We worden steeds zieker

Al jaren valt het in mijn praktijk op dat mensen steeds zieker worden. Ze worden zieker op een dieper niveau. Dit geldt zowel voor volwassenen als voor kinderen.

Er zijn mijns inziens een aantal factoren (er zullen er ongetwijfeld meer zijn) die daarin een rol spelen:
a) voeding
b) overmatig vaccineren
c) hormoongebruik
d) overmatig gebruik van symptoombestrijdende medicatie
e) milieu-vervuiling
f) stress

Kortgeleden werd er in de media aandacht besteed aan onze voeding.Er verschenen alarmerende koppen in de krant: VITAMINE WEG UIT GROENTEN, VERPLICHTE MESTINJECTIES FATAAL VOOR ONZE VEESTAPEL, VERPLICHTE MESTINJECTIES SCHADEN LANDBOUWGROND, DIABETES NEEMT TOE, OVERGEWICHT NEEMT TOE.

a) Voeding
Jaren geleden al plaatste ik op deze site al een artikel over voedingsupplementen. Tegenwoordig moeten we wel erg veel groenten en fruit eten om aan onze minimale dagelijkse behoefte te voldoen. Om alleen al voldoende vitamine C binnen te krijgen zou U een gigantische hoeveelheid sinasappelen moeten eten. De 50mg vit C die aanbevolen wordt, is alleen voldoende om geen scheurbuik te ontwikkelen. Om dit binnen te krijgen zou U bijna 1 pond broccoli moeten eten of 50 kg andijvie per dag. Vanaf zo ongeveer 1990 verplicht de Nederlandse overheid de boeren om de mest in de grond te persen in plaats van het gewoon bovengronds uit te rijden. In de ons omringende landen schijnt dit geen verplichting te zijn. Indien mest bovengronds wordt uitgereden dan worden schadelijke stoffen zoals bijvoorbeeld blauwzuurgas door de zuurstof in de lucht onschadelijk gemaakt. Injecteert men de mest dan moet de zuurstof in de grond dit doen en zo verdwijnt er zuurstof uit onze bodem. Daardoor verandert ook de bodem, waardoor ook weer bepaalde ondergronds levende beestjes verdwijnen die nodig zijn voor het behoud van goede grond, zoals mollen en regenwormen. Niet gewenste schimmels en bacteriën nemen toe. Het ecosysteem wordt dus volledig veranderd en daar hebben onder andere onze gewassen last van. Het weidegras waarop onze koeien grazen, is inmiddels erg mineraalarm, ook de stikstofconcentratie is veel te hoog, waardoor een koe die dit gras eet veel ammonium aanmaakt. De gezondheid en de weerstand van de koeien neemt sterk af, dus ook de kwaliteit van de melk. De kalfjes die geboren worden zijn regelmatig al ziek vanaf hun geboorte. Er wordt veel reguliere medicatie gebruikt zoals bv anti-biotica. Als je een koeienvlaai van 40 jaar geleden vergelijkt met die we nu in de weilanden zien dan zal opvallen dat deze laatste vlaai vele malen dunner is dan die behoord te zijn. Een gevolg van de voeding en/of de medicatie. Een melkveehouder uit Utrecht heeft inmiddels al 14 koeien verloren, volgens zijn zeggen door de kwaliteit van de bodem. Na onderzoek van het gras bleek dit puur vergif te zijn met o.a. hoge concentraties sulfiet en nitriet. Over de kwaliteit van de melk, tja deze wordt wel onderzocht op eiwitten, maar niet op mineralen, zou ook wel iets gezegd kunnen worden. Gemeld wordt dat het bij melkfabrieken voorkomt dat het niet altijd meer lukt om bacteriën door middel van pasteurisatie te doden en daardoor worden liters melk afgekeurd.

In Nederland stijgt het aantal mensen dat aan kanker overlijdt schrikbarend. Volgens Paul Blokker van de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu thans 1 op de 3.

In ons voedsel behoren anti-oxidanten aanwezig te zijn zoals Vitamine C, selenium, zink, vitamine E, plantaardige vitamine A etc. Anti-oxidanten zijn stoffen die in ons lichaam oxidatie tegen gaan. Het remt verouderingsprocessen en ook kanker.Alhoewel ons lichaam zelf ook anti-oxidanten aanmaakt is dit heden ten dage beslist onvoldoende gezien de belasting in de vorm van vrije radicalen die dagelijks een aanslag op onze gezondheid doen in de vorm van pesticiden, sigarettenrook, milieuvervuiling en ga zo maar door.

Ook de toename van Diabetes kan niet alleen verklaard worden door overgewicht en minder bewegen. Maar waarschijnlijk meer doordat wij allen ondervoed zijn. We hebben tekorten aan vitaminen,mineralen, anti-oxidanten,sporenelementen.

Als Tip: Mensen die er voor kiezen om cholesterolremmers te gebruiken (zie website cholesterolremmers) zouden allen Q10 dienen te gebruiken, om het hart en vatenstelsel gezond te houden. Dit geldt ook voor mensen van boven de 45 jaar.

In 2009 wordt tevens de codex alimentarius van kracht. Dit is een verdrag gesloten door thans tientallen landen waaronder ook Nederland, over de kwaliteit van ons voedsel, waar het WTO een grote vinger in de pap heeft.

Goed voedsel is het begin van een goede gezondheid. Misschien zou U er eens over kunnen nadenken of ecologisch/biologische voeding niet veel gezonder voor U is.
Nog steeds heerst er de gedachte dat wij de natuur de baas kunnen en dat wij oneindig veel wijzer zijn. We manipuleren ons voedsel, bereiden het op vreemde wijze zoals in de magnetron, voegen stoffen toe of halen ze eruit, maken rotzooi en voegen er dan smaak-/geur- en kleurstoffen aan toe omdat het anders niet te eten is, bespuiten het met van alles en nog wat, halen fruit onrijp van de struiken of bomen en blijven denken dat dit alles geen kwaad kan.
We worden dan misschien steeds slimmer, maar beslist niet wijzer.

b) Vaccineren
Er zijn maar weinig mensen die beseffen dat zij hun babytje van 8 weken oud laten inspuiten met 6 ziekteverwekkers in 1 keer of in sommigen gevallen met 7 indien ook de Hep B vaccinatie nog wordt toegevoegd. Er zijn ook maar weinig mensen die weten dat in de vaccinatie ook oplosvloeistoffen zitten zoals: Formaldehyde, aluminium hydroxide, aluminium phosfaat,thimersal (kwikverbinding), neomycine (anti-bioticum) etc… en bijproducten zoals gelatine, delen van kippenembryo, weefselcellen van apennieren of foetussen etc.

Ook kunt U informatie vinden op www.nvkp.nl en http://www.informationliberation.com/?id=13924.

Angst voor ziekte is big bussiness. Er wordt enorm veel geld aan verdiend. Er wordt thans gezocht naar vaccinatie tegen waterpokken, astma etc etc. Niet begrepen wordt dat veel ziekten ontstaan tgv vaccinatie al dan niet in combinatie met andere factoren. U kunt hierover ook artikelen vinden op mijn website.

c) Hormoongebruik
Zo’n 35 jaar geleden waren er al alarmerende berichten over verminderde vruchtbaarheid bij stieren. Zoals altijd zien wij het eerst symptomen in onze flora en fauna als er iets niet goed meer gaat, daarna volgen de mensen. Zo ergens rond 1990 werd een gedeelte van de wereld wakker. Het viel op dat er veel hermafrodiete vissen en kikkers ontstonden. Dit komt in het dierenrijk niet veel voor. Slakken en regenwormen zijn wel hermafrodiet d.w.z. tweeslachtig. In de Brabantse rivier de Dommel trof men manlijke brasems aan die vrouwelijke eicellen bij zich droegen. We zien meisjes die wel erg jong aan hun vrouwelijke ontwikkeling beginnen en ook borstvorming bij jongens neemt toe.
Alhoewel ik er geen harde bewijzen voor heb neemt verminderde vruchtbaarheid bij vrouwen/mannen mijns inziens toe. De overheid vertelt ons dat dat komt omdat wij op steeds oudere leeftijd besluiten een kinderwens te vervullen. Vanuit mijn overtuiging klopt dit niet helemaal. De grote gezinnen van vroeger vergeten?, waar een vrouw op een leeftijd van tegen en boven de 40 kind op kind kreeg? We gaan echter wel met zijn allen al op zeer jonge leeftijd aan de pil, de menses moet gereguleerd of wij hebben pijnklachten die men zo probeert te bestrijden. Het zijn echter wel hormonen en dat wordt nogal eens over het hoofd gezien. U kunt e.a. nalezen op deze website in het artikel Hoe ver gaan wij om onze natuur te manipuleren.

d) Reguliere medicatie
Tegenwoordig mogen wij niet meer ziek zijn. Als we ten gevolge van omstandigheden fysiek en metaal/emotioneel daarop reageren met een depressie, dan krijgen wij een receptje voor een anti-depressiva. Dan melden we ons bij de arbo-arts die ons op een zo kort mogelijke termijn wil laten re-integreren. We moeten wel functioneel blijven natuurlijk. Dat anti-depressiva heel vervelende bijwerkingen kunnen hebben kunt U op uw gemak nalezen via deze link: http://www.ssristories.com/index.php?sort=date

Het is een ieder bekend dat reguliere medicatie bijwerkingen kent, daarom is het wellicht verstandig als U de bijwerkingen van een middel eens grondig na leest zowel via de bijsluiter alsook op internet en dan besluit eventueel in overleg met uw arts of U de medicatie echt wel nodig heeft. Soms is het middel vele malen erger dan de kwaal.
Er zijn veel mensen die op de bijwerkingen van een regulier middel een ander voorschrift krijgen dat is voorgeschreven op de bijwerkingen van het vorige middel, dan vervolgens daarop ook een bijwerking ontwikkelen en wederom een medicijn erbij krijgen. Voor U het weet staat U enkele malen per dag een handje pillen te slikken en of dat nu echt zo gezond is.

Tegenwoordig wordt er veel aan ‘symptoomreclame’ gedaan door farmaceutische fabrikanten omdat zij geen reclame voor medicijnen mogen maken. Vaak wordt geprobeerd ergens een ziekte van te maken, want als je dat doet dan is dat goed voor de farmacie, je kunt dan een door hen ontwikkelt medicijn slikken om de symptomen te onderdrukken. Soms vraag je je af wat er nu eerder was het medicijn of de beweerde ‘ziekte’. Een voorbeeld daarvan is een nieuw ontwikkelt anti depressiva. Dit werkt helemaal niet. Wat wel opgevallen was,was dat er enig libido verhogend effect bij vrouwen die het hadden geslikt werd geconstateerd. Als we nu eens zeggen dat we een vrouw met verminderd libido ziek is en we noemen het HSDD (Hypoactive Sexual Desire Disorder) dan kunnen we tenminste ons medicijn kwijt. Het lijkt mij een betere weg om te bekijken waarom er sprake is van verminderd libido dan een chemisch pilletje te slikken.
Veel mensen weten echt niet wat zij in hun mond stoppen en al helemaal niet wat daar de gevolgen van kunnen zijn op langere termijn.

e) Milieufactoren
Ik denk dat wij daar allen wel voldoende van begrijpen om te weten dat grond-/water-en luchtvervuiling onze gezondheid niet ten goede komt. Wat nog wel eens vergeten wordt is onze electro-smog. Overal verrijzen zendmasten, omdat wij allen 24 uur per dag altijd en overal bereikbaar moeten zijn. Er wordt niet geluisterd naar mensen die er nu al last van hebben. Het wordt afgedaan als onzin, broodje aap verhalen. Deze mensen worden niet serieus genomen en dat zou wel eens erg dom kunnen zijn.

f) Stress
In deze wil ik graag een onderscheid maken tussen gezonde en ongezonde stress. Ongezonde stress is ook daadwerkelijk zeer ongezond. Het beinvloed allerlei processen in ons lichaam en ook het immuunsysteem functioneert minder goed als wij ongezond gestresst zijn. Het immuunsysteem hebben we echter wel nodig om gezond te blijven.
We leven in een hectische maatschappij. Een maatschappij die gebaseerd is op omzetten, big, bigger,biggest, presteren, haast. We werken op de toppen van onze zenuwen, komen niet meer tot rust. Voelen ons gejaagd en onder druk gezet. Zijn bang voor ziekte, het vermeende broeikaseffect en wat al niet meer.
Het is echter altijd aan U of U steeds maar weer aan deze hectiek wilt mee blijven doen of niet. Er dient balans te zijn tussen inspanning en ontspanning en die is vaak ver te zoeken. Op deze site kunt U genoeg informatie vinden over stress en hoe daar mee om te gaan.

Ook het uiterlijk kan een bron van ongezonde stress zijn. We mogen niet ziek worden, moeten altijd presteren en mogen sinds een aantal jaren ook geen uiterlijke veranderingen ten gevolge van onze leeftijd meer tonen. Dan treffen we alle maatregel die nodig zijn zodat wij er rond ons 60ste jaar uitzien alsof we 40 zijn of liefst nog jonger. We moeten eenheidsworst zijn: maatje 36/38 glad en strak op welke leeftijd dan ook. Daartoe spuiten we ons in met giftige stoffen zoals botuline, nemen chemische peelings waarbij we onze huid er daadwerkelijk afbranden of laten de meest risicovolle operaties uitvoeren. Er staan maar weinig mensen bij stil dat Botox een bacterieel zenuwgif is. Ook staan er maar weinig mensen bij stil of dat gif wel exact op de plek blijft al waar het is ingespoten. Enig idee wat er gebeurt als dat niet op alleen die ene plek, waar wij een rimpel hebben blijft, maar zich verspreid? Veel gebruikte middelen kunnen het brein niet bereiken, omdat ze de bloed-hersenbarrière niet kunnen oversteken. Maar botox heeft daar geen last van. Dat reist namelijk niet via bloed, maar via de uitlopers van zenuwcellen.
In Elsevier van 9 februari 2008 staat een artikel geschreven door Anna Dijkman over Botox. Quote: “FDA waarschuwt voor botox na 16 sterfgevallen De Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) waarschuwt dat het gebruik van botox schadelijke bijwerkingen kan hebben, en mogelijk zelfs dodelijk kan zijn. Botox Botuline toxine is een giftige stof die wordt geproduceerd door de bacterie clostridium botulinum, de veroorzaker van botulisme. Het wordt in kleine doses in geneesmiddelen (Botox en Myobloc) gebruikt om spierstoornissen te verhelpen of om zweetklieren stil te leggen bij patiënten die overmatig zweten. Twee weken geleden publiceerde de Amerikaanse consumentenorganisatie Public Citizen een rapport waarin 180 gevallen worden beschreven van patiënten die verschijnselen van botulisme ontwikkelden na het gebruik van botox.

Ademhalingsproblemen
De patiënten kregen ademhalings- en slikproblemen. Bij zestien van hen, onder wie vier kinderen, leidde dit tot de dood. Public Citizen eiste onmiddellijk ingrijpen van de FDA. De FDA zegt in een verklaring te vermoeden dat de slachtoffers een overdosis hebben gekregen. Volgens de geneesmiddelenautoriteit traden de heftigste reacties op bij behandeling van hersenverlamming (ook wel de ziekte van Little genoemd). De FDA merkt op de toepassing van botox bij deze ziekte nooit te hebben onderzocht of goedgekeurd. Etc etc”

Na dit alles gelezen te hebben hoop ik dat het U zal aanzetten tot meer bewustwording over wat er gebeurt met uw eten, wat dat doet in uw lichaam, wat er gebeurt in uw omgeving en wat voor invloed dit op u en de rest van de mensen,dieren en planten heeft nu en in de toekomst en dat het er tevens toe zal bijdragen bewuster om te gaan met medicatie die U wellicht niet eens nodig heeft.

Deel dit artikel op..
Dit bericht is geplaatst in Artikelen W, Artikelen Z met de tags , . Bookmark de permalink.