Zika Virus

Het Zika virus bestond al in 1947 onder de resusmakaken in het Zikawoud in Oeganda De eerste ontdekking van besmetting met het Zikavirus onder mensen trof men aan in 1954 in Nigeria.
Ook in 1977 constateerde men Zika in Indonesië en in 2007 op de Yap eilanden (Micronesië). Van de 185 personen met symptomen stelde men bij 108 personen besmetting met het Zikavirus vast.

MuskietZika werd tot aan januari 2016 gezien als een onschuldig virus met wat milde klachten die binnen een week spontaan verdwijnen. Ineens echter ontstaat er een enorme ophef over Zika. Dat is merkwaardig. Immers het virus is al zeer lang op ons continent aanwezig. Waarom wordt dat virus nu ineens zo massaal aangetroffen in Zuid Amerika en ver daarbuiten en wordt het virus aangewezen als mogelijke veroorzaker van microcefalie ? Voor zover bekend heeft dit virus in het verleden niet voor heel ernstige problemen gezorgd. Het stond bekend als mild. Het schijnt zo te zijn dat er in 2014 in heel Brazilië 146 gevallen van microcefalie zijn gemeld. Het is toch ronduit zeer vreemd dat Zika voor zover bekend nooit voor microcefalie heeft gezorgd en er nu ineens binnen 2 maanden rond de 4000 gevallen gemeld worden.

Ook rijst de vraag hoe het kan dat er klaarblijkelijk een soort turbo mug is ontstaan die zich bijna met “de snelheid v.h. licht” schijnt te verspreiden.

Symptomen van het Zika-virus zijn al sinds rond 1950 bekend en er is nooit een link gelegd met microcefalie.
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/zika/en/

Het Zika-virus veroorzaakt in slechts 20% van de besmettingen symptomen, dus bij 80% van de besmettingen wéét je het niet eens. Symptomen van het Zika-virus zijn mild (koorts, huiduitslag, oogontsteking, gewrichtspijn en hoofdpijn. Patiënten hebben ongeveer twee tot zeven dagen nodig om te herstellen).
mens-en-gezondheid.infonu.nl/aandoeningen/167466-zika-virus-veroorzaakt-zikakoorts-symptomen-en-behandeling.html

Er is een plotseling stijging van het aantal gevallen van microcefalie (normaal in Brazilë zo’n 150 gevallen per JAAR, en nu sinds 1/10/2015 zijn er 4.000 gevallen in 4 maanden. Een stijging van ongeveer 13.000%). Alsof iemand opeens een schakelaar heeft aangezet.
http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Z/Zikavirus

Er wordt geclaimd dat de muggen de ziekte op natuurlijke wijze hebben meegenomen vanuit Afrika, door Zuid – en Midden Amerika in 6 maanden. Muggen verplaatsen zich maximaal ongeveer 1,5km van de plek waar ze ‘geboren’ worden. Dat zou leiden tot verplaatsing van de ziekte van ongeveer 1,5km per maand (de levensduur van een mug). Keer 6 maanden is dat zo’n 9km. Dat is nogal wat minder dan de 45km per DAG die je nodig hebt om in 6 maanden van Zuid- naar Midden-Amerika te komen. Slechts een klein deel van de overleden baby’s had het zika-virus in hun hersenen. Voor de overigen is geen verklaring gevonden voor hun microcefalie (slechts 6 gevallen bij 700 onderzochte kinderen).
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3419738/Brazil-270-4-120-suspectedmicrocephaly-cases-confirmed.html#ixzz3yeEttuAz

Er gaat een doet-bijna-niets-virus rond dat maar een paar mensen ziek maakt. De meeste baby’s met afwijkingen hebben géén Zika. Het begint er op te lijken dat Zika de afwijkingen niet veroorzaakt en dat iemand Zika gebruikt als excuus voor de afwijkingen.

Er gaan geruchten dat het ontstaan van Microcefalie samengaat met het vaccineren van zwangeren vrouwen waarmee in 2015 is begonnen. Echter in januari 2014 is in Nederland de MIKI studie van start gegaan, waarbij zwangere vrouwen gevaccineerd werden met het kinkhoest vaccin.
In Amerika en Engeland gebeurt dit al vanaf 2012. Advies vaccineren is tussen de 28ste en 38ste week. Bij mijn weten zijn er geen meldingen van microcefalie in deze landen, in ieder geval niet in die mate dat er nu meldingen in Brazilie zijn; of het zou zo moeten zijn dat deze niet gemeld zijn of wel gemeld en achtergehouden. Wel is er een artikel verschenen die juist over Microcefaly gaat na het toedienen van de Booster:
http://content.iospress.com/articles/journal-of-pediatric-neurology/jpn00659
https://brazilianshrunkenheadbabies.wordpress.com/about/

Op welk tijdstip v.d. zwangerschap in Brazilië wordt ge-ent is mij niet duidelijk geworden. Wellicht is dit op een veel eerder tijdstip gebeurd. Wel vond ik een artikel waarin vermeld staat dat zwangere vrouwen elke maand van de zwangerschap worden ingeent, of dit klopt kan ik helaas niet nagaan. Er zou dan sprake zijn van een ware overkill.
http://thefullertoninformer.com/the-war-on-fertility-via-the-forced-vaccination-agenda-enter-the-zika-virus/

Ook zijn er baby’s met microcefali geboren en dit gebeurde naar aanleiding van tetanus vaccinaties:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11348521

In meerdere landen worden zwangeren ge-ent. Een Italiaanse waarschuwing in de bijsluiter:

Tribaccine is de naam in Italië voor het diTekiBooster.
Gravidanza
I dati relativi all’uso di Tribaccine in donne in gravidanza sono in numero limitato. Gli studi sugli animali non sono sufficienti a dimostrare una tossicità riproduttiva.
zwangerschap
Gegevens over het gebruik van Tribaccine bij zwangere vrouwen zijn beperkt, In een aantal studies bij dieren zijn onvoldoende gegevens met betrekking tot reproductieve toxiciteit.

Come con altri vaccini inattivati, non si prevedono danni al feto.
Tribaccine deve essere usato durante la gravidanza solo quando chiaramente necessario e quando i 
possibili benefici superano i rischi potenziali per il feto.
Net als bij andere geïnactiveerde vaccins , wordt niet verwacht dat deze schadelijk is voor de foetus. Tribaccine moet alleen worden gebruikt tijdens de zwangerschap wanneer het duidelijk nodig is en wanneer mogelijke voordelen opwegen tegen de mogelijke risico voor de foetus .

http://db.cbg-meb.nl/Bijsluiters/h113258.pdf

De fabrikant(GlaxoSmithKline) heeft het vaccin NIET onderzocht op veiligheid voor toediening tijdens de zwangerschap.

Bijsluiter Boostrix: ‘ Er zijn geen gegevens van prospectieve klinische studies bij de mens beschikbaar over het gebruik van Boostrix tijdens de zwangerschap. Daarom zal het vaccin tijdens de zwangerschap slechts worden gebruikt in geval van absolute noodzaak en als de mogelijke voordelen zorgvuldig werden afgewogen ten opzichte van de eventuele risico’s voor de foetus.’

Bijsluiter Adacel:It is also not known whether Adacel vaccine can cause fetal harm when administered to a pregnant woman. […] Adacel vaccine should be given to a pregnant woman only if clearly needed’

Hier begrijp ik uit dat er geen studies zijn die de biologische mechanismen onderzochten om vast te stellen wat de invloed is van vaccinaties op de hersenen, de immuunfunctie en de integriteit van chromosomen van zich ontwikkelende foetussen en hun zwangere moeder.
Het Tdap-vaccin is vrijgegeven voor éénmalige toediening als herhaal-vaccin voor 10 of 11
jarigen. De huidige aanbeveling om zwangere vrouwen hiermee in te enten (waarbij niet
wordt gekeken of de vrouw al eerder Tdap-vaccins heeft gekregen) wijkt af van de
richtlijnen op de bijsluiter.

Een logische verklaring voor de explosieve groei van afwijkingen zou kunnen zijn het gebruik van pesticide. ( pyrifroxifen). Zie:
http://nos.nl/artikel/2087155-hersenafwijkingen-mogelijk-niet-door-zika-virus-maar-door-insecticiden.html
http://gfcnieuws.org/zika-muskiet-of-muskietengif/

Pyriproxifen is de stof die men in Exil aantreft. Een middel dat vlooien/teken/luizen doodt op honden en katten. De werking van Exil:

“Pyriproxyfen is een juveniel hormoon-analoog: het bootst het juveniel hormoon van bepaalde insecten na. Het juveniel hormoon reguleert de groei en de metamorfose van insecten. Als een insectenlarve deze stof opneemt, werkt de metamorfose niet meer en kunnen larvale stadia niet meer volwassen worden. Juveniele hormonen hebben ook een ovicide effect (eidodend) als volwassen insecten ermee in contact komen. De eieren komen dan niet meer uit en verschrompelen”.

“Exil Twinspot, Cyclio
Werkzame stof: Pyriproxyfen
Fabrikant:Emax, Veirbac
De verbinding wordt door het insectenbrein herkend als juveniel hormoon waardoor het onvolwassen dier niet meer volwassen kan worden en zich niet kan voortplanten.

Metname het stukje “werkt de metamorfose niet meer en worden larven niet volwassen”. Is zeer interessant. In ieder geval blijft er bij de foetussen ook iets in groei achter. Wat is microcefalie:
Microcefalie (micro= klein, cefalie= hoofd) is een aandoening van het centrale zenuwstelsel en wordt gekenmerkt door een te kleine omvang van de schedel, waarbij de hersenen zich niet volledig ontwikkelen. Microcefalie is meestal aangeboren (primaire microcefalie), maar kan ook later ontstaan (secundaire microcefalie).

