Griep of angstpandemie

Alhoewel ik niet van zins was nog een aanvulling te maken op het artikel over de Vaccinatie ‘tegen’de Mexicaanse griep heb ik zoals U ziet besloten dit wel te doen.

De reden daarvoor is dat vanuit overheidswege wordt aangegeven dat de ‘anti-griep’ vaccinatie groeperingen een totale hysterie bewerkstelligen en onwaarheden verkondigen. Ook ik distantieer mij uitdrukkelijk van de zogenoemde ‘broodje Aap’ verhalen. Ik zie niets in verhalen over genocide en nanno-chips. Desalniettemin is de angst/ hysterie aangaande deze griep aangezwengeld door de overheid door middel van eindeloze media uitzendingen en krantenberichten over dood en verderf veroorzaakt door H1N1. Waar dit op is gebaseerd is mij vooralsnog volstrekt onduidelijk. De Mexicaanse griep is tot op heden een zeer milde griep. Dat mensen en ook kinderen zouden kunnen overlijden aan complicaties die zouden kunnen optreden tijdens een ziekte, dus ook ten gevolge van griep is niets nieuws. Dat gebeurt elk jaar weer.

De overheid heeft het echter in deze alleen over vaccineren tegen of ziek worden en misschien wel overlijden. Er is weinig of geen nuancering aanwezig. U kunt nalezen via het CBS dat er in januari 2009 8400 mensen zijn overleden ten gevolge van de combinatie seizoensgriep en aanhoudende strenge winter.

Sommige ‘bewijzen’die onze overheid in de publiciteit brengt zijn makkelijk te weerleggen en soms uiterst merkwaardig te noemen. Ik zal deze niet allemaal voor U opsommen, maar U er slechts enkele geven.

Op 18 juli jl. meldde de WHO in de GPD bladen: Het vaccin tegen de Mexicaanse griep is niet zonder risico. Het is een nieuw virus en bij het maken van het vaccin wordt nieuwe technologie gebruikt met mogelijk ernstige bijwerkingen. De resultaten van het onderzoek naar bijwerkingen worden eind december 2009 verwacht, terwijl reeds in oktober/november 2009 vaccinatie van start gaat.
Op www.asanat.org kunt u 9 redenen vinden om goed na te denken over deze griepvaccinatie. Deze redenen zijn geformuleerd door een aantal artsen.
Dr. D.M. Ayoub en Dr. Edward Yazbak, publiceerde in het Journal of American Physicians and Surgeons Volume 2, nummer 2 zomer 2006 een artikel met als naam: INFLUENZA VACCINATION DURING PREGNANCY: A CRITICAL ASSESMENT OF THE RECOMMENDATIONS OF THE ADVISORY COMMITTEE ON IMMUNIZATION PRATICES (acib). Het is een 7 bladzijden bevattend artikel die er kort gezegd op neer komt dat:

de effectiviteit van griep vaccinatie niet is aangetoond. De
effectiviteit is maar 7% (=the likelihood that the causative agent of an
influenza-like illness would have matched the vaccine antigen)
dat maar 20% van de gediagnosticeerde ziektegevallen vallend onder de noemer
influenza daadwerkelijk influenza is
er wordt nog eens helder en duidelijk uitgelegd
hoe het zit met thimomersal, ethyl kwik en methyl kwik en de invloed daarvan
op het menselijk lichaam, toegestane hoeveelheden per kg lichaamsgewicht in
relatie tot de inhoud in het vaccin, schrikbarende sterftecijfers bij
zwangere proefdieren.
Het is niet aannemelijk dat Minister Klink dit artikel ook heeft gelezen.

De fabrikant van Pandemrix meldt over het vaccin:

Artikel 4.6 Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn geen gegevens beschikbaar over gebruik van Pandemrix of een ander vaccin dat het AS03-adjuvans bevat bij zwangere vrouwen.
Onderzoeken bij dieren wijzen niet op directe of indirecte schadelijke gevolgen voor vruchtbaarheid, zwangerschap, ontwikkeling van embryo of foetus, bevalling of ontwikkeling na de geboorte (zie rubriek 5.3).
Beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg dienen de voordelen en mogelijke risico’s van toediening van het vaccin aan zwangere vrouwen af te wegen en dienen zich daarbij te houden aan de officiële richtlijnen.
Pandemrix kan worden gebruikt terwijl men borstvoeding geeft.

Artikel 4.8 Bijwerkingen

Klinische onderzoeken
Bijwerkingen in klinische onderzoeken met het zgn. mock-up vaccin worden hierna vermeld (zie rubriek 5.1 voor nadere informatie over mock-up vaccins).
De incidentie van bijwerkingen is geëvalueerd bij circa 5.000 proefpersonen vanaf 18 jaar die doses hadden gekregen met ten minste 3,75 microgram HA/AS03.
De gemelde bijwerkingen zijn gerangschikt volgens frequentie van voorkomen:

Dit houdt in dat men niet weet wat het vaccin doet bij zwangere vrouwen en dat het getest is op 5.000 proefpersonen van 18 jaar en ouder en dus niet op kinderen.Daarbij kan dan worden opgeteld dat getest wordt op gezonde proefpersonen en dat zijn er dus klaarblijkelijk maar 5000 geweest.

Waarschijnlijk zijn deze gegevens pas eind december 2009 voor handen.

Wat tevens merkwaardig te noemen is, is dat kinderen van 0-6 maanden niet mogen worden gevaccineerd en zwangeren vanaf de 13e week weer wel. In Zwitserland echter mogen zwangere vrouwen en kinderen onder de 18 jaar NIET worden gevaccineerd. In Polen wordt in het geheel niet gevaccineerd. Dus ook binnen Europa schijnt men er niet uit te zijn.

Tot slot publiceerde het Lancet, volume 374,issue 9698, pagina 1339-1350 op 17 oktober jl. Het artikel: EFFECT OF PROPHYLACTIC PARACETAMOL ADMINISTRATION AT TIME OF VACINATION ON FEBRILE REACTIONS AND ANT-BODY RESPONSES IN TWO OPEN-ABEL,RANDOMISED CONTROLLED TRIALS.

Het onderzoek richtte zich op het effect van het ontwikkelen van antistoffen na vaccinaties als men tegelijkertijd paracetamol gebruik als pijnstiller/koortsdemper.

In het artikel kwam naar voren dat er veel minder antistoffen worden aangemaakt op het moment dat tevens paracetamol wordt toegepast. Het advies echter bij vaccinatie (welke dan ook) via consultatiebureaus is: “geef maar een paracetamolletje”. Naar ik aanneem geldt dit ook voor de griepvaccinatie.

Waaraan totaal voorbij gegaan wordt is dat alternatieve geneeswijzen zoals bijvoorbeeld klassieke homeopathie van grote waarde is bij het uitbreken van epidemien.

Tot slot: of U zich nu wel of niet laat vaccineren, het is geheel aan U. Dankzij kritische mensen, die niet meer alles voor zoete koek willen aannemen kunt U een afweging maken en bent u in ieder geval aangezet tot overdenking.

Deel dit artikel op..
Dit bericht is geplaatst in Artikelen G met de tags , . Bookmark de permalink.