Wetenswaardigheden Tumoren, Hartmedicijn, Hoofdluis, Botox

Wetenswaardigheden

Overgenomen uit diverse Bladen van Medisch Dossier.

Tumoren
Hartmedicijn verpest mijn leven
Hoofdluis
Anti-rimpelcrèmes
Botox en andere snelle facelifts

Tumoren, jaargang 5, nummer 10, november 2003, pagina 9

De moderne geneeskunde biedt vaak slechts een uniforme, niet op het individu afgestemde behandeling voor alle soorten tumoren. Er zijn weinig aanwijzingen dat d ie benadering veel succes oplevert. De alternatieve geneeskunde biedt echter een aantal andere mogelijkheden als u de benadering van snijden, vergiftigen of uitbranden wilt vermijden.

De homeopathie heeft zich altijd in de voorhoede bewogen waar het gaat om een natuurlijke behandeling van tumoren, ook al is veel van het onderzoek op dieren gedaan. Terwijl de specifieke remedies niet noodzakelijk ook van toepassing zijn op de mens, duiden de beschikbare gegevens er wel op dat homeopathie effectief kan zijn. Al in 1925 werd arsenicum album, mercurius nitrosus en (isopathisch) tumormateriaal in poedervorm toegediend aan 218 culturen van fruitvlieglarven die geneigd waren fatale tumoren te ontwikkelen. De sterfte onder de behandelde larven was vier keer zo klein als die in 22 controlegroepen, waarvan de helft doodging (1).

In een andere dierproef injecteerde men muizen die een implantaat hadden gekregen van een kwaadaardig fibrosarcoom (een bindweefselkanker) met kalium phosphoricum, calcarea phosphorica of ferrum phosphoricum, elk in een 30D-potentie. De onderzoekers stonden versteld van de resultaten: 52 procent van de 77 muizen vertoonde geen tekenen van kanker, terwijl alle 77 controlemuizen binnen tien tot vijftien dagen overleden (2).

In ons lichaam zorgen specifieke tumorantigenen in het DNA of RNA ervoor dat er antilichamen worden gevormd die de aanwezigheid van een indringer (de tumor) signaleren en een beschermende antilichaamreactie op gang brengen. Het immuunsysteem reageert in eerste instantie wel op de signalen, maar als de tumor gaat groeien raakt het immuunsysteem snel uitgeput.
Franse onderzoekers besloten te proberen deze afweerreactie langs homeopathische weg ‘sluipenderwijs’ opnieuw op te roepen. Nadat ze ratten hadden blootgesteld aan de kankerverwekkende stof 2-acetylaminofluoreen (AAP), gaven de onderzoekers de dieren een mengsel van gelijke hoeveelheden 9CH- en 15CH-potenties DNA plus RNA. Deze combinatie zorgde voor een significant hoger overlevingscijfer (3).

Een andere grootschalige dierproef met 1002 ratten toonde aan dat toediening van phenobarbituralum 9CH de ontwikkeling van AAF-geïnduceerde leverceltumoren bij de helft van de dieren kon voorkomen. Andere homeopathische stoffen, die tijdens dit onderzoek op een vergelijkbaar aantal ratten werden getest, leverden geen significant verschillend resultaat op (4).

Van natuurlijke geneesmiddelen en kruidenremedies is eveneens aangetoond dat ze tumoren kunnen voorkomen of met succes kunnen behandelen. Fyto-oestrogenen kunnen prostaatkanker voorkomen (5) en groene thee kan tegen andere tumoren beschermen (6).

Ook ginseng kan tumoren helpen bestrijden. In een onderzoek waarbij het ginsenggebruik van 4634 mensen gedurende vijf jaar werd bijgehouden werd aangetoond dat mensen die dagelijks verse ginseng consumeerden een aanzienlijk geringere kans op kanker hadden (7).

Nog een veelbelovende kruidenremedie is een mengsel van zeven Chinese kruiden dat wordt verkocht onder de naam Shosaikot. Tijdens een onderzoek bij 260 patiënten met levercarcinoom en cirrose, die per dag 7,5 gram van dit mengsel kregen toegediend, bleek de levensverwachting in de groep die met de kruiden werd behandeld hoger dan die in de controlegroep, die alleen de gebruikelijke geneesmiddelen kreeg (8).

Ander onderzoek betrof een Chinees kruidencomplex dat bekend staat als ‘Destagnation’. Patiënten met neus- en farynxtumoren die met het kruidenmengsel werden behandeld, hadden een vijfjaarsoverleving van 53 procent. Bij de controlegroep, die alleen bestraald werd, was dit cijfer slechts 37 procent.

In de voedingsgeneeskunde kent men de alkylglycerolen, stoffen die van nature voorkomen in moedermelk, in menselijk beenmerg en vooral in haaienleverolie. Zweeds onderzoek toonde aan dat alkylglycerolen de regressie van baarmoederkanker kunnen versterken als ze voor de bestraling worden toegediend (9) en dat ze tevens de schade door bestraling met tweederde kunnen verminderen (10).

HARALD GAIER

(1)Hom Rec, 1925; 18: 130 (2)Br Hom J, 1980; 69: 168-70 (3)Ann Hom Fr, 1979; 21: 404 (4)Boiron J et al., 1ransactions at the XXVth Congress of the liga Medicorum Homeopathicorum Internationalis, Papers and SummaTies, Brighton. UK, 1992 (5)Nutr Cancer, 1999; 33: 20-5 (6)Can MedAssac J. 1998; 158: 1621-4 (7)1nt J Epidemiol. 1988; 27: 359-64 (8)Cancer. 1995; 76: 743-9 (9)Acta Obstet Gynaecol Scand. 1986; 65: 779-85 (10)Acta Obstet Gynaecol Scand. 1986; 58: 203-7

Hartmedicijn verpest mijn leven, jaargang 6, nummer 6, 2004, pagina 14

Ik ben een 75-jarige vrouw bij wie tien jaar geleden de diagnose boezemfibrilleren werd gesteld (een abnormaal hartritme). Ik kreeg digoxine voorgeschreven. In die tijd deed ik nog aan sport en leidde ik een redelijk actief leven.