Oorzaak
Aangeboren microcefalie kan ontstaan door veranderingen in het erfelijk materiaal. Dit kan leiden tot ontwikkelingsstoornissen bij de foetus tijdens de zwangerschap. Andere mogelijke oorzaken zijn stofwisselingsziekten, een te vroege verbening van de schedel (craniosynostosis), schadelijke invloeden van buitenaf en bepaalde infecties tijdens de zwangerschap. Sommige infecties en zuurstoftekort kunnen bij pasgeborenen ook microcefalie veroorzaken.
Klinisch genetisch onderzoek is noodzakelijk om mogelijk herhalingsrisico bij een volgend kind te kunnen vaststellen.
http://www.ctb.agro.nl/ctb_files/12325_01.html (college toelating bestrijdingsmiddelen, aangaande fleegard spray dat ook pyriproxifen bevat) Behalve allerlei voorschriften ivm de extreme giftigheid leest men :

Milieu
Bij toepassing van FLEEGARD Spray volgens het wettelijk gebruiksvoorschrift en gebruiksaanwijzing vindt geen blootstelling aan bodem, water of buitenlucht plaats. Er zijn daarom geen onaanvaardbare risico’s voor het milieu te verwachten.

Conclusie
In het verlengde van het besluit betreffende middelen op basis van bio-allethrin en
d-allethrin, in Collegevergadering C-75.3.17, worden er van de zijde van het College geen aanvullende vragen gesteld.
Daar niet kan worden vastgesteld dat het gebruik van het middel FLEEGARD Spray bij gebruik volgens voorschrift geen schadelijke uitwerking heeft op de gezondheid van de mens, hetzij direct, hetzij indirect, voldoet het middel FLEEGARD Spray niet aan de vereisten voor toelaatbaarheid volgens de Bestrijdingsmiddelenwet 1962.

Besluit

  • Het College heeft het voornemen om de aanvraag tot toelating van het huishoudbestrijdingsmiddel FLEEGARD Spray, 97-115 T, ter bestrijding van vlooien in ruimten door pleksgewijze toepassing en voor zover een direct contact met voedingsmiddelen is uitgesloten, op basis van de werkzame stoffen cyfluthrin en pyriproxyfen, af te wijzen.
  • Niet is vastgesteld dat het middel FLEEGARD Spray geen schadelijke uitwerking heeft op de gezondheid van de mens, hetzij direct, hetzij indirect (artikel 3, eerste lid, onder a, ten derde Bestrijdingsmiddelenwet 1962 ).

Conclusie
De aanvrager heeft geen nieuwe toxiciteitsgegevens geleverd die het opstellen van een risicobeoordeling mogelijk maken. Daarom wordt voorgesteld om het besluit van het College in C-80.3.6 te handhaven. Een andersluidend besluit is slechts mogelijk als de rechter het CTB in de zaak betreffende de niet-verlenging van de toelatingen van elektrische verdampers ter bestrijding van woonruimten op basis van allethrines (een ander pyrethroïde) in het ongelijk stelt of als door middel van nieuw onderzoek voldoende aannemelijk wordt gemaakt dat de bij muizen gevonden effecten van pyrethroïden niet relevant zijn voor de mens.

Besluit genomen in Collegevergadering C 87 d.d. 7 juli 1999:

  • Het College wijst de aanvraag tot toelating van het huishoudbestrijdingsmiddel FLEEGARD Spray, 97-115 T,ter bestrijding van vlooien in ruimten door pleksgewijze toepassing en voor zover een direct contact met voedingsmiddelen is uitgesloten, op basis van de werkzame stoffen cyfluthrin en pyriproxyfen, af.
  • Niet is vastgesteld dat het middel FLEEGARD Spray geen schadelijke uitwerking heeft op de gezondheid van de mens, hetzij direct, hetzij indirect (artikel 3, eerste lid, onder a, ten derde Bestrijdingsmiddelenwet 1962 ).

Slot:
Wat wij zien is dat farmaceutische fabrikanten staan te popelen om onmiddellijk een vaccinatie tegen Zika te ontwikkelen. Merkwaardig? Ja heel merkwaardig, de oorzaak is nog steeds niet helemaal duidelijk.
Het is of Zika, of vaccinatie schade bij de foetus of de oorzaak ligt in de pesticide of het is een combinatie van deze factoren.
Het zou toch wel heel vervelend zijn als er een vaccin werd ontwikkeld tegen een aandoening die veroorzaakt is door vaccinatie of als er vaccinatie zou komen als de oorzaak ligt in pesticide gebruik.

Foto: Free Stock Photos.biz

Deel dit artikel op..
Dit bericht is geplaatst in Artikelen Z met de tags , . Bookmark de permalink.