Arnica; een Acuut maar ook een Chronisch middel

Bijna iedereen kent het middel Arnica. Het middel wordt toegepast bij bloeduitstortingen ten gevolge van vallen, zwikken en stoten. Sinds kort wordt door plastisch chirurgen regelmatig het advies gegeven Arnica in te nemen voor en na een cosmetische operatie zoals bv. het liften van de ogen. Hierdoor wordt grotendeels voorkomen dat de ogen na operatie bloeduitstortingen te zien geven.

Waartoe ondeskundig gebruik daarvan kan leiden leest u in onderstaande casus nummer 1.

Arnica kent nog veel meer toepassingen en wordt ook door klassiek homeopaten wel eens over het hoofd gezien als constitutioneel middel (zie casus nummer 2).

Arnica is een plant die behoort tot de compositae. De Nederlandse naam is heel toepasselijk Valkruid. Arnica is afgeleid van het Griekse woord Anakis , hetgeen lamsvacht betekent. Deze naam komt naar ik aanneem voort vanwege het feit dat de bladeren van Arnica zeer behaard zijn.

We vinden de plant op hoogtes van om en nabij de 2.800 meter. Hoe hoger in de bergen de plant groeit hoe geneeskrachtiger deze is. Dit is mede te danken aan de andere intensiteit van licht waardoor de plant meer olie gaat aanmaken . De plant is in staat om zware klimaatsomstandigheden te overleven.

De eerste arts die Arnica gebruikte was de Duitser Dr. Fehr (18e eeuw). Hij gebruikte het middel tegen bloeduitstortingen ten gevolge van kneuzingen. Hoogstwaarschijnlijk maakte echter Dioscorides al gewag van Arnica. Men neemt aan dat de plant die hij Alisma noemde dezelfde of soortgelijk was aan Arnica Montana. Vanaf de 18e tot begin 19e eeuw was Arnica een zeer populair middel. Het werd ingezet bij malaria-achtige verschijnselen, epilepsie, dysenterie en verlammingsverschijnselen. Door onoordeelkundig gebruik raakte het middel in diskrediet en werd nauwelijks nog toegepast.Arnica werkt met name zeer krachtig in op de bloedsomloop, op het spierstelsel en de spijsverteringsorganen.

Als kruid ingenomen veroorzaakt Arnica heftige onderhuidse bloedingen (bloeduitstortingen).Omdat wij in de homeopathie gebruik maken van het gelijksoortigheidprincipe is Arnica om die reden een voortreffelijk middel om direct na kneuzen, vallen, of zwikken in te nemen. Ook indien men iets breekt of in geval van een hersenschudding/whiplash, is het verstandig om direct Arnica in te nemen al dan niet in combinatie met een ander middel. Het meest kenmerkende bij pijnen is het gekneusde/beurse gevoel. Voor wat betreft de Arnicazalf of gelei, deze mag niet gebruikt worden indien er sprake is van een open wond. Hierdoor zou de wond kunnen gaan ontsteken.

De essentie van Arnica of men nu naar een zuiver lichamelijk beeld kijkt of naar een mentaal emotioneel beeld, draait immer om diepe traumatische verwonding.
Er is diep letsel aanwezig in het organisme tgv vallen, stoten, verlies, angst of intense schrik.

Het meest typerende aan de persoon die Arnica nodig heeft is de angst om aangeraakt te worden. Het idee dat er iets aangeraakt zal worden is werkelijk onverdraaglijk. Een voorbeeld: iemand valt en heeft zijn enkel verzwikt. Op het moment dat een hulpverlener de enkel nader wil onderzoeken schreeuwt de gewonde: “laat maar, niet aankomen, het gaat wel weer, niets aan de hand hoor”. Het waandenkbeeld van Arnica is gebaseerd op ik mag niet zwak of kwetsbaar zijn.

Dit gaat niet alleen op voor een lichamelijke verwonding, maar ook voor diep traumatische ervaringen op mentaal/emotioneel gebied. Te denken valt aan faillissementen, schrik, woede, overinspanning mentaal/emotionele restverschijnselen na een ongeluk of na aanranding/verkrachting.Ze willen geen nauw contact, nergens over praten, ontkennen dat er een probleem is en zijn zeer defensief en opvliegend. Dit is het beginstadium van de Arnica pathologie.

