Natrium muriaticum en Phosphorus

De laatste maand heb ik een ongekend hoeveelheid verzoeken gekregen om iets te vertellen over het middel Natrium muriaticum en Phosphorus. Het is voor mij onbegrijpelijk waarom zoveel mensen geïnteresseerd zijn geraakt in beide middelen. Bij hoge uitzondering zal ik aandacht besteden aan deze specifieke homeopatische middelen. Waarom ik dit doorgaans niet doe kunt u lezen in het artikel op deze website “Waarom geen middelen bespreking”.

Voor mij geldt nog steeds de regel dat indien u onder behandeling bent van een klassiek homeopaat u deze moet vragen naar de reden waarom u een bepaald middel hebt gekregen.
Elk middel heeft stadia in pathologie en een bepaalde essentie. Soms geniet het sterk de voorkeur om aan de patiënt geen of maar gedeeltelijke voorlichting over het voorgeschreven middel te geven. Elk middel heeft zijn positieve en negatieve kanten, zoals ook elk mens dat heeft. Een middel wordt onder meer voorgeschreven op grond van de pathologie van de patiënt zowel op mentaal/emotioneel alsook op fysiek gebied.

Niet elke patiënt kan deze informatie aan. Hij of zij kan daardoor sterk verontrust raken of menen dat het middel helemaal geen overeenkomst heeft met zijn persoonlijkheid. Elke klassiek homeopaat, zeker indien aangesloten bij een beroepsvereniging, zal naar beste weten en kunnen en met de grootste zorgvuldigheid voor een patiënt een middel kiezen. Dit middel kan correct zijn, incorrect of maar gedeeltelijk passen. Mensen zijn nu eenmaal niet een middel, maar verkeren in een toestand dat een middel kan oproepen. Vaak gaan zij van de ene in de andere toestand over. De meeste mensen hebben meerdere middelen nodig om tot genezing te komen.

Ook kunnen meerdere middelen elkaar geheel of gedeeltelijk overlappen en zeer sterk op elkaar lijken.
Het is dus niet de bedoeling om, indien u zichzelf of een ander in bv Natrium muriaticum meent te herkennen, dit middel op eigen initiatief in te nemen. Een klassiek homeopaat weet wat te doen indien na een middel bepaalde reacties ontstaan en heeft de deskundigheid om u in bepaalde processen te begeleiden.Natrium Muriaticum

Natrium muriaticum is een polycrest, dat wil zeggen dat het een groot werkingsgebied heeft. Het is een zeer goed bekend middel en de meeste homeopaten kunnen dit middel dromen. Nat-m heeft net zoals alle polycresten heel veel symptomen, die ik hier niet allemaal ga bespreken. Het gaat in de klassieke homeopathie immers om combinaties van karakteristieken en de essentie(s). Ik zal ook niet ingaan op de cyclus van water en de symboliek daarvan in de Alchemie, Astrologie en Chinese geneeskunde.

Dode Zee

Natrium Muriaticum

Alvorens de Natrium muriaticum persoonlijkheid te bespreken kunnen we ons afvragen wat Natrium muriaticum is.
Natrium muriaticum oftewel zout komt in de natuur vaker voor dan welke andere substantie dan ook. In de zee is zout het belangrijkste bestanddeel. Men treft het aan in het menselijk lichaam en dan voornamelijk in lichaamsvocht. Zout heeft een water aantrekkende kracht. Dit zien wij terug in het Nat-m symptoom niet spontaan transpireren of transpireren alleen op bepaalde plekken of alleen tijdens het eten. In tegenstelling tot planten hebben mensen en dieren een behoefte aan zout. Planten hebben meer profijt van Kalium; de tegenhanger van zout. Dat is de reden waarom plantenetende dieren een uitgesproken behoefte aan zout tentoonspreiden.