Vijf jaar geleden bezocht ik een andere cardioloog die me aan een ECG en een stresstest onderwierp. Hij wilde dat ik met de digoxine stopte en schreef een recept voor van flecaiilide acetaat (Tambocor) – ’s ochtends 50 mg en ’s avonds 100 mg – in combinatie met 3,5 mg/dag warfarine (een bloedverdunner).

Die problemen die ik nu heb, lijken vanaf dat moment te zijn begonnen. Mijn huid is heel droog en ik heb snel huiduitslag. Ik had een vreselijke schimmelinfectie aan mijn voeten en het duurde eindeloos voordat die verdwenen was. Mijn huid en zenuwen zijn uiterst gevoelig voor warmte en kou en zelfs voor aanraking.

Ook krijg ik witte kringen rond mijn irissen; mijn haar is in slechte conditie en mijn hoofdhuid jeukt. Mijn gewrichten en spieren voelen zo pijnlijk dat zelfs de kortste wandeling me te veel is. Ik ben 25 kg aangekomen en het is me onmogelijk die gewichtstoename in de hand te houden, laat staan dat het me lukt af te vallen. Ik ben de hele tijd verschrikkelijk moe en moet overdag steeds korte dutjes doen, terwijl ik ’s nachts geen oog dicht doe. Al met al vind ik dat de kwaliteit van mijn leven sterk achteruit is gegaan. De hematoloog die ik regelmatig bezoek voor bloedonderzoek, denkt dat mijn problemen niets met de medicijnen te maken hebben die ik slik; hij is dan ook geneigd mijn woorden af te doen als ‘neurotisch’. Mijn arts heeft me ook naar een reumatoloog doorverwezen voor bloedtesten, röntgenonderzoek en een botscan, maar er is nog niets uitgekomen. Ik heb het gevoel dat niemand naar mijn problemen luistert.

DW, RUISLIP, MIDDLESEX

 

Een medicijn dat weinigen bekomt

Flecaïnide acetaat (Tambocor) is een membraanstabiliserend (verhindert de te vroege influx van natriumionen door de celwand), antiarrhythrnicum (middel tegen hartritmestoornissen), dat vooral wordt voorgeschreven voor levensbedreigende gevallen van tachycardie (te snelle hartwerking).

Volgens het Farmacotherapeutisch Kompas is het een tweedekeus therapie voor patiënten met invaliderende symptomen die hun huidige medicijnen niet verdragen, hoewel de Amerikaanse Physician’s Desk Reference duidelijk aangeeft dat het medicijn niet voorgeschreven mag worden bij chronisch boezemfibrilleren.

Het medicijn mag pas na zeer zorgvuldige afwegingen worden gegeven en dient door een specialist te worden gedoseerd. Tot de ernstige bijwerkingen behoren attaques, bronchospasmen, nieuwe of verergerende ventriculaire hartritmestoornissen. (ritmestoornissen uitgaand van een hartkamer) en een verhoogd risico op de dood onder patiënten met hartritmestoornissen die voorheen niet levens bedreigend waren.

Maar het medicijn kent ook een hele serie minder ernstige bijwerkingen, waarvan u er enkele heeft. Zo komen vermoeidheid en slapeloosheid veelvuldig voor, wat uw verstoorde slaappatroon verklaart, maar ook uitslag en andere huidaandoeningen, die de schimmelinfectie, en de opgezwollen voeten, enkels en benen kunnen verklaren waarover u zich zorgen maakt. Op de website http://www.wholehealthmd.com/ staat de waarschuwing dat bijwerkingen als opgezwollen voeten of bevende en trillende onderste ledematen ernstig genoeg zijn om onmiddellijk uw huisarts te raadplegen.

Hoewel Tambocor duidelijk de oorzaak lijkt te zijn van de meeste invaliderende symptomen (dus niet de plotselinge gewichtstoename) , kunt u beter niet met het medicijn stoppen zonder uw huisarts te raadplegen. Niettemin is uw verhaal toch weer een voorbeeld waaruit blijkt dat artsen hun naslagwerken over geneesmiddelen niet lezen, of de waarschuwingen in de wind slaan.

Hoofdluis, jaargang 6, nummer 10, 2004, pagina 6

Van alle veelvoorkomende kinderongemakken wekt er geen zo’n afkeer op bij volwassenen als hoofdluis (Pediculus humanus capitis), ofwel neten. Ze vormen steeds vaker een probleem op scholen, en sommige ouders gruwen van de behandeling ervan. Veel ouders vatten het op als een blamage voor hun eigen hygiëne als hun kinderen besmet worden, maar in werkelijkheid heeft hygiëne, of tenminste reinheid, er zelden iets mee te maken.

Neten zijn parasieten die in het haar en op de schedel leven en menselijk bloed nodig hebben om te overleven. Omdat ze door rechtstreeks contact worden verspreid, kunnen ze bij iedereen terechtkomen, ongeacht hoe ‘schoon’ iemand is. In feite is schoon, vetvrij haar, dat niet behandeld is met chemicaliën of is ontdaan van zijn natuurlijke vetten, voor neten zelfs gemakkelijker om zich op vast te zetten.

