Vruchtbaarheidsproblemen (Fertiliteitsstoornissen)

Veel mensen zijn niet bekend met het feit dat ook via een klassiek homeopatische behandeling getracht kan worden toch zwanger te raken. Of de behandeling slaagt is afhankelijk van de oorzaak van de (sub) onvruchtbaarheid en het vinden van het best passende middel.

Er kan sprake zijn van endometriose, een hormoonstoornis, verklevingen aan de eileiders en/of eierstokken of van afwijkend cervixslijm. Er zijn echter ook genoeg vrouwen waarbij de zwangerschap uitblijft zonder dat daar een lichamelijke oorzaak voor aanwezig is, zowel bij haar alsook bij haar partner.De meest voorkomende hormonale afwijking bij vrouwen is PCOS oftewel Poly Cysteus Ovarium syndroom. Deze vrouwen ontwikkelen in de eierstok meerdere follikels die niet of moeilijk tot groei en ovulatie komen. Dit wordt veroorzaakt door een hormonale disbalans. Op deze manier ontstaan er onderontwikkelde vochtblaasjes , die men ook wel cysten noemt.
Normaal gesproken is het zo dat de hersenen een hormoon produceren dat eierstokken aanzet tot het ontwikkelen van een eicel ( FSH= Follikel Stimulerend Hormoon). De onrijpe eicellen rijpen op die manier uit tot een eiblaasje (follikel).
De follikel gaat op haar beurt oestrogeen produceren. Oestrogeen zorgt er voor dat het baarmoederslijmvlies groeit, tevens remt het de afgifte van FSH. Tegelijkertijd zet oestrogeen aan tot afgifte van een ander hormoon namelijk LH (= Luteiniserend hormoon). Als de vrouw zo ongeveer in het midden van haar cyclus is zorgt LH er voor dat er een eisprong plaatsvindt.
Na deze eisprong gaan de eierstokken progesteron aanmaken. Dit hormoon zorgt er voor dat het baarmoederslijmvlies verder groeit, zodat een eventuele bevruchtte eicel zich kan innestelen. Is er geen sprake van bevruchting dan gaat de hoeveelheid oestrogeen en progesteron in het bloed omlaag, zodat het baarmoederslijmvlies wordt afgestoten. Het gevolg daarvan is de menstruatie. Doordat de oestrogeen afneemt, wordt de afgifte van FSH niet meer geremd en begint het proces opnieuw.Een vrouw met PCOS maakt teveel oestrogeen aan waardoor de FSH vorming wordt geremd en de LH-afgifte wordt gestimuleerd. Dat is de reden dat de follikel zich niet verder kan ontwikkelen. Er zal geen eisprong plaatsvinden. De follikel blijft aanwezig en wordt een cyste. Soms komt een eitje wel tot ontwikkeling, alleen gebeurd dit te langzaam. Dit heeft tot gevolg dat er een onregelmatige cyclus zal zijn en een verminderde vruchtbaarheid.

Regulier zal men de vrouw bijvoorbeeld behandelen met Clomid (anti-oestrogeen) om op die manier te trachten een eisprong uit te lokken. Als het langdurig wordt toegepast kan resistentie optreden.
Ook kan men kiezen voor hormooninjecties met FSH. Deze methode is gebonden aan de cyclus van de vrouw. Ook kan men trachten de cysten weg te branden met een risico dat daarna verklevingen optreden.

Een andere optie is IVF (= In Vitro Fertilisatie) dat zo veel wil zeggen als een bevruchting in glas. De bevruchting vindt dus buiten het lichaam plaats. Voorafgaand aan de IVF dient men dagelijks geïnjecteerd te worden met hormonen (LHRH-hormoon). (soms via neusspray).
IVF heeft een aantal risico’s:

  • Infectiegevaar
  • Bloeding t.g.v. het per ongeluk aanprikken van een bloedvat
  • Overstimulatie oftewel OHSS. Er treedt een sterk gezwollen pijnlijke buik op door ophoping van vocht in de eiblaasjes. In een ernstig geval van OHSS dient men opgenomen te worden in het ziekenhuis. Gelukkig komt dit niet vaak voor
  • Een verhoogde kans op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap.

Als men IVF toepast is er een verhoogde kans op een miskraam. Zo rond de 20% eindigt in een spontane miskraam. Of er op de lange termijn problemen ontstaan bij het kind dat via IVF is geboren is onbekend.

