Alternatief shoppen

BoodschappenBegrijpt u de titel niet verkeerd; er wordt niet bedoeld creatief winkelen of op een proletarische manier boodschappen doen. Met alternatief shoppen bedoel ik op korte termijn van de ene geneeswijze op de andere overstappen.
Ook in het reguliere circuit kent men dit verschijnsel. Men is aan het ene nog niet begonnen of men stapt over op het andere. Ook is het mogelijk dat mensen allerlei geneeswijze gaan combineren.

Klassiek homeopaten hebben ook te maken met dit verschijnsel en dat kan weleens heel frustrerend werken. Patiënten willen direct van hun klachten af. Begrijpelijk, maar vaak is dat onmogelijk. Mensen zijn dan twee maal of soms maar éénmaal bij een natuurgeneeskundige, een acupuncturist, een klassiek homeopaat of andere alternatieve genezer geweest met weinig resultaat en zeggen dan dat die geneeswijze niet werkt. Patiënten die het alternatieve circuit instappen zijn over het algemeen niet van de ene dag op de andere ziek geworden, vaak is daar veel aan vooraf gegaan. Zoals al eerder uitgelegd op deze website gaat een homeopaat op zoek naar de aanleiding. Hij/zij wil de oorzaak van uw ziekte, het uit balans zijn van uw lichaam aanpakken en daarbij gaat hij/zij niet over één nacht ijs. Soms moet schil na schil worden afgepeld.
Tijdens een eerste consult zult u veel vragen moeten beantwoorden. Aan de hand van wat u vertelt maakt de homeopaat een analyse en een prognose. Chronische ziekten zitten veel dieper in een organisme dan acute. U zult begrijpen dat bij chronische ziekten intensiever en langduriger behandeld zal moeten worden. Auto-immuunziekten zijn daar een voorbeeld van.

In de voorgeschiedenis van chronisch zieke mensen is regelmatig sprake van veel medicijngebruik, vaak worden er nog reguliere middelen geslikt op het moment dat zij naar een klassiek homeopaat gaan. Er moet dan teruggegaan worden naar de tijd voordat u symptomen ontwikkelde. Soms zijn bepaalde symptomen bijverschijnselen van reguliere middelen, dat zal de homeopaat willen schiften van de andere symptomen. Om een goed inzicht te krijgen zijn meerdere consulten noodzakelijk. Hoe meer de homeopaat weet, hoe gerichter er gezocht kan worden in de talrijke homeopathische middelen.

Vaak stelt een klassiek homeopaat voor zich zelf een behandelplan op. Waar liggen de zwaartepunten in deze casus, waar begin ik en met welk middel. Welke dosering en potentie ga ik gebruiken, wat verwacht ik van dit middel? .Als die keuze uiteindelijk is gemaakt wordt de reactie op het middel afgewacht. Elk volgend consult dient een aanvulling te zijn op het vorige. Soms treden andere symptomen op die een aanwijzing kunnen zijn voor een ander middel. Dat noemt men symptoomverschuiving.

Een klassiek homeopaat steekt ontzettend veel tijd in zijn patiënten. Dat is ook de reden dat hij maar een beperkt aantal patiënten per dag kan zien.
Het interpreteren van wel of geen vooruitgang bij de patiënt geschiedt op een geheel andere manier dan de patiënt gewend is. Als vb. iemand komt met huidklachten, op het totaalbeeld wordt een middel voorgeschreven. Tijdens het vervolg consult geeft de patiënt aan geen verbetering van de klachten te hebben bemerkt. Als de homeopaat zijn 1e consult verder uitvraagt blijkt dat er sprake is van energietoename en dat bv een oude klacht van vroeger is teruggekeerd. Alhoewel er niets is veranderd aan de huidklachten, is er wel degelijk sprake van een verandering. Het middel heeft dus wel degelijk werk verricht. Te verwachten is dat ook de huidklachten zullen gaan verdwijnen of op hetzelfde middel of op een ander middel, eerst moet de balans hersteld worden. Verbeteringen/verslechteringen vanuit homeopathische visie worden dus anders geïnterpreteerd dan u gewend bent. Een klassiek homeopathische behandeling is niet te vergelijken met een reguliere behandeling.
Als iemand met huidklachten komt, een middel krijgt voorgeschreven en de patiënt komt laaiend enthousiast terug met de mededeling dat alle huidsymptomen zijn verdwenen en bij navraag blijkt dat er problemen met de gewrichten zijn ontstaan is dit geen verbetering maar een verslechtering. Immers de klachten zijn naar een dieper niveau verschoven.

Het is begrijpelijk dat iemand die voor zijn huidsymptomen naar een homeopaat gaat, wil dat deze verdwijnen op het korreltje en dat het nut van bv een oude klacht die terugkomt niet wordt gezien. Je hebt er immers alleen maar last van.

Een klassiek homeopaat probeert de hele persoon weer op de rails te krijgen, werkt vaak preventief (voorkomt dat ziekten naar een dieper niveau gaan), probeert het bewustzijn van de patiënt te vergroten en zet zich in om mensen effectief van hun klachten af te helpen.
Het heeft geen zin om van de ene alternatieve genezer naar de andere te rennen. Meer resultaat zal geboekt worden indien men langere tijd bij dezelfde geneeswijze blijft.
Het combineren van alternatieve geneeswijze is verwarrend voor de therapeut en de patiënt zelf omdat niet meer beoordeeld kan worden wat nu wat heeft gedaan. Soms doet het zelfs meer kwaad dan goed.

Daarom het advies om goed na te denken over de manier van behandeling die u aanstaat en zodra u vertrouwen heeft in een bepaalde behandelwijze, niet te snel op te geven indien niet onmiddellijk resultaat optreedt. Als het goed is zal iedere recht geaarde therapeut u duidelijk uitleggen wat de mogelijkheden zijn, wat onmogelijk is en de behandeling stoppen als hij/zij denkt alles voor u te hebben gedaan wat in zijn/haar vermogen ligt.

Deel dit artikel op..
Dit bericht is geplaatst in Artikelen A. Bookmark de permalink.