In het bloedserum van alle diersoorten en ook de mens vinden we verhoudingen tussen Calcium, Kalium en Natrium resp.: 5:10:160. Deze verhouding vinden wij ook terug in zeewater. De zee wordt gezien als de voornaamste bron van leven en schepping.
Zodra men zout in de mond neemt ontstaat er speekselvloed. Het zout wordt direct geabsorbeerd in onze lichaamsvloeistoffen en speelt een zeer ingewikkelde rol. De stroming van lichaamsvloeistoffen in en rondom cellen staat of valt met onze zoutconcentratie. Zout heeft dus te maken met de osmotische druk. Celmetabolisme is afhankelijk van zout. In ons lichaam wordt zout gereguleerd door het endocriene systeem, zoals de bijnieren. Een bijnierschorshormoon (aldosteron) zorgt voor het in stand houden van de zoutconcentratie in ons lichaam. Indien de bijnieren niet of slecht functioneren (ziekte van Addison) veroorzaakt dat zoutverlies via de urine.

Als men extreem transpireert wordt veel natriumchloride uitgescheiden en zien wij verschijnselen als uitputting, spierzwakte, vermoeidheid, misselijkheid, verlies van eetlust en/of van smaak.
Grote hoeveelheden zout in het lichaam veroorzaken maag-/darmontstekingen en paralyse. Deze zelfde lichamelijke symptomen zien wij o.a. terug bij het geneesmiddelenbeeld van Natrium muriaticum. Een groot gedeelte van ons functioneren is dus afhankelijk van de juiste balans van mineralen in ons lichaam.

Het geneesmiddelen beeld
Wij zien algemene malaise, zwakte, moeheid, vermageringen, kouwelijkheid, verergering door koude en o.a. een aanleg voor bloedarmoede. Zon en zonnewarmte verergeren de meeste symptomen, vaak ontstaat hoofdpijn. Zodra transpiratie ontstaat wordt het toch al onstabiele zoutmetabolisme nog verder aangetast. Soms is het zo dat transpiratie wel de hoofdpijn laat verbeteren indien er een teveel aan zout aanwezig was. Normaal heeft iemand met een Nat-m constitutie een grote behoefte aan hartig eten, maar het omgekeerde kan ook voorkomen. Dat is afhankelijk van het stadium van de pathologie. Datzelfde gaat op voor de zee. Meestal zien we een verergering van symptomen aan zee, vooral bij volwassenen. Kinderen laten vaker een verbetering aan zee zien.Het tijdstip van de dag waarop een persoon die zich bevindt in een Natrium- muriaticum pathologie verergert is 11.00 uur ‘s morgens. Dat is ook uit te leggen. We hebben het net gehad over de bijnieren . De hoogste productie van Adrenaline vindt plaats om ongeveer 11.00 uur in de morgen. Osmotische druk in weefsels en spierspanningen bereiken rond die tijd hun hoogste waarde. Ook de maximale waarde van de chloorexcretie ligt zo rond 11.00 uur. De bijnieren spelen een belangrijke rol bij het in stand houden van de juiste zoutbalans in het lichaam en juist de Natrium-muriaticum constitutie met zijn toch al uit balans zijnde zoutmetabolisme wordt hierdoor het meest getroffen op een tijdstip van de dag dat de chloorexcretie maximaal is.

De voornaamste karakteristiek van de Nat-m persoon is het emotionele conflict van zijn persoonlijkheidsintegratie. Een Nat-m weert af. Dat zien wij terug in de symptomen slechter door troost of een afkeer van troost, vrijwillig of onvrijwillig ontwikkelt hij een afkeer voor gezelschap. Hij wil niet kwetsen maar zeker niet gekwetst worden. Daarom bouwt hij een muur om zich heen. Net zoals het vasthouden van vocht houdt Nat-m lichamelijke maar ook emotionele pijn vast. Indrukken worden diep geabsorbeerd en op een krampachtige manier vastgehouden. Dat kunnen positieve indrukken zijn maar ook negatieve. Steeds weer roept de Nat-m zijn negatieve ervaringen op en kwelt zich zelf daarmee. Hij heeft enorme problemen om zijn gevoelens te uiten. Vooral gevoelens van woede , daardoor gaat deze woede woekeren. Alles wordt opgekropt. Hij vergeet nooit wat hem door wie is aangedaan. Hij kan het maar niet van zich afzetten. Daardoor raakt hij zo gedeprimeerd dat hij alle plezier in het leven verliest.