Eigenlijk zijn neten de eitjes van hoofdluizen. Ze zitten stevig aan de haarschacht vast en worden vaak ten onrechte aangezien voor roos. Ze zijn ovaal en meestal geel tot wit van kleur. Neten ontwikkelen zich in ongeveer zeven dagen tot nymfen of bijna-volwassen hoofdluis.

Als ze eenmaal volwassen zijn, kunnen luizen wel dertig dagen op iemands hoofd leven en wel honderd eitjes per maand leggen. Een volwassen luis is ongeveer zo groot als een sesamzaadje, heeft zes pootjes en is geelbruin tot grijswit, maar lijkt donkerder in donker haar.

Bestrijdingsmiddelen niet aan te slepen

In Nederland zijn drie soorten medicinale antihoofdluis middelen te koop. Ze bevatten bestrijdingsmiddelen die ook in de landbouw worden gebruikt. Het gaat om:

 • Middelen met bioalletrineipiperonylbutoxide, deze kunnen allergische huidreacties oproepen en, bij orale inname, het centrale zenuwstelsel lamleggen. De merknaam is Para-Speciaal.
 • Middelen met malathion, een organisch fosfaat met insecticide werking, kunnen schade aan de zenuwen veroorzaken; regelmatige blootstelling is in verband gebracht met chronische moeheid en fibromyalgie. Merknaam is Prioderm en Noury.
 • Middelen met permetrine, een pyretroïd dat in de natuur in chrysanten wordt aangetroffen. Het is misschien de oorzaak geweest van ziekten bij veteranen uit de Golfoorlog. Merknaam is Loxazol.

Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, kunnen deze producten beter niet gebruiken. Dien ze dus ook niet bij anderen toe. De stoffen zijn waarschijnlijk giftiger bij jonge kinderen die minder goed kunnen ontgiften. Ze kunnen ook allergieën en astma verergeren. Behandel de kinderen met wondjes op hun hoofd, kinderen met een zwakke gezondheid en kinderen die medicijnen gebruiken, ook niet met deze middelen.

Er zijn sterke aanwijzingen dat de erkende behandelingen die bij één enkele dosering luizen en neten horen te doden, dat niet doen. Door de jaren heen zijn hoofdluizen resistent geworden tegen de behandeling, wat ertoe heeft geleid dat de conventionele middeltjes steeds sterker werden. Ook komt het steeds vaker voor dat een kind meer dan eens wordt behandeld en dat het ene na het andere bestrijdingsmiddel wordt ingezet. Daarnaast denken veel mensen onterecht dat het hele gezin moet worden behandeld als er een gezinslid is besmet, of ze nu tekenen van hoofdluis vertonen of niet. Het gevolg is dat veel ouders naar de dokter komen met kinderen met acute hoofdpijn door de conventionele oplossingen of shampoos met bestrijdingsmiddelen. Tevens komen uitslag en nog ernstigere allergische reacties voor, ook bij de ouders zelf.

De beste manier om te zien of uw kind besmet is, is kijken. Neten zijn gemakkelijker te zien, omdat ze ‘vastgeplakt’ zitten aan de haarschacht. Nymfen en volwassen luizen zijn moeilijker te vinden en worden snel gemist door uw zoekende vingers.

De beste behandeling is een fijne kam en een conditioner (of een natuurlijke behandeling; zie kader hieronder). Uiteindelijk bepaalt niet het ‘spul’ dat u op het haar doet, maar de vraag hoe zorgvuldig u bent met het uitkammen erna of u echt de oorlog tegen hoofdluis wint.

PAT THOMAS

Voor meer informatie ga naar www.medischdossier.org.

Anti-rimpelcrèmes

DE HUID LAAT GENADELOOS ZIEN HOE HET MET ONS GAAT. VEROUDERING VAN DE HUID IS EEN INGEWIKKELD PROCES WAAROP VEEL FACTOREN INSPELEN. EEN AANTAL DAARVAN, ZOALS GENETICA, ZWAARTEKRACHT EN NORMALE VEROUDERING, ZIJN NIET TE BEINVLOEDEN, MAAR ANDERE WEL.

Als de huid te vroeg veroudert, is dat vaak een teken dat het lichaam niet goed giftige stoffen en afvalstoffen verwijdert. Door overmatige blootstelling aan zon ontstaan er vrije radicalen die de huid beschadigen. In het Engels wordt dit ‘photoageing’ genoemd. Vooral UV-A-straling is schadelijk, omdat deze collageenvezels in de huid afbreekt. Blootstelling aan de zon is echter nog schadelijker in combinatie met luchtvervuiling.

Nog schadelijker dan deze beide factoren is het roken van sigaretten. Roken doet de huid verouderen doordat zowel collageen wordt afgebroken als de bloedsomloop wordt verslechterd, waardoor er minder zuurstof en belangrijke voedingstoffen naar de huid kunnen gaan. Slechts een paar jaar twintig sigaretten per dag roken staat al gelijk aan bijna tien jaar normale veroudering. Dat is veel meer schade dan blootstelling aan de zon gedurende een heel leven kan aanrichten.

Rimpelveroorzakende crèmes?

Veel weldenkende mensen inspecteren de etiketten van hun voedingsmiddelen op schadelijke additieven, maar gebruiken dagelijks verzorgingsproducten met een scala aan ongewenste chemicalien. In het gezicht is de huid echter dunner dan elders, zodat schadelijke stoffen (smeermiddelen, kankerverwekkende stoffen, oplosmiddelen, oestrogeen- houdende zonnecremes en conserveringsmiddelen) er gemakkelijker opgenomen worden. Bovendien worden in veel anti-rimpelcrèmes irriterende stoffen gebruikt, zoals alfa-hydroxyzuren, glycolzuur of melkzuur, passiebloemextract of citroenextract, om de bovenste huidcellen te verwijderen. Uit recent onderzoek lijkt naar voren te komen dat die stoffen juist een vroegtijdige veroudering in de hand werken en de huid gevoeliger maken voor UV-straling.

