Teuni erachter dat het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen  (het CBG) heftig door de farmaceutische industrie wordt gesponsord.. Kan dit überhaupt? €27 miljoen per jaar is geen kattenpis. Zeker als blijkt dat de overheid hier slechts voor €2 miljoen in bijdraagt… Hoezo belangenverstrengeling, hoezo gekleurde uitkomsten. Lees hoe de Engelse ziekte, ondanks vaccinatieprogramma’s gewoon weer de kop opsteekt. 

Als U de link http://www.wanttoknow.nl/overige/farmaceutische-industrie-woekert-binnen-de-overheid/  aanklikt kunt u het hele relaas van de hand van Pleuni Kuiper nalezen. Op al haar brieven en waarschuwingen werd niet gereageerd en zij werd van het kastje naar de muur gestuurd.

NB. In het artikel van Guido J. staat een fout; Engelse ziekte (Rachitis) ontstaat door een tekort aan vitamine D in combinatie met kalktekort.
Er is nooit gevaccineerd tegen Engelse ziekte.

Vaccineren altijd veilig, het bovenstaande relaas staat haaks op deze beweringen. Ik vind het belangrijk dat een ieder zich terdege laat voorlichten over vaccinaties en beide kanten van het verhaal kent. Daarna kunt U een weloverwogen beslissing nemen.

Deel dit artikel op..
Dit bericht is geplaatst in Artikelen V met de tags , , . Bookmark de permalink.