De gezonde Arnica persoon heeft een aanleg waarin gevoeligheid en kwetsbaarheid voorop staat. Toch kunnen zij sterk en stoer overkomen. Dit is de compensatie. Vaak zijn het wat onoplettende personen, waardoor zij vaak ongelukken of ongelukjes hebben. Vreemd genoeg zien wij dus dat iemands aanleg vaak in directe relatie staat met wat hem/haar overkomt.
Het is alsof Arnica persoonlijkheden trauma’s aantrekken. Een aanleg in een persoon, trekt bepaalde situaties of omstandigheden aan. Iemand die helemaal gek wordt van onrecht zal ook vaak in situaties terecht komen waarin hem/haar of anderen onrecht wordt aangedaan.Dit is vaak de rode draad in iemands leven en heel belangrijk in de Homeopathie. Klassiek homeopaten zijn altijd op zoek naar het waarom van de klacht/klachten van de patiënt. Als we oorzaak weghalen en/of de patiënt uit de vicieuze cirkel laten stappen zal de patiënt in staat zijn een andere weg in te slaan, waardoor er ook andere situaties op zijn pad komen.

Als er naar het globale beeld van iemand met een Arnica aanleg/persoonlijkheid wordt gekeken dan zien we een duidelijk beeld dat bestaat uit: Prikkelbaarheid, opvliegendheid, vaak eenlingen, want ze gaan diep contact uit de weg, ontevreden, wispelturig, wil niemand boven zich, weet iets altijd beter dan een ander, bazig, dogmatisch en zij kunnen op een heel commanderende toon met iemand anders praten. Ze meten zich een houding van superioriteit aan. Toch zouden ze kunnen overkomen als sociaal voelend, maar echt diep zal dit niet gaan. Ze willen immers afstand houden, ze willen niet aangeraakt worden. Niet lichamelijk, maar ook mentaal/emotioneel niet.

Men zou Arnica kunnen verwarren met Nux-v, Cina, Sulph, Lyc of Plat. Zelfs in enige mate met Causticum want ze zijn absoluut wars van elke autoriteit.

Als Arnica iets overkomen is dan kan het beeld daarvan niet meer losgelaten worden. Met name ’s nachts is het mis. Als de pathologie dieper gaat ontstaan er angstaanvallen, zoals angst voor de dood. Er kan panische angst ontstaan voor de dood, om een hartaanval te krijgen. Zodra hij alleen is vooral ’s nachts ontstaat er een overweldigende angst.
Er ontstaat rusteloosheid, ten gevolge van o.a. slaapverlies verdwijnt de concentratie, er ontstaat vergeetachtigheid, de overgevoeligheid voor van alles gaat toenemen. De compensatie waarover gesproken wordt in het eerste gedeelte van dit artikel is niet meer vol te houden. Pijn op welk vlak danook wordt niet meer verdragen. Er ontstaat rusteloosheid.
De rusteloosheid kan in eerste instantie lijken op die van Rhus-t of Ars. Arsenicum heeft angstige onrust die hem constant doet bewegen, de Rhus-t patiënt beweegt omdat het lichaam onbehaaglijk pijnlijk is. De Arnica patiënt beweegt omdat alles zo beurs voelt dat hij maar korte tijd druk op een bepaald deel kan verdragen. Hij heeft ook het gevoel dat het bed of de stoel te hard is. Een goed onderscheid is dat Rhus-t moet bewegen, waardoor het ongemak afneemt. Arnica moet van houding veranderen omdat dan het beurse gevoel afneemt.

Ook na hersenletsel zien wij een duidelijk beeld.

  • soms prevelen zonder echt wekbaar te zijn.
  • wel wekbaar (semi-comateuze toestanden) Geeft correct en op een normale manier antwoord om vervolgens weer weg te vallen in slaaptoestand. Dit is heel typerend voor Arnica.
  • Bij de nasleep van een hersenbloeding zien we vaak desinteresse/apathie, suf/traag. Droomachtige toestand, hele redevoeringen houden in de slaap etc.

Er kunnen waanideeën, deliriumachtige toestanden, ontstaan:

  • dat alles om hem heen instort en op hem valt
  • dat hij verminkte lijken ziet
  • of zwarte gedaantes
  • dat hij gearresteerd wordt

Kortom Arnica is een heel groot middel dat inderdaad vaak verward wordt met andere homeopatische middelen. greenline3

Casus 1

Een mevrouw komt op consult. Ze heeft sinds 2 maanden een vreemd eczeem ontwikkeld. Het begon op de linker knie. Er ontstond een rode plek die aanvankelijk niet jeukte. Na enige tijd ontstonden er schilfers en ging de plek jeuken. Uiteindelijk werd de plek ook steeds groter. De schilfers zijn heel dik, het lijken wel plakkaten. Na 3 weken kwam er op de andere knie ook zo’n plek en de ontwikkeling daarvan verliep hetzelfde. Dan krijgt zij e.d. plek in haar linker palm van de hand en dan aan de rechter palm van de hand. Dan op haar linker schouder en vervolgens op haar rechter schouder.

Voor de rest zijn er helemaal geen klachten. Ze gebruikt geen medicijnen of vitaminesuppleties. Er is niets opvallends aan deze mevrouw. Zit goed in haar vel, geen vervelende dingen gebeurt in haar verleden. Helemaal niets. Er wordt een homeopatisch middel voorgeschreven wat niets verandert aan de situatie.

Na het tweede consult krijgt zij een ander middel, dat ook niets doet. Het is voor de homeopate totaal onduidelijk waar dat eczeem nu ineens vandaan komt. Ook in de familie komt in het geheel geen eczeem voor.

In het derde consult valt ineens het kwartje. Als de homeopate nogmaals beide voorafgaande consulten doorneemt om te bezien of zij echt niets over het hoofd ziet, meldt deze mevrouw ineens dat zij 3 maanden geleden een ooglift heeft gehad aan beide kanten en dat de chirurg haar aanraadde Arnica in te nemen. Zij diende 1 maand voor de operatie te beginnen 4 maal daags 25 druppels Arnica D30 en op het moment dat zij voor het derde consult aanwezig is, blijkt dat zij al ruim 4 maanden Arnica D30 inneemt.

Zonneklaar is alles. Ineens wordt de symmetrie van de huidklacht ook heel duidelijk. Geen klachten die van links naar rechts gaan. Nee symmetrische klachten!

De homeopate laat onmiddellijk met Arnica stoppen en geeft een ander middel.

Daarna is de klacht snel weg.

Aantal consulten: 3
Aantal middelen :3
Behandelduur: 4 maanden

 greenline3

Casus 2

Een mevrouw komt op consult vanwege angsten. In het verleden heeft zij een relatie gehad waarin het er op allerlei gebied niet bepaald zachtzinnig aan toe is gegaan. Ten gevolge daarvan kan zij ’s nachts niet meer slapen en/of alleen zijn. Steeds weer komen de beelden uit haar verleden terug. Overdag gaat het redelijk, alhoewel zij dan steeds het gevoel heeft dat ze erg op haar hoede moet zijn.” Ik houd altijd afstand, minstens 2 meter, zelfs als ik met iemand een praatje maak”. Zij heeft kalmerings-/slaaptabletten, maar die helpen helemaal niets.
’s Nachts is zij doodsbang. 1 keer heeft zij zich zelfs in de kast opgesloten omdat zij dacht dat er iemand voor de deur stond die binnen wilde komen. Het angstzweet stond in haar handen en zij trilde van top tot teen. “Ik heb overgegeven van angst”. Op het moment dat zij dit vertelt is de angst letterlijk weer van haar gezicht af te lezen.
Zij meldt dat zij zich ook vreselijk agressief kan voelen en dan niets meer pikt van anderen. 2 weken daarvoor heeft zij in een winkel een aanvaring gehad en heeft daarbij iemand anders op het hoofd getimmerd. “Ik kon het niet inhouden, het gebeurde gewoon.”.

Zij heeft bij een psycholoog gelopen en kreeg de diagnose Posttraumatische Stress Stoornis.

Op grond van dit verhaal geef ik haar Stramonium. Dit verandert niet veel aan haar angstgevoelens. Na lang nadenken en verder uitvragen krijgt zij Arnica in hoge potentie.

Al na 1 week meldt zij dat ze voor het eerst een paar uur achter elkaar heeft geslapen. Weliswaar op de bank met het licht aan, maar dat is al sinds tijden niet meer gebeurd.

Zij heeft Arnica nog een aantal maanden nodig.

Op dit moment (februari 2009) durft zij weer alleen thuis te zijn, ook ’s nachts, slaapt zij weer goed en is veel beter in staat haar verleden los te laten. Nog steeds kost het haar enige moeite om toe te staan dat iemand haar aanraakt, maar ook dit gaat steeds beter.
Haar verleden kan ik helaas niet veranderen of ongedaan maken, hoe graag ik dit ook zou willen, maar gelukkig is de rust in haar hoofd, hart en ziel wel teruggekeerd, waardoor zij weer verder kan met haar leven.

Aantal consulten: 14
Aantal middelen: 2 in 2 oplopende potenties (10M en 50M)
Behandelduur: 2 jaar

NB: er is ook geoefend in ontspanningsoefeningen en er zijn consulten geweest, waarna geen middel werd voorgeschreven.

Deel dit artikel op..
Dit bericht is geplaatst in Artikelen A met de tags . Bookmark de permalink.