Natuurlijke alternatieven

In de crèmes van tegenwoordig zijn de mineraalolien (paraffinum liquidum, petrolatum) meestal vervangen door semi-kunstmatige lipiden (vetten en olie’n) of bouwstenen daarvan, zoals ceramide, hyaluronzuur, cholesterol, triglyceriden, fosfolipiden en glycerine.

Vaak worden er ook siliconen gebruikt (dimeticon en verschillende siloxanen) waardoor een waterafstotende of ‘droge’ olie/wax ontstaat. Hierdoor voelt het product wel beter en zachter aan, maar de huid neemt het juist minder goed op. Je kunt je dus afvragen of de verwerkte ingredienten dan nog wel goed geabsorbeerd worden. Sommige siliconen, zoals dimeticon, worden er bovendien van verdacht dat ze kankerverwekkend zijn. Beter absorbeerbaar en vriendelijker voor de menselijke huid zijn natuurlijke plantaardige olien (amandel, jojoba, kokosnoot, soja, wortel, tarwekiem, macadamia, olijf en avocado) en bepaalde dierlijke olien (squaleen en emoe-olie). Deze vetten bevatten veel essentiele vetzuren en vitamine A, D en E. Ze maken de celmembranen tijdelijk sterker, vertragen de vorming van lijntjes en rimpels en beschermen tegen schadelijke vrije radicalen. Goede alternatieven voor siliconen zijn bijenwas en sojawas. Honing en plantaardige glycerine zijn goed te gebruiken in plaats van kunstmatige hydrofiele (wateraantrekkende) stoffen zoals propyleenglycol. Ook antioxidatieve stoffen kunnen helpen. Co-enzym Q10 (ubiquinon) kan rimpels glad maken, al is er niet veel onderzoek gepubliceerd waarbij dit op mensen is getest. Vitamine E (in de vorm van alfa-tocoferol of tocotrienol) is een anti-oxidant die de houdbaarheid van het product verlengt. Er zijn onderzoeken waaruit viel op te maken dat het bij continu gebruik ook oppervlakkige rimpeltjes kan verminderen. Alfa-linoleenzuur (ALA) ruimt vrije radicalen op, wordt goed opgenomen in de huidcellen en werkt wellicht beschermend tegen UV-straling. Een combinatie van vitamine E en C werkt goed tegen UV-B-straling. Ook kan vitamine E samenwerken met carotenoi’den. Andere UV- beschermende stoffen zijn selenium, Ginkgo biloba-extract en aloe vera. Er zijn veel plantextracten, zoals rozenbottelolie en heer- moes, alsmede extracten van cacao en groene thee, die antioxidatief werken.

De test

In het overzicht hierna zijn alleen de Engelse producten opgenomen die in Nederland verkrijgbaar zijn of in elk geval op internet, via de distributeur of een online winkel die ook in Nederland levert (www.worldwideshop pingmall.co.uk/body-beauty rekent bijvoorbeeld geen extra verzendkosten). De crèmes zijn uitgeprobeerd en beoordeeld op hun percentage plantaardige ingredienten, wetenschappelijke bewijzen voor de werkzaamheid en ‘alarm’-ingredienten die mogelijk schadelijk of irriterend zijn (zoals mineraalolien, parabenen, polyethyleenglycolen (PEG’s), propyleenglycol, plastics zoals copolymeren, alcoholen en oplosmiddelen, en kunstmatige kleur- en geurstoffen). Ook is gelet op de duidelijkheid van het etiket en op de prijs-kwaliteitverhouding.

Bij vrijwel alle vochtinbrengende crèmes wordt tegenwoordig beweerd dat ze weldadige plantextracten en antioxidanten bevatten, maar behalve bij de Rosa Fina Cream van Barefoot Botanical en de Rosa Mosqueta olie van Rio Trading werd er nergens vermeld hoe groot het aandeel plantaardige ingredienten was. Wel worden de ingredienten op het etiket vermeld in volgorde van hoeveelheid: als eerste worden de stoffen genoemd met de hoogste concentratie. Toch zou het beter zijn als de fabrikanten verplicht werden duidelijker informatie op het etiket te geven over de inhoud van hun product. Ook zou het goed zijn als bij ingredienten als glycerine en ste- araat vermeld zou worden of deze van plantaardige of dierlijke oorsprong zijn, aangezien dat allebei kan. Dit werd maar op een klein aantal producten heel duidelijk aangegeven. De relatie tussen prijs en kwaliteit of effectiviteit was zeer klein. De meeste best geteste producten zaten in de prijsklasse van 34-50 eurocent/ml.

Hoewel sommige bekende merken veel goedkoper zijn, bevatten die vaak ongewenste ingredienten. Geen enkel product heeft een permanente invloed op de huid. Toch bleken er verrassend veel natuurlijke, luxe aanvoelende en redelijk geprijsde alternatieven te zijn met een vochtinbrengende en huidondersteunende werking, bescherming tegen UV-straling en antioxidatieve eigenschappen, die tevens een weldadig gevoel geven met natuurlijke geur­ stoffen. Favoriete merken waren Barefoot Botanicals, Green People en Weleda.


Rosa Fina Intensive Facial Radiance Cream •••••

Distributeur: Barefoot Botanicals

Prijs: ± €23,50 (55 g)

Deze mooie crème met een natuurlijke kleur bestaat voor 100 procent uit plantaardige ingredienten. Het is een rijke mix van abrikoos, Rosa mosqueta, wortel- en berganieolie, heermoes, citrusextract en olibanum (frankincense). Zijn geur krijgt het door essentiele olien. De ingredienten zijn grotendeels biologisch en vrij van genetisch gemodificeerde organismen (GMO’s).


Vita Min •••••

Distributeur: Green People

Prijs: ± €17,50 (50 ml)

Green People maakt altijd indrukwekkende producten zonder kunstmatige toevoegingen, GMO’s en petrochemicalien. In deze crème zit zeewier, avocado, teunisbloem en sandelhout. Het bevat geen alcohol, kunstmatige kleurstoffen of zorgwekkende conserveermiddelen. Tevens zijn veel van de bestanddelen biologisch.


Rosa Mosqueta Nachtcrème •••••

Distributeur: Weleda (verkrijgbaar in Nederlandse winkels)

Prijs: ± €11,95 (30 ml)

Deze schappelijk geprijsde crème op basis van een enkel ingrediënt (Rosa mosqueta ofwel rozenbottelolie) bevat geen conserveermiddelen, kunstmatige kleurstoffen of petrochemicaliën. Andere bestanddelen zijn mirre, heermoes en bijenwas (als goed alternatief voor de gebruikelijke wassoorten op basis van siliconen).


Frankincense Nourishing Cream l ••••

Distributeur voor Nederland: The Natural Health Company in Amsterdam, Arnhem, Breda en Den Haag. Voor Engeland en op internet: Neal’s Yard

Prijs: ± €25,50 (100 g)

Deze crème voor de rijpere huid bevat enkele biologische ingrediënten met als toevoeging frankincense (olibanum/wierook) en mirre.
Ons beviel de crème vanwege de eenvoud van de bestanddelen. Neal’s Yard staat bekend om zijn kwaliteitsproducten zonder dierlijke toevoegingen. Het enige nadeel is dat sommige mensen allergisch kunnen zijn voor frankincense of mirre.


Rio Rosa Mosqueta ••••

Distributeur: Rio Trading

Prijs: ± €15,25 (20 ml)

Een rechttoe-rechtaan product met slechts één ingrediënt: Rosa mosqueta-olie. Het bevat veel essentiële vetzuren die de huid tijdelijk voeden en het is vrij van conserveermiddelen, kleurstoffen en dierlijke bestanddelen. De prijs is er echter wel naar, want dit is een van de duurdere producten uit onze test.


Night Nutrients •••

Distributeur: Aveda, ook verkrijgbaar bij Nederlandse Aveda-schoonheidsspecialisten

Prijs: ± €45,- (30 ml)

Dit is een ‘droge’ olie op basis van een mengsel van siliconen en plantaardige oliën. Tevens bevat het product havermoutextract, sint-janskruid en vitamine A, C en E. Het bevat geen conserveermiddelen of alcohol. Het is echter per milliliter twee tot acht keer zo duur als de andere geteste producten.


Nivea Visage antirimpelcrème Q10 ••

Distributeur: Nivea

Prijs: ± €12,22 (50 ml)

Van de grote merken die werden getest, was dit de beste. Het bevat namelijk sheamelk, macadamianotenolie en Co-QlO en andere anti-oxidanten. Toch bevat het een aantal kunstmatige toevoegingen met als enige reden de emulsie bijeen te houden (in plaats van de huid te verzorgen). Onder deze ongewenste bestanddelen vinden we parabenen, parfum en het conserveermiddel DMDMhydantoïne, dat formaldehyde kan vrijmaken.

Uitleg van de waardering: •••••: uitstekend ••••: heel goed •••: goed ••: redelijk : slecht.

Dit artikel is overgenomen uit tijdschrift Medisch Dossier, jaargang 6, nummer 11.
Voor meer informatie ga naar www.medischdossier.org.

Botox en andere snelle facelifts

In de loop van de winter groeien bij velen van ons de gevoelens van onvrede over hoe we eruitzien. Vooral bij veertigplussers is de verleiding groot toe te geven aan een van de ‘kant-en-klare’ facelifts die tegenwoordig te krijgen zijn. Er bestaan verschillende soorten, die allemaal beloven dat ze de rimpels van de middelbare leeftijd weer glad maken. Botox, de grande dame van de kant-en-klare facelifts uit een flesje, is in sommige landen zo populair geworden dat het Tupperware van de troon gestoten heeft als hoofdonderwerp van massaverkooppartijtjes. Er zijn artsen die er meer dan tien mensen per uur mee behandelen.

Botox, geproduceerd door Allergan Pharmaceuticals, is de gepatenteerde vorm van de stof botulinetoxine A, een neurotoxine dat geproduceerd wordt door de Clostridium botulinum, een anaërobe bacterie die voedselvergiftiging (botulisme) veroorzaakt. Van alle neurotoxinenen is dit de meest fatale die we kennen. Met slechts l gram puur kristallijn toxine van het type A kunnen een miljoen mensen van de aardbodem geveegd worden. Het Amerikaanse leger heeft dan ook overwogen het voor chemische oorlogsvoering te gebruiken 1. De toepassing van de stof als facelift uit een flesje is ontstaan doordat het bij inname ernstige verlamming veroorzaakt. Een geconcentreerde en vacuümgedroogde vorm van het toxine A mag sinds 1989 gebruikt worden voor de behandeling van oogtrekkingen (blefarospasme), scheelzien (strabisme) en, sinds 2000, cervicale dystonie, een ziekte waarbij de spieren van de nek en schouders hevig samentrekken. Bij die toepassingen kwam de Canadese oogarts Jean Carruthers erachter dat het ook rimpels in het voorhoofd glad maakte. Met haar man, die dermatoloog is, begon ze het toen ook te gebruiken tegen rimpels op het voorhoofd, waarmee een niet-snijdende vorm van cosmetische chirurgie ontstond. In 2002 gaf de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) toestemming het middel ook te gebruiken om cosmetische klachten te behandelen, namelijk voor matige tot ernstige fronsrimpels tussen de wenkbrauwen. Al gauw verwierf de procedure de dubieuze onderscheiding van procedure van eerste keus (snijdend dan wel niet-snijdend) in 2002 en 2003. In het jaaroverzicht van 2002 van de American Society for Aesthetic Plastic Surgery stond dat er dat jaar zo’n 1,6 miljoen ingrepen mee gedaan waren: een toename van 2000 procent in vijf jaar tijd.

Wat dan wel?

 • Breng uw eetgewoonten op orde en eet alleen nog onbewerkte, biologische voedingsmiddelen met veel antioxidanten.
 • Eet voedingsmiddelen met veel RNA (ribo nucleic acid, oftewel ribonedeïnezuur), zoals sardientjes, zalm, tonijn, schaal- en schelpdieren, linzen en bonen. Deze zijn allemaal goed voor de huidvernieuwing.
 • Neem een goed multivitaminenpreparaatmeteenm/xvoncoroteen, vitamine A, B, C, D 3 en E, selenium, zink, koper en mangaan. Aanbevolen dosering: minimaal 1 gram vitamine C, 5000 IE vitamine A en 400 IE vitamine E per dag.
 • Breng uw oliën en vetten in balans. Door een juiste hoeveelheid omega-B-Vetten uit vis of lijnzaad worden het aanzicht en de teint van de huid mooier. Door meervoudig onverzadigde omega-G-Vetten kan de huid vatbaarder worden voor schadelijke zonnestralen 1.
 • Overweeg een supplement met alfa-linoleenzuur (ALA), waardoor beschadigd collageen wordt verwijderd en de glycosylatie die bij huidveroudering optreedt wordt voorkomen, zodat uiteindelijk fijne rimpeltjes verdwijnen.
 • Gebruik voor uw gezicht een lotion met veel vitamine C (maar let er bij een crème op dat er geen schadelijke stoffen in zitten zoals parabenen). Daarvan is bewezen dat het fijne rimpeltjes en ruwe huid vermindert en dat de teint en glans van de huid er mooier van worden 2.
 • Laat uw schildklierfunctie nakijken. Door een te weinig actieve schildklier ontstaat een droge, vlekkerige huid. Tegen die langzame schildklier kunt u gejodeerd zeezout gebruiken en vis en u kunt groenten die de schildklierfunctie hinderen, schrappen.
 • Crèmes waarvan het effect bewezen is zijn cr è mes met alfa- en bèta-hydroxyzuren (glycolzuur en salicylzuur), DMAE (dimethylamino-ethanol) en natuurlijk vitamine A (retinolpalmitaat), maar pas op voor ingrediënten die juist slecht zijn voor zowel uw huid als de rest van uw lichaam.
 • Heb eerbied voor uw eigen veroudering en respecteer deze als een proces van wijzer en ervarener worden.

1 Nar Cancer, 1987: 9: 219-226
2 AiThOtolaiyngo/HeadNeckSurg, 1999; 125:1091-1098

In Hollywood is Botox nu zo’n must, dat veel acteurs niet eens meer alle gezichtsuitdrukkingen kunnen maken. Ook in Nederland wordt het in privé-klinieken op grote schaal gebruikt.

Hoe werkt het?

Botox verhindert de vrijmaking van de neurotransmitter acetylcholine. Als die neurotransmitter niet het signaal voor samentrekking kan geven, wordt de spier waar dat optreedt verlamd. Doordat de spier gedurende een periode niet kan samentrekken, worden lijntjes en rimpels glad gemaakt. Het effect houdt in het algemeen maar drie tot acht maanden aan. In één medicijnflesje zitten 100 units botuline type A. Meestal bedraagt de dosis van een behandeling 50 units. Een enkele injectie kost in Nederland en België ongeveer 350 euro per behandeling en in Amerika 300 tot 700 dollar. Om die reden zijn er heuse Botox-party’s ontstaan: dagen waarop er groepskortingen gegeven worden tot bijna 50 procent.

Wat artsen wel vertellen

Het lijdt geen twijfel dat wie zijn gezichtsspieren verlamt, minder rimpels heeft. Bij een overzichtsstudie van alle onderzoeken naar de toepassing op fronsrimpels tussen de wenkbrauwen bleek onder 537 proefpersonen (voornamelijk vrouwen) met matig tot ernstige rimpels bij 80 procent na een maand de rimpels verdwenen of tot een minimum gereduceerd en bij 89 procent was er in elk geval een bescheiden verbetering opgetreden. Meestal is het resultaat nog beter na een tweede of derde behandeling 2.

Bovendien kreeg Botox nog eens een extra goede naam toen sommige patiënten vertelden dat ze na hun injectie minder vaak hoofdpijn hadden dan normaal. Dat komt grotendeels doordat de spieren minder gevoelig worden. Aangemoedigd door deze successen gebruiken artsen het middel nu ook voor de lagere regionen van het gezicht om, zoals de Carruthers het zeggen, te ‘vereffenen, te vormen en te verbeteren, waarmee de grens tussen wetenschap en kunst vervaagt’. Tegenwoordig wordt het zelfs gebruikt om de resultaten van een plastisch chirurgische ingreep te verbeteren 3.

De scherpe kantjes van huidopvullers

Naast Botox worden er in de privé-klinieken verschillende andere manieren aangeboden ter opvulling, verfraaiing en verandering. In de geneeskunde en in de grote farmaceutische bedrijven is veel geëxperimenteerd met injecteerbare stoffen ter opvulling als de basisvulling van onze huid begint af te nemen.

 • Tijdelijke biologische opvulling: collageen en ‘lipovulling’. Naast Botox gebruiken artsen ook collageen (met productnamen als Zyderm en Zyplast). Gezuiverd bovine (van koeien) ofporcine (van varkens) collageen, het eiwit waaruit het ‘karkas’ (matrix) van de huid, botten en kraakbeen bestaat, wordt in de lippen of in rimpels geïnjecteerd en een paar weken later, als het dierlijk collageen is afgebroken, moet uw lichaam het hebben vervangen door uw eigen nieuwe humane collageen.
  In 2002 stonden volgens de American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS) collageenimplantaten op de vijfde plaats van de meest gebruikte esthetische ingrepen. Inmiddels is de toepassing gedaald met 20 procent vanwege de stijgende populariteit van vulmiddelen op basis van hyaluronzuur. Hyaluronzuur, dat aangetroffen wordtin de beweeglijke gewrichten van het lichaam, wordt vaak gewonnen uit hanenkammen en gebruikt bij de behandeling van cataract (staar) en arthritis. In Engeland is het de populairste tijdelijke huidvuller omdat het minder vaak allergische reacties schijnt te geven. Vanwege die aanname hoeft de dokter niet eerst een allergietest te doen, wat bij collageen wel moet. Een andere mogelijkheid is lipostructuur, waarbij er uit uw eigen huid collageenproducerende cellen worden geoogst en gekweekt om ze vervolgens in u terug te injecteren. De meeste biologische producten worden echter binnen een paar maanden al door uw lichaam uitgescheiden. Daarbij is lichaamsvet niet de ideale stof om structuren als lippen mee te bewerken.
 • Nadelen: Net als Botox is opvulling met collageen tijdelijk. Net als de meeste biologische stoffen, inclusief lipofilling (waarbij minieme hoeveelheden van uw eigen buik- of bovenbeenvet worden geïnjecteerd), wordt het geabsorbeerd en moet de behandeling elke drie tot achttien maanden herhaald worden. Maar zelfs deze biologische materialen kunnen ongewenst verharden. De collageenimplantaten van de Engelse actrice Leslie Ash haalden de krantenkoppen toen ze er een blijvende ‘vissenmond’ aan overhield.
  Daar komt bij dat zo’n 3 procent van de patiënten allergisch is voor collageen. Hoewel er wel een allergietest wordt gedaan, reageren velen pas als het spul letterlijk in de mond komt. Andere reacties kunnen zijn gewrichts- en spierpijn, hoofdpijn, gevoeligheid, blaarvorming en, in het ergste geval, shock en ademhalingsproblemen.
 • Niet-biologische’huidvuilers’
  Om al die redenen hebben de artsen en farmaceuten zich rot gezocht naar het perfecte vulmateriaal dat niet geabsorbeerd wordt en daarbij ‘biologisch inert’ is, wat betekent dat het niet naar andere lichaamsdelen verhuist.
  De nieuwste favorieten zijn Artecoll, of Artefill, en geloof het of niet: Core-Tex, het plastic waarvan water- en winddichte jacks en wandelschoenen gemaakt zijn.
  Artecoll wordt in België en Nederland gebruikt, maar moet in Amerika nog worden toegelaten. Het bestaat voor driekwart uit bovine collageen en voor een kwart uit plexiglas microbolletjes. Het natuurlijke collageen moet het lichaam zo gek krijgen zijn eigen collageen aan te maken. Het voordeel is dat het, al lijkt het ‘natuurlijk’ voor het lichaam, niet zo snel afgebroken wordt als andere varianten van collageen, zodat het effect langer blijft bestaan.
  Core-Tex wordt in Nederland nog niet gebruikt. Het bestaat uit e-PTFE (expanded polytetrafluoro-ethylene), hetzelfde materiaal dat in Teflon gebruikt wordt. In Amerika mag het alleen worden gebruikt bij grote chirurgische ingrepen van het gezicht (augmentatie oflipreconstructie) en niet voor de verfraaiing van lippen of vermindering van rimpels. Toch gebruiken artsen het als meer blijvende vorm van ‘Botox’, vaak voor de lijntjes die van de neus naar de mondhoeken lopen.
 • Nadelen: Bij gebruik van Core-Tex moet gesneden worden en er kunnen littekens ontstaan. Hoewel het niet afgebroken wordt, kan het nodig zijn de behandeling een of meer keren te herhalen. Nu deze plasticsoorten steeds vaker gebruikt worden, komen er ook steeds meer meldingen van bijwerkingen 1. Die kunnen bestaan uit irritatie, allergie, wazig zien, pijn of ongemak, langzame genezing met zichtbare tekenen daarvan (met zelfs gevallen waarbij de stof naar buiten lekt) onder de huid wanneer het gezicht beweegt.
  Alarmerender is nog dat Artecoll en andere bolletjesbevattende producten onder de huid rode bulten kunnen veroorzaken, soms nog jaren na de behandeling 2, die bijna niet weg te opereren zijn.

1 J AM Acad Dermatol, 1999;40: 100-102
2 Arch Dermatol, 2003; 139: 17-20

Wat artsen niet vertellen

Artsen zijn er altijd vanuit gegaan dat Botox zich niet in het lichaam verplaatst en dat mogelijke bijwerkingen tijdelijk zijn 4. Hoewel de Amerikaanse FDA tot voorzichtigheid gemaand heeft, worden bij toepassing van Botox niet de minste voorzorgsmaatregelen genomen. Bij een onderzoek van de Amerikaanse consumentengids 5 bleek dat in vier van de zestien klinieken die undercover werden bezocht, niet eens de anamnese (ziektegeschiedenis) van de patiënt werd opgenomen alvorens een behandeling met Botox of een andere niet-chirurgische cosmetische ingreep werd ingezet. Maar al te vaak wordt Botox verkeerd toegediend door artsen die geen specifieke opleiding hebben gehad in de details van de plastische chirurgie. Botox is dus allesbehalve compleet veilig en behelst een aantal risico’s, zoals ook wordt aangegeven in de voorschrijfinformatie van Allergan en in andere bronnen.

 • U kunt eraan overlijden. In enkele gevallen zijn er mensen gestikt doordat ze niet goed meer konden slikken, kregen patiënten longontsteking of stierven ze aan een anafylactische shock (een ernstige allergische reactie). U kunt er een potentieel fatale hartaanval of hartritmestoornissen van krijgen, met name als u al hartklachten of vaatproblemen heeft.
 • U kunt er een epileptisch of ander insult van krijgen.
 • Het kan de problemen die het moet behandelen juist veroorzaken, zoals hoofdpijn (5-18 procent van de gevallen) en oogtrekkingen (3-5 procent van de gevallen) 6.
 • In 5 procent van de gevallen wordt de patiënt immuun voor de behandeling, doordat hij steeds meer antilichamen gaat maken. Dat houdt in dat er steeds meer Botox nodig is om hetzelfde effect te krijgen 7.
 • Spieren die steeds opnieuw worden ingespoten, worden bewegingloos en gaan verschrompelen (atrofiëren). Daardoor ontstaat een hangend ooglid. Ook loopt meer dan een kwart van de patiënten die vanwege migraine met Botox behandeld worden (door injectie in de spieren bij de slaap) tijdelijk met ingevallen slapen rond 8. U kunt er wazig van gaan zien en daarbij een luchtweginfectie, griep, misselijkheid, aangezichtspijn, roodheid op de injectieplaats en spierzwakte krijgen volgens de Amerikaanse FDA: die effecten kunnen enkele maanden aanhouden.
 • Doordat de injecties steeds herhaald moeten worden, kunt u door het chronische gebruik van Botox op den duur juist rimpels krijgen, aldus dr. David Becker, hoogleraar dermatologie aan het Weill Cornell Medical College in New York. Na behandeling voor voorhoofdsrimpels proberen andere spieren boven in de neus, tussen de wenkbrauwen en in de oogleden bij een grimas of frons het werk te doen. ‘Als die actie herhaal­ delijk wordt uitgevoerd, ontstaan daar nieuwe rimpels,’ zegt hij.
 • Hoe meer rimpels u heeft, hoe meer Botox u nodig heeft, waardoor het risico van complicaties toeneemt. Wie plastische chirurgie of een neuromusculaire ziekte heeft gehad, heeft ook meer kans op complicaties 9. Patiënten met ALS (amyotrofe laterale sclerose), myasthenia gravis of het syndroom van Lambert-Eaton (met spierzwakte) dienen Botox ook te mijden.

Steeds vaker gebruiken cosmetisch chirurgen en dermatologen Botox voor toepassingen waarvoor het niet is toegelaten 10. Net als bij andere specialismen in de geneeskunde geldt ook hier dat de dokters eerst schieten en dan pas kijken, want een consistente richtlijn voor de toepassing van Botox is er alleen voor de behandeling van fronsrimpels, dus niet voor kraaienpootjes, lachrimpels (aan beide zijden van de neus), lijnen rond de mond, putjes in de kin en plooien in de hals. Evenmin zijn er gecontroleerde onderzoeken gedaan naar toepassingen van Botox in de onderste helft van het gezicht en de hals 11. Veel artsen die op dit moment Botox aanbieden, zijn niet opgeleid in de fijne kneepjes van de plastische chirurgie. Zelfs de Carruthers geven toe dat artsen die Botox voor andere doeleinden willen gebruiken, wellicht gedetailleerde kennis nodig hebben van de anatomie en de spieren van de hals en het gezicht. Omdat er op zoveel verschillende plaatsen geïnjecteerd kan worden en omdat het aantal injecties per patiënt zo verschillend kan zijn, moet de behandelaar een zeer specialistische opleiding gevolgd hebben 12. Er zijn tegenwoordig wel richtlijnen, opgesteld door een team van experts en ook gepubliceerd 13. Maar onder andere vanwege het op hol geslagen gebruik van Botox en het gebrek aan controle erop, heeft de FDA in 2002 van Allergan geëist dat ze Botox alleen nog aanprijzen als medische behandeling en niet als facelift uit een potje.

LYNNE MCTACCART


Noten

1 JAMA, 2001:285:1059-1070
2 Am J Clin Dermatol, 2003; 4: 709-725
3 Dermatol Clin, 2004; 22:151-158
4 Dermatol Clin, 2004; 22: 145-149
s Which?, januari 2004
6 Am J Clin Dermatol. 2003; 4: 709-725
7 Dis Man, 2002; 48:336-356
8 Headache, 2004; 44:262-264
9 Fadal Plast Surg Clin North Am, 2003; 1194: 483-492
10 Dermatol Clin, 2004; 22: 145-149
11 Clin Dermatol, 2004; 22:18-22
1
2 Clin Dermatol, 2004; 22: 66-75
1
3 Plast Reconstruc Surg, 2004; 114 [6 Suppl]: 1S-22S

Dit artikel is overgenomen uit tijdschrift Medisch Dossier, jaargang 7, nummer 4.
Voor meer informatie ga naar www.medischdossier.org.

Deel dit artikel op..
Dit bericht is geplaatst in Artikelen W met de tags , , , . Bookmark de permalink.