Hoe behandel je een ‘ziekte’

Regulier

Het woordenboek vertelt ons, ziekte is: “een storing in de werking van één of meer organen”.
Het komt op mij over als een soort diagnostisch etiket. Hij heeft suikerziekte/zij heeft reuma.
Suikerziekte is dan een tekortschieten van de eilandjes van langerhans en bij reuma ligt de oorzaak in een onjuist reageren van het immuunsysteem. Regulier zal men dan zoeken naar een middel dat de eilandjes stimuleert en/of tekorten toevoegt en naar een middel dat de afweerreactie van het lichaam onderdrukt.

 

Klassiek homeopatisch

Een gouden regel in de klassieke homeopathie is BEHANDEL DE PATIENT EN NIET ALLEEN ZIJN PATHOLOGIE.
Twee patiënten met suikerziekte zijn twee totaal verschillende mensen. Zij hebben beiden hun eigen biografie en ook hun eigen reactie patronen. Zij zullen meer verschillen met elkaar vertonen dan overeenkomsten. Alleen de pathologie zal wat overeenkomsten hebben zoals meer plassen, grote dorst en stijgende bloedsuikerspiegel. Je kiest dus geen middel op de pathologie, dit zou inhouden dat we iedereen met suikerziekte hetzelfde middel kunnen geven en dat is niet het geval.
De meeste verschillen liggen in de psychische en de algehele symptomen. Daarop zal dienen te worden gedifferentieerd. Dat is de reden waarom de klassiek homeopaat veel aandacht zal besteden aan de psyche (de gemoedstoestand), reactiepatronen op omstandigheden, voedselvoorkeuren etc.
Een homeopaat die in de valkuil trapt om voor te schrijven op de pathologie en de modaliteiten van de klacht zal over het algemeen geen blijvende resultaten boeken.
Een klassiek homeopaat die voorschrijft op de patiënt en zijn klachten zal betere resultaten behalen.
Ziekte dient niet gezien te worden als een lokaal probleem maar als een aandoening van het geheel, het is een toestand van zijn in de patiënt. Je kunt ziekte zien als een houding die door een organisme wordt aangenomen om te kunnen overleven. Deze houding wordt pas pathologie indien je een houding aanneemt alsof je in een situatie verkeerd, terwijl die niet bestaat, als de situatie heel anders is dan je houding doet vermoeden of als de reactie niet in verhouding staat met de situatie.
Door consulten zal de klassiek homeopaat er proberen achter te komen waarin de patiënt stagneert, wat de oorzaak daarvan is en de reactie daarop van het lichaam. Hij /zij noemt dit de centrale verstoring. Oftewel een verstoring op energieniveau die zich voornamelijk uit in psychische en algemene symptomen.

Iemand hoeft niet per definitie gezond te zijn als hij geen lichamelijke klachten heeft. Hij is gezond indien hij/zij een onvoorwaardelijke vrijheid heeft op mentaal, emotioneel en fysiek gebied en het vermogen heeft in het heden te leven, zonder vooroordelen ten opzichte van zijn medemens.

Deel dit artikel op..
Dit bericht is geplaatst in Artikelen H. Bookmark de permalink.