Voor dit type heelt tijd niet alle wonden. In tegendeel zelfs, tijd laat alle kwetsuren uit- kristalliseren. Zodra Nat-m een tegenslag heeft gaat hij na wat hij nog meer aan kwetsuren heeft opgeslagen. (dwells upon past disagreeable occurrences and thoughts,haunted by persistent unpleasant subjects)
Een Nat-m kan zich uiteindelijk niet meer uiten en hij gaat werkelijk als een zoutpilaar door het leven.
Hij raakt geobsedeerd door zijn eigen tegenslag. Hij koestert als het ware het verdriet dat hem is aangedaan. Zo kunnen ze chronisch melancholiek worden en zeer introvert.Een kind met een Natrium-m constitutie dat opgroeit in een gezin waarbij hij/zij een slechte verhouding heeft met één van de ouders heeft behoorlijk wat gevolgen. Als volwassene kan hij eindeloos klagen over het leed dat hem door zijn ouder(s) is aangedaan. Andere kinderen uit dat zelfde gezin maar met een andere constitutie zullen op een heel andere manier reageren en indien de slechte verhoudingen niet al te hevig waren vaak al lang vergeten zijn wat er zich thuis voor deed of het niet eens gemerkt hebben. Een Nat-m kan dat niet. Alle teleurstellingen en frustraties zijn voor eeuwig in zijn ziel verankerd. Elke kritiek wordt gevoeld als een aanval.

Aan de andere kant kan een Nat-m kind een zeer hechte band met zijn ouders hebben en alles voor ze doen. Dat zijn vaak de kinderen die hun ouder(s) in huis nemen en voor ze zorgen zodra de ouders dat zelf niet meer kunnen. Opvallend aan Nat-m kinderen is het feit dat ze hunkeren naar liefde maar tegelijkertijd de indruk kunnen wekken totaal geen behoefte daaraan te hebben. Ze hebben grote moeite hun genegenheid tot uitdrukking te brengen en willen vaak niet aangeraakt worden.

Soms kan de geboorte van een broertje of zusje het Nat-m kind in heftige beroering brengen. Hij gaat zich ineens slecht gedragen of gaat zich net zo gedragen als zijn jongere zusje of broertje. Hij wil weer een zuigfles en in bad gestopt worden of de spraakontwikkeling loopt terug. Hij vraagt steeds weer aandacht.
Een Nat-m kind hunkert naar goedkeuring en voelt zich heel erg snel afgewezen. Elke kritiek wordt gevoeld als een afwijzing en een afwijzing laat diepe sporen na en wordt niet snel meer vergeten.

Als baby huilt hij wat af. Indien de ouders proberen te troosten wordt het huilen vaak nog erger. De ontwikkeling laat doorgaans lang op zich wachten, laat lopen en praten. Als hij op groeit is het een wat angstig kind, vooral als het onbekende dingen betreft. Ze willen alles van tevoren weten: waar je heen gaat, wanneer je weer terug bent, naar wie en waarom ze ergens heen moeten etc. Ze hebben ook moeite met veranderingen. Ze willen dat alles hetzelfde blijft. Ze houden van routine. Indien zij naar feestjes gaan houden zij zich een beetje afzijdig, maar observeren heel nauwkeurig. Meestal zijn het ijverige leerlingen die alles zo goed mogelijk proberen te doen. Op deze manier krijgen zij immers geen kritiek. Meestal kiezen zij solitaire bezigheden zoals TV kijken, computeren, lezen o.i.d. Als zij een fout maken dan wordt dat sterk gevoeld, zij voelen dit als een vernedering. Zij hebben sterk de neiging om een negatief zelfbeeld te ontwikkelen. Wanneer ze zich gekwetst , vernederd of onbekwaam voelen (hun imago wordt aangetast) kunnen zij zeer driftig worden. Vaak maken zij een gespannen indruk en hebben last van onverwachte stemmingswisselingen.

Als puber zijn ze vaak erg eenzaam. Ze houden er erg hoge waarden en normen op na en leven op een strikte manier. Daardoor vallen ze bij hun leeftijdsgenoten buiten de boot. Hun eventueel ontwikkelde negatieve zelfbeeld wordt daardoor versterkt. Ze trekken zich vaak terug op hun kamer om te huilen.

De aanleiding van een Nat-m pathologie kan liggen in kwetsuren in het verleden of een groot verdriet.
Ze komen doorgaans de dood van een geliefd persoon niet meer te boven. Ze blijven als het ware in het verdriet zitten en gaan niet meer verder met hun leven.
Een Nat-m heeft het in zijn natuur om zelfs de ‘normale’ problemen in een mens’ leven niet te verwerken. Hij kan zich hullen in diepe wolken van depressie. Meestal knapt de stemming van een Nat-m in de avond op. Immers hij is de dag weer doorgekomen. Bij diep getraumatiseerde Nat-m persoonlijkheden komt het omgekeerde echter ook voor.Van nature zijn Nat-m mensen zeer serieus. Ze nemen niets met een korreltje zout. Hoe dieper een Nat-m in de pathologie komt hoe meer hij zich als een buitenstaander gaat gedragen en ook voelen. Hij gaat gezelschap vermijden en keert steeds meer in zichzelf. Als deze pathologie zich aan het ontwikkelen is zie je dat een Nat-m heen en weer geslingerd wordt tussen zich aangetrokken voelen tot mensen en zich afkeren van mensen. Hij kan niet met, maar ook niet zonder mensen. Afwijzing is het ergste dat een Nat-m kan overkomen.

Omdat Nat-m mensen zeer gevoelig zijn gaan zij uiteindelijke alle situaties vermijden waarin zij verwond of vernederd zouden kunnen worden. Ze willen zo graag dat iemand van ze houdt en zoeken koestering, doch zodra zij die bekomen beangstigt het hen. Voor de hand ligt dat Nat-m constituties te maken kunnen krijgen met ernstige relatieproblemen. Zij kunnen zich immers niet meer uiten en maken een afstandelijke indruk.
Nat-m mensen zijn dan ook vaak ‘’einzelgangers”. Ze kunnen enorm lijden onder hun eenzaamheid. Hebben geen echte vrienden. Dat komt ook omdat ze erg kritisch ten opzichte van anderen kunnen zijn.Nat-m constituties kunnen enorme schuldgevoelens ontwikkelen. Als anderen hem in zijn ogen afwijzen wordt al snel gedacht: ‘Ik moet iets gedaan hebben dat ik dit verdien’.

Verder in de pathologie zien wij dat een Nat-m gaat verharden. Hij wordt zeer somber en kan niet meer bereikt worden door genegenheid, liefde of sympathie aan hem te geven. Het enige dat hem nog kan beroeren is het lachen van andere mensen. Niet dat hij nu direct gaat mee lachen, maar het is het enige dat hem nog raakt. Wat we wel zien is het krampachtige lachen van een Nat-m of lachen in situaties waarin dat helemaal niet gepast is. Het gebeurt onwillekeurig omdat opgekropte emoties los komen.

Nat-m is behoorlijk gereserveerd en kan de grootste tegenslag schijnbaar stoicijns verdragen. Hij lijkt onverstoorbaar en onbewogen, maar dat is slechts schijn. Hij wordt diep geraakt door problemen van anderen. Huilen gaat hem slecht af. Als hij al huilt is dat als hij alleen is en niemand dat kan zien.
Vaak verbergen zij hun kwetsbaarheid achter een masker en willen krachtig overkomen.

Ondanks zijn zware uitstraling is een Nat-m doorgaans een erg aardig persoon. Hij houdt er hoge morele waarden op na en zal anderen niet zo snel kwetsen. Alhoewel hij ook verrassend haatdragend kan zijn ten opzichte van anderen die hem iets hebben aangedaan.
Als zij nog verder in de Natrium-m pathologie komen kunnen zij nors, prikkelbaar, kribbig en zeer zwijgzaam worden. Hij/zij gaat de mensen die hem beledigt hebben daadwerkelijk haten.
Het enige dat hem nog extravert kan laten zijn is alcohol en sex. Na enkele glazen genuttigd te hebben kunnen zij zeer praterig worden. Iemand die na wat glazen alcohol tot ieders grote verrassing en verbazing, anderen gaat omhelzen en misschien wel kussen en tevens verklaren dat ze van iedereen houden zou best eens in een Nat-m pathologie kunnen verkeren.

Ook op mentaal gebied verandert er op langere termijn het e.a. er kan onder andere een zeer slecht geheugen ontstaan. Op het mentale vlak zijn ze zeer objectief en gecontroleerd maar emotioneel onvolwassen. Ze kunnen zich oververantwoordelijk voelen of alle interesse voor anderen verliezen.

Op lichamelijk gebied zien wij heel veel hoofdpijnen tot aan heftige migraine aan toe. Visus stoornissen zoals dubbelzien, herpes, huidklachten, allerlei rugklachten, benauwdheden, slaapproblemen en ernstige depressies. Het middel heeft een affiniteit met de vertering, de hersenen, het bloed, het hart, de klieren en natuurlijk met het mentaal-/emotionele gedeelte.

Doorgaans zijn het dorstige personen, die voornamelijk warmbloedig zijn, maar kouwelijke Natriums komen ook voor.

De essentie van een Natrium muriaticum persoonlijkheid is gelegen in het niet meer doorstromen van emoties. Er treedt een stagnatie op waardoor iemand in een soort bevroren emotionele toestand komt te verkeren. Hoe hij het ook probeert, hij kan zich op geen enkele manier meer bevrijden uit het verleden.

Voor een Klassiek homeopaat kan het moeilijk zijn Nat-m te herkennen, omdat de patiënt erg gesloten is (op zich is dit natuurlijk al een symptoom). Ze komen voor een bepaalde klacht en willen daar gewoon van af. Ze geven uit zich zelf erg weinig informatie en zijn goed in staat een masker op te zetten. De klassiek homeopaat zal dus erg volhardend moeten uitvragen en zeer goed moeten observeren. Nat-m is immers niet het enige middel met bovengenoemde essentie en gereserveerdheid. Indien Nat-m in een vroeg stadium herkend wordt kan verdere ontwikkeling van de pathologie voorkomen worden en de persoon weer in balans worden gebracht. Alhoewel het niet de makkelijkste patiënten zijn om te behandelen.

Na een correct voorschrift van Natrium muriaticum zal dit middel zorgen voor de vrije doorstroming van vloeistoffen en emoties waardoor zowel lichaam als geest bevrijd worden van hun stagnatie. Phosphorus

Als wij naar de substantie Phosphorus kijken valt ons gelijk iets op. Phosphorus is in staat om onafhankelijk van een uitwendige stralingsbron licht zonder warmte te produceren. Phosphor betekent dan ook letterlijk ‘overbrenger van licht’. Men kent gele fosfor en rode. De gele is zeer giftig en dient ook onder water bewaard te worden. De rode variant is minder actief en heftig. Bovendien is rode fosfor niet giftig, de gele fosfor wel. Fosfor werd in het verleden gebruikt voor de fabricage van de lucifer. Ook lucifer betekent “lichtdrager”.
Kennelijk heeft fosfor dus iets met licht te maken. Dat zien wij in eerste instantie ook terug in de phosphorus constitutie.
Zonder licht kan bijna geen enkel organisme leven. In ons lichaam speelt fosfor een zeer belangrijke rol. Het is nodig om vrijwel alle stofwisselingsprocessen correct te laten verlopen. Vooral ons zenuwstelsel kan niet functioneren zonder fosfor.

Als u aan zee woont of in het donker wel eens aan zee bent geweest dan zal het u misschien opgevallen zijn dat het net is alsof de zee schittert. Alsof er een soort fosforescerende effect in de golven aanwezig is. Het ziet er rusteloos uit. We zien het oppervlak schitteren, maar kunnen moeilijk in de diepte kijken. Dit komt terug in het geneesmiddelenbeeld van phosphorus.

PhosphorusDoorgaans zijn het mensen waar anderen door geboeid raken. Ze sprankelen en fascineren anderen. Ze gaan positief en heftig door het leven en zouden een wat oppervlakkige indruk kunnen maken.
Phosphor mensen hebben een goed ontwikkelde intuitie en leven meer naar hun gevoel dan naar hun verstand. Ze zijn meelevend en echte gezelligheids mensen.
Als een vlinder fladderen zij als het ware door het leven. Zij zuigen alle indrukken op als een spons en vinden alles even opwindend. Ze hebben een overvloed aan ideeën. Ze beginnen ergens zeer enthousiast aan, maar meestal komt er niets van terecht. Dat komt omdat ze nergens structuur in kunnen aanbrengen en omdat zij geleid worden door impulsiviteit, waardoor zij de gevolgen voor zichzelf vaak niet kunnen overzien. C.Coulter beschrijft dit als: ‘phosphorus is als vuurwerk dat veelbelovend met een knal afgaat en als iedereen dan vol verwachting opkijkt om de prachtige kleuren te zien, eindigt het in een anti-climax van veel rook en gesis’.

Door hun charme kunnen ze bij anderen veel gedaan krijgen. Zolang de ander naar hun pijpen danst is er niets aan de hand. Zodra de ander dat niet meer doet zou phosphor zich weleens ruzieachtig en ondankbaar kunnen tonen. Vooral indien phosphor zich verplicht gaat voelen zou hij een relatie kunnen verbreken. Hoe boos phosphorus ook op een ander kan zijn, in tegenstelling tot een Nat-m zal hij zelden wrok blijven koesteren. Hij is immers al weer met het volgende bezig. Zelden zal phosphorus vriendschapsrelaties met anderen voorgoed verbreken, veel eerder zal hij het initiatief tot verzoening nemen.

Een gezonde phosphorus is prettig om mee om te gaan. Soms kunnen ze een beetje ‘spaced out’ zijn, maar over het algemeen zijn het mensen die de belangen van anderen voor die van henzelf laten gaan. Ze zijn warm, hartelijk, extravert, spontaan en zeer meelevend. Ze kennen geen enkele terughoudendheid. Soms zijn ze een beetje naif en geloven alles wat ze verteld wordt. Ze zijn goed van vertrouwen.

Ze kunnen rustig en verfijnd zijn of bruisen als champagne. Bij een phosphorus brandt de kaars echter aan twee kanten. Zijn manier van leven zal voor uitputting zorgen en dan begint de pathologie. In eerste instantie zullen zij bij vermoeidheid snel opknappen van een kort slaapje. Immers in de slaap behoeft de phosphorus niet constant zijn bewustzijn vast te houden.
Na verloop van tijd echter zien wij dat ze niet meer verkwikt wakker worden.Zij ontwikkelen een bepaalde vorm van narcisme. Het gaat anderen opvallen dat zij een voorliefde hebben voor spiegels waarin zij zich zelf kunnen bewonderen. Ze kunnen overal foto’s van zichzelf hebben hangen. Ze manipuleren anderen op een sympathieke manier om hun zin te krijgen. Anderen hebben dat in eerste instantie niet in de gaten. Aan de andere kant kunnen zij ook indrukwekkende woede-aanvallen krijgen als iets niet naar hun zin is.

Het kern symptoom van phosphorus is diffuus zijn. Het is alsof zij één worden met de omgeving. Zij zijn extravert en zeer gevoelig voor invloeden van buitenaf. Zij kunnen dan ook helderziend zijn. Snel van begrip en gevoelig voor suggestie. Zij kunnen de pijnen van anderen daadwerkelijk voelen.
Omdat zij zo open zijn komen er makkelijk dingen binnen. Vandaar dat zij indien zij verder in hun phosphor pathologie komen angstig worden. Ze zijn echter snel gerustgesteld. In sommige opzichten kan phosphorus verward worden met andere middelen zoals o.a. Mercurius.
Ook Mercurius is een zeer onstabiel middel. Vooral bij kinderen dient goed gedifferentieerd te worden.

Het moge duidelijk zijn dat mensen met een phosphorus constitutie zeer ontvankelijk zijn.
Open en ontvankelijke mensen zijn daarentegen vaak ook het slachtoffer van depressies.
De tegenhanger van vervoering en extase waarin zij vaak verkeren is immers depressie. Zodra deze mensen weer terugkeren naar de realiteit (die bitter tegen kan vallen) Vallen zij in een groot gat. Om even op Nat-m terug te komen deze zal zeker in de begin fase van een depressie gewoon stoicijns voort blijven gaan, niemand merkt iets. Een phosphorus zit in zak en as. Als we in aanmerking nemen dat een gezonde phosphorus levendig en overal voor in is, kunnen we ons wel enigszins voorstellen wat er gebeurd bij het ouder worden en iemand zichzelf minder aantrekkelijk vindt en/of wat gezondheidsklachten gaat krijgen, waardoor gas teruggenomen moet worden.

Een Phosphorus kind is doorgaans zacht en lief. Ze houden van knuffelen en maken gemakkelijk contact met anderen. Ze drinken erg veel vnl. koude dranken. Dikwijls zijn zij extreem bang voor donker en onweer. Ze hebben enorme verbeeldingskracht waardoor zij snel angstig worden. Ze kunnen daadwerkelijk ziek worden van opwinding. Ze zijn expressief en temperamentvol. Ze hebben een zekere allure, ze zijn charmant te noemen. Ze voelen dat andere mensen ze aardig en sympathiek vinden en willen daar nog al eens misbruik van maken. Ze zien en horen alles. Ze zijn creatief en kunnen af en toe behoorlijk verstrooid zijn. Ze staren dan wat dromerig voor hen uit. Omdat ze over het algemeen behoorlijk intelligent zijn en een mate van onrust in zich dragen kunnen zij zich op school snel vervelen. Meestal barsten zij van de vriendjes en vriendinnetjes.
Vanwege de vele angsten die het kind kan hebben moet goed gedifferentieerd worden met andere ‘angstige’ middelen.

Het eerste stadium van Phosphorus kenmerkt zich over het algemeen door een tendens tot bloedingen. Neusbloedingen door de minste of geringste aanleiding. Wondjes bloeden snel en heftig. Ze zijn dorstig en als ze pijnen hebben zijn deze vaak brandend van aard.
Zijn de bloedingen eerst nog aan de buitenkant, in een verdere pathologie zien wij bloedingen in het maag-/darm kanaal of longen optreden.
Zij kunnen koud of warmbloedig zijn.Hun angsten worden steeds sterker, hun ongerustheid groeit. Angst in het donker, om alleen te zijn, voor onweer e.d. Deze angsten en ongerustheden worden steeds sterker en gaan de patiënt uiteindelijk uitputten. Ze kunnen zich niet goed meer ontspannen, ook niet tijdens de slaap. Daardoor worden zij niet meer uitgerust wakker.

Uiteindelijk zijn de angsten niet meer te hanteren en ontstaat paniek. Als hij/zij alleen is kan het gevoel ontstaan dat de dood met rasse schreden nadert. De phosphor pathologie begint meestal fysiek en gaat dan over naar het emotionele. Zodra een phosphor constitutie ver in de emotionele pathologie verkeerd kunnen de leidende lichamelijke symptomen geheel en al verdwijnen. In een nog latere fase kunnen zij ook de emotionele symptomen verliezen en is de enige leidraad een totaal verzwakte geest en onverschilligheid.

De essentie van het middel is het diffuus zijn. Het middel heeft een affiniteit met de bloedcirculatie, de botten, de longen, de bloedvaten, maag-/darmstelsel en het zenuwstelsel.

Indien Phosphorus vroegtijdig wordt gegeven en het correcte middel is, zal ook hier voorkomen worden dat de patiënt in een verdere pathologie geraakt. Zij zullen wat realistischer worden en zichzelf wat bescheidener profileren. Zij zullen gevoel en verstand beter op elkaar kunnen afstemmen.

Naschrift
Zoals de middelen hierboven beschreven zijn schept dat voor de lezers hopelijk een duidelijk en vooral ook karakteristiek beeld. U zult begrijpen dat het in de praktijk regelmatig anders uitpakt. Wij zien dan bv iemand met een natrium pathologie, die toch phophorusachtig aan doet en helemaal niet gesloten is of wij zien iemand die phosphorus lijkt te zijn maar niet dorstig is en over het algemeen van warme dranken houd en de angsten vertoont zoals we die bv bij Arsenicum kunnen zien. Daarom is het ook uitermate belangrijk dat er een goede band ontstaat tussen klassiek homeopaat en patiënt, zodat uiteindelijk zonder terughoudendheid de patiënt kan praten over zijn problemen; waardoor de homeopaat beter in staat is middelen van elkaar te differentiëren. Over het algemeen zijn mensen niet “één middel”, maar ziet de homeopaat meerdere middelen.

Hij/zij zal dan vanuit een bepaalde invalshoek aan de slag gaan. Er zullen bepaalde karakteristieken gecombineerd moeten gaan worden om tot een middel te komen. Meestal heeft de patiënt een beetje van dit en een beetje van dat, een beetje van zus en een beetje van zo.
Hetgeen mensen vaak tegenhoudt te praten over zichzelf is de angst dat de homeopaat ze zal veroordelen of bepaalde gedachten/gevoelens van de patiënt gek vindt. Schaamtegevoel speelt vaak een rol. Doch niets menselijks is een homeopaat vreemd. Ik hoop dat u begrijpt dat een klassiek homeopaat graag van u die dingen wil horen die u juist niet graag vertelt zodat hij/zij voor u een goed passend middel kan vinden, met als enige doel u te genezen (wij schrijven immers voor op pathologie zowel op mentaal-/emotioneel als op fysiek gebied en niet op ‘gezonde’ symptomen)

Indien u zich bij een klassiek homeopaat niet op uw gemak voelt (meestal is het even wennen) en dit ook bij vervolgconsulten zo blijft is het verstandiger naar een andere klassiek homeopaat te gaan, waarbij u zich meer op uw gemak voelt. Als u iets niet begrijpt over uw behandeling en/of de middelen die u krijgt voorgeschreven is de eerste persoon waar u dat aan kenbaar moet maken , de klassiek homeopaat waar u onder behandeling bent.

Deel dit artikel op..
Dit bericht is geplaatst in Artikelen N, Artikelen P met de tags , . Bookmark de permalink.