Klassiek homeopaten behandelen ook vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen. Dit alles met wisselend succes. Ook als het probleem bij mannen ligt kan getracht worden dit te behandelen. Zelf heb ik op dit moment onvoldoende ervaring met de behandeling van mannen met vruchtbaarheidsstoornissen. Slechts één man werd door mijzelf behandeld. Alhoewel tijdens de behandeling een hoop andere klachten sterk verbeterde en/of verdwenen, nam de kwaliteit van het sperma niet toe.Behalve IVF kan men ook kiezen voor ICSI-behandeling ( Intra Cytoplasmatische Sperma Injectie) Hierbij gaat men hetzelfde te werk als bij IVF, alleen de procedure in het laboratorium is anders. Bij ICSI wordt slechts één enkele zaadcel met een pipetje direct in het celplasma van de eicel gebracht .

Als u een klassiek homeopaat benadert voor een behandeling zal hij/zij net zoals in andere gevallen niet alleen kijken naar de onvruchtbaarheid. Een klassiek homeopaat schrijft immers voor op totaliteit. Problemen met zwanger worden grijpen heel diep in in het leven (de gemoedstoestand) van de partners. De relatie kan onder druk komen te staan, men kan zich incompleet of minderwaardig gaan voelen of er ontstaat een depressie. Het leven loopt immers wel even anders dan dat men zich had voorgesteld. Een toekomstdroom kan waarschijnlijk niet of met moeite en alleen door medisch ingrijpen verwezenlijkt worden en dat is een bittere pil om te slikken. Daarom zal de klassiek homeopaat ook altijd naar het mentaal-emotionele gedeelte kijken. Vruchtbaarheidsbehandelingen zijn een heel emotioneel gebeuren. Slaagt de therapie of niet. Mensen gaan een onzekere tijd tegemoet. Er kan een miskraam optreden en ook de behandeling met hormonen kan als zeer onprettig worden ervaren. Het proberen zwanger te raken wordt ineens een heel klinisch gebeuren.
Dat is één van de redenen waarom sommige mensen eerst kiezen voor een minder belastende therapie en zoals u in onderstaande casussen kunt lezen niet altijd tevergeefs. U dient er echter rekening mee te houden dat niet iedereen zwanger raakt ten gevolge van een homeopatische behandeling.

 

greenline3

Casus 1

Een mevrouw komt op consultatie in verband met het uitblijven van een zwangerschap. Zij vertelt dat regulier is vastgesteld dat zij niet of nauwelijks progesteron aanmaakt.
Ze is tegen het gebruik van hormonen omdat dat niet goed voelt. Tevens heeft zij last van chronische vaginale infecties. Het grootste deel van haar leven heeft zij te maken met candida. Voor en tijdens de menses heeft zij luchtwegproblemen. Vaak doen dan ook de bijholten mee. In het verleden is er sprake van frequente hoofdpijn en mastopathie. Ook haar darmen en maag zijn gevoelig. Zij kan niet goed tegen de zon, daar wordt zij beroerd van. Zij is zelf warmbloedig van aard. Voor de rest is zij rusteloos als zij alleen is en kan zij niet goed tegen ruzies en/of confrontaties. Tegen kritiek kan zij slecht, daardoor voelt zij zich snel gekleineerd. Ze kropt veel op. Ze is een ontzettende zoetekauw en houdt wel van een wijntje.

Als kind maakte zij een vreemde reumatische aandoening mee.
Op grond van dit beeld , nog enkele andere symptomen en de familiebiografie krijgt zij eerst een miasmatisch middel. Op de medicatie ontwikkelt zij een aantal klachten die zij ook in het verleden heeft gehad dan wel de zogenaamde ‘’alsof……sensaties”. Haar trek in een wijntje neemt sterk af. De energie is toegenomen. Op dit miasmatische middel ontwikkelt zij een aantal klachten die voor de homeopate een aanwijzing zijn voor een ander middel. Een aantal dagen na het middel zitten de emoties in de weg, ze is afwisselend boos en erg huilerig. Daarna gaat het wat op en af. Haar luchtwegproblemen voor en tijdens de menses zijn sterk verbeterd en de bijholten hebben niet meer meegedaan.
Haar afscheiding is na aanvankelijk te zijn afgenomen weer wat toegenomen. Ze heeft een voorkeur gekregen voor zoute dingen. Ze kan beter relativeren, is minder scherp thuis en assertiever op haar werk. In de daarop volgende maand wordt het laatste middel herhaald.
Als zij na enkele weken terugkomt, ziet zij er stralend uit. Zij vertelt zwanger te zijn. Ze heeft wat zwangerschapsongemakjes zoals misselijk zijn, slecht slapen en veel plassen.
Tevens is zij wat vermoeider. Besloten wordt even niets te doen, tenzij de misselijkheid toeneemt of langdurig zal zijn en/of er andere klachten optreden.
Als er bij de misselijkheid tevens een stevige constipatie optreedt wordt een complementair middel gegeven, waarna het beter gaat.
Enige tijd daarna krijgt zij wederom haar constitutionele middel.

Alhoewel de constitutionele behandeling op dit moment nog niet is afgerond is in ieder geval het beoogde resultaat bereikt nl. zwangerschap. Afgesproken is dat zij tijdens de zwangerschap regelmatig contact zal onderhouden.

Behandelduur (tot aan de zwangerschap): 5 maanden
Aantal middelen: 3
Aantal consulten: 6
De constitutionele behandeling is op dit moment (november 2001) nog niet afgerond.

 greenline3

Casus 2

Een vrouw consulteert een klassiek homeopate in verband met eierstokcysten. Dit is een chronisch probleem. Al enkele malen zijn de cysten weggehaald, doch zij komen steeds weer terug. Haar wens om ooit nog kinderen te zullen krijgen ziet zij daardoor als niet vervulbaar.
Wat opvalt aan deze mevrouw is dat zij ontzettend snel en veel praat. Ze springt van de hak op de tak. Zij maakt een zeer nerveuze indruk. Het consult is doorspekt met humoristische opmerkingen en anekdotes uit haar verleden. Er zijn weinig andere lichamelijke klachten. Soms heeft zij pijn in haar buik. Wat bijzonder is zijn haar hartkloppingen elke morgen bij het ontwaken. Ook in het verleden zijn geen bijzonderheden te vinden. Ze houdt van uitgaan en kan dan best veel alcohol aan.
Ze houdt van de zon, maar gaat alleen zonnebaden als ze de mogelijkheid heeft af te koelen in water. Voor de menses is ze heel gespannen en humeurig zodra de menses echt doorbreekt is zij weer een ander mens. De menses verloopt erg onregelmatig.
Op grond van deze gegevens krijgt zij een middel voorgeschreven, waar zij erg heftig op reageert. Ze raast en tiert een week lang. Zelf zegt zij:”ik ben nog nooit zo opgefokt geweest.”
Ze maakt de hele dag opmerkingen zowel tegen bekenden als onbekenden. Tijdens het daaropvolgende consult is er weer een stabielere toestand en besloten wordt af te wachten.
In een jaar tijd krijgt zij hetzelfde middel in verschillende potenties. Haar menses wordt steeds regelmatiger, haar hartkloppingen verdwijnen en buikpijn blijft achterwege.
Besloten wordt geen consulten meer te hebben en een aantal maanden af te wachten, omdat er geen symptomen meer zijn om op voor te schrijven.
Na 2 maanden neemt zij telefonisch contact op en meldt dat zij zwanger is.
Een aantal maanden geleden heeft deze mevrouw een gezonde dochter van bijna 7 pond op de wereld gezet.
Van cysten aan de eierstokken heeft zij geen last meer gehad en ook na de bevalling komt haar menses weer normaal en regelmatig terug.

Behandelduur: 13 maanden
Aantal middelen: 1 in 3 verschillende potenties
Aantal consulten: 5greenline3

Casus 3

Een mevrouw komt met de klacht dat zij een zeer onregelmatige menses heeft. Soms blijft de menses 3 maanden weg. Soms heeft zij om de twee weken een bloeding van een dag of twee. Inmiddels probeert zij reeds ruim 2 jaar zwanger te raken. Vroeger voor het gebruik van de anti-conceptiepil, was haar menses zeer regelmatig. Je kon de klok er op gelijk zetten, aldus deze mevrouw. Nadat zij de anti-conceptiepil ging gebruiken, kreeg zij last van hoofdpijn in de week dat zij stopte. Het is een gezette vrouw. Zeer bedrijvig. Werk is voor haar belangrijk. Zij is bang voor honden en insecten. Ze is kouwelijk en zeer geconstipeerd. Ze heeft een hekel aan alcohol, koffie, vet, melk en eieren. Om de haverklap heeft zij koortslippen en voelt zich dan echt beroerd.
Ze is zeer snel misselijk en kan niet goed tegen autorijden. Een aantal jaren geleden ontwikkelde zij astmatische klachten, zodra zij zich inspande werd zij kortademig. Vooral in de herfst kreeg zij daar last van. Vorig jaar had zij de meeste last. Zij heeft last van vochtophopingen in de enkels.
Na analyse lijkt het homeopatische middel duidelijk. Na het middel gaat de vrouw zich prettiger voelen, de constipatie verdwijnt, ze is minder kouwelijk en zij valt zelfs een aantal kilo’s af. Besloten wordt af te wachten. Een menses treedt niet op. Na een aantal maanden wordt het middel herhaald. De vrouw blijft zich stukken prettiger voelen, maar de menses blijft weg. Inmiddels is de menses reeds 6 maanden niet opgetreden. Als dan het herfstseizoen begint wordt zij heel kortademig. Een boswandeling is er niet meer bij.
Hoe de homeopate ook probeert het puzzeltje te leggen, steeds weer komt zij op hetzelfde middel uit. Het middel wordt herhaald in een hogere potentie. Geen menses, geen verbetering van de benauwdheid. Na het dag na dag doorspitten van de materia medica komt toch de ingeving. Er wordt een ander middel gegeven. Daarop verdwijnen de benauwdheidsaanvallen binnen 1 week. Er verschijnt geen menses. Na een aantal weken te hebben gewacht besluit de homeopate het eerste middel toch nog 1x in een veel hogere potentie te herhalen. Dan treedt er eindelijk een menses op. De menses houdt ruim 1 week aan. Er is erg veel bloedverlies met grote klonters bloed. 5 weken daarna treedt er weer een menses op, wederom heel veel bloedverlies en klonters. De derde menses verloopt veel normaler en komt wederom na 5 weken. Zo ook de vierde, vijfde en zesde menses. De 7e menses blijft weg. Na een test blijkt de vrouw zwanger te zijn. De zwangerschap verloopt voorspoedig. Na de bevalling blijft de menses 7 maanden weg. Daarna komt deze onregelmatig terug. Hetzelfde middel wordt herhaald waarna de menses weer regelmatig wordt.
Tot op heden zijn er geen problemen meer geweest.

Behandelduur: 17 maanden
Aantal middelen: 2 waarvan 1 in diverse potenties
Aantal consulten: 9 waarvan 1 telefonisch

 

greenline3

Casus 4

Een mevrouw probeert reeds 6 jaar zwanger te raken. Medisch is er geen enkele reden waarom dat niet zou kunnen. IVF is geprobeerd maar eindige in een miskraam. Gezien haar na de miskraam optredende mentaal-/emotionele problematiek wil zij niet nogmaals IVF proberen. Deze mevrouw is erg depressief. Haar relatie verloopt stroef. Bij kennissen, vrienden en familie worden baby’s geboren hetgeen haar steeds verder in de put doet raken.
Ze heeft van de huisarts anti-depressiva gekregen. Wat zij eerst als prettig ervaarde, maar nu merkt zij dat ze steeds verder van zichzelf en haar gevoelens komt af te staan en zij steeds meer medicatie nodig heeft. Zij voelt zich uitgeput, ze heeft geen zin meer mensen te ontmoeten. Ze begint aan alles en iedereen een hekel te krijgen. Ze is enorm geïrriteerd en rusteloos. Ze is van warmbloedig naar kouwelijk gegaan. Alles is stukken erger geworden nadat zij de griep heeft gehad. Zij omschrijft dit als de genadeklap.
Op grond van het verhaal en nog wat andere lichamelijk symptomen krijgt zij een middel, waarna zij zich nog depressiever gaat voelen. Omdat zij tevens de reguliere medicatie aan het afbouwen is, is het voor de homeopate niet helemaal duidelijk of de verergering alleen aan het middel ligt. Besloten wordt het een en ander even af te wachten. Er volgen 2 consulten zonder verdere homeopatische medicatie. Daarna wordt het middel herhaald en gaat het langzaam beter met haar.
Na 6 maanden gaat het stukken beter en begint haar depressiviteit steeds meer te verdwijnen.
Na 9 maanden vertelt zij dat ze weer in staat is echt te lachen. Na 12 maanden heeft zij een kleine dip als er bij de buren een baby wordt geboren. Alhoewel zij wel in staat is om op kraamvisite te gaan. Na 14 maanden valt zij weer wat terug en wordt het middel herhaald.
17 maanden na de eerste inname van het middel gaat het mentaal-/emotioneel erg goed met haar. De anti-depressiva heeft zij al een tijdje laten staan. Zij heeft haar waarschijnlijk niet te vervullen kinderwens geaccepteerd, hetgeen haar een andere wending in het leven heeft gegeven. