Alternatieve geneeswijze

UitgedokterdIn april 2008 startte het programma ‘Uitgedokterd’ van de NCRV. In dit programma komen mensen aan het woord die eerst het gehele reguliere circuit bewandelden, maar daarin geen oplossing voor hun klachten vonden. Deze mensen bezoeken diverse alternatieve genezers zoals klassiek homeopaten, hypnotherapeuten,osteopathen, acupuncturisten,ayurvedische genezers, manueel therapeuten enzovoort.
Een groot gedeelte vindt verlichting of heeft geen last meer van de chronische klacht(en).
Aan het programma is een commentator verbonden, een arts.
Dat deze mensen zo goed reageren op hun alternatieve behandeling vind ik fijn. Ik dacht misschien kunnen er naar aanleiding van deze uitzendingen bruggen geslagen worden tussen regulier en alternatief. We willen immers allen het beste voor de patiënt.
Geen enkele geneeswijze is zaligmakend, ook de alternatieve geneeswijze niet. Desalniettemin worden vaak goede resultaten behaald. De ene mens is gebaat bij acupunctuur, de ander bij klassieke homeopathie of een andere vorm van geneeswijze. In ieder geval had ik de hoop dat niet alle alternatieve genezers over een kam geschoren zouden worden.
Na de 1e aflevering uitte de KNMG reeds hun kritiek. Het programma zou reclame maken voor onbewezen behandelmethodes en artsen betrokken bij dit programma zouden op niet professionele wijze diagnoses stellen. Het ging hier echter wel om mensen die uitbehandeld waren c.q. mensen die met een zogenaamd bewezen behandelmethode niet verder kwamen of heel grote kans hadden op complicaties, die uiteindelijk door niet bewezen behandelmethoden genazen of verlichting vonden.
De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft in een reactie op het programma gevraagd of de KNMG disciplinaire maatregelen wil treffen tegen de artsen die in het programma optreden. Ik vraag mij toch serieus af waarom? Dienen reguliere artsen het monopolie op genezen te hebben?
Zowel de alternatief genezers alsook de patiënten die hen bezoeken worden ten onrechte niet serieus genomen. In deze dient steeds het belang van de patiënt voorop te staan en niet het belang van een aantal dogmatische personen met een tunnelvisie, die als zij in de tijd van Einstein, Newton en Darwin hadden geleefd precies hetzelfde hadden gezegd als nu in 2008. Desalniettemin is hetgeen Darwin,Einstein en Newton beweerden en afgedaan werd als onzin, thans bewezen. Dat het toen als niet te bewijzen werd gezien was gekoppeld aan de technieken van die tijd. Wat dat betreft is er niet veel veranderd.

Hoe bewezen is bewezen eigenlijk? Wij leven in een techniek maatschappij. Wat wij als werkelijkheid willen zien kunnen wij gedeeltelijk bewijzen in laboratoria of met de computer. Verschijnselen die wij niet kunnen verklaren via deze technieken of die niet passen in de huidige zienswijze bestaan volgens wetenschappers niet. Bewijs, ook al kunnen wij er het etiketje ‘wetenschappelijk’op plakken is overigens heel betrekkelijk. Theorieën die ooit werden gezien als wetenschappelijk bewezen zijn ineengestort en schijnbaar onmogelijke hypothesen werden gedegen waarheden.
Regelmatig komen er onderzoeken aan het licht verricht door wetenschappers, die toch niet zo op waarheid schijnen te berusten als men anderen wil doen geloven. Veelal gesponsord door de farmaceutische fabrieken. Een mens die zich niet lekker voelt en niet meer goed kan functioneren en door een arts wordt weggestuurd met de mededeling : We hebben U helemaal binnenste buiten gekeerd maar U mankeert niets, die volkomen klachtenvrij raakt ten gevolge van een alternatieve behandeling, mankeerde dus wel wat. Hoe serieus nemen we dan die arts? Mensen die bij een virale infectie anti-biotica krijgen, Hoe serieus nemen we dan die arts? Een arts die grote geldbedragen ontvangt voor het promoten van een medicijn, hoe serieus nemen we dan die arts? Artsen die hun naam onder wetenschappelijke publicaties in gerenommeerde bladen laten vermelden en niet eens weten waarom het gaat en wat er überhaupt in het wetenschappelijke artikel staat. Hoe serieus nemen we zo’n arts?
Nemen we deze artsen serieus omdat zij medicijnen studeerden? En een bul hebben? Vroeger heette de de opleiding tot arts studie geneeskunde, tegenwoordig studeren we medicijnen. Het is maar hoe je het interpreteert.

Steeds weer duikt de naam van een bekende Nederlandse actrice op als het gaat om behandelingen in het alternatieve circuit. Over de bekende Nederlanders die met een zelfde ziekte kort na een reguliere behandeling overleden horen we niets.

boekjeErich Kaniok publiceerde
in zijn boekje ‘Sleutels tot het hart’,
uitgeverij Asoka, een naar mijn
mening hierop aansluitend
Oosters verhaal:

Luisteren 

Eens zij de meester tegen zijn leerlingen:”Jullie luisteren niet om iets te ontdekken, maar om in mijn woorden te vinden wat jullie eigen mening kan bevestigen. Jullie argumenteren niet om de waarheid te vinden, maar om jullie eigen ideeën te bevestigen”. En om duidelijk te maken wat hij bedoelde, vertelde de meester het verhaal van een koning die door een kleine stad trok en overal tekenen zag die erop duidden dat iemand in de stad een meester was in de kunst van het boogschieten. Op bomen, schuttingen, hekken en muren waren concentrische cirkels gekalkt en precies in het midden van al die cirkels zat het gat van een pijl.
De Koning vroeg wie die boogschutter was en men wees hem een 10-jarige jongen aan.
“Dit is ongelooflijk”: zei de koning, “hoe is het mogelijk dat jij zo’n fantastische boogschutter bent? “Dat is heel gemakkelijk” was het antwoord van de jongen.”eerst schiet ik en dan teken ik de cirkels.”En ?”vroeg de meester aan zijn leerlingen. “’Is dit ook niet de weg die jullie bewandelen? Om zo te kunnen vasthouden aan jullie theorieën en overtuigingen”.

Kortom er zijn onbetrouwbare alternatief genezers en hele goede en betrouwbare, er zijn onbetrouwbare regulier genezers en hele goede betrouwbare. Laten wij het goeie uit verschillende disciplines bij elkaar brengen en naar elkaar luisteren. Dit zal de om hulp vragende patiënt ten goede komen.

Als U naar een alternatief behandelaar gaat is het belangrijk er op te letten of deze is aangesloten bij een erkende beroepsvereniging. Voor wat betreft de homeopathie is dit de NVKH. Deze beroepsvereniging stelt hoge eisen aan de opleiding van haar leden en heeft tevens een tuchtcollege.

Ik hoop dat het ooit nog eens zo ver zal komen dat alternatieve behandelaars samenwerken met hun regulier werkende collega’s om de patiënt op dat moment de beste behandeling te geven, maar ik vrees dat dit een utopie zal blijken te zijn.

Deel dit artikel op..
Dit bericht is geplaatst in Artikelen A met de tags , . Bookmark de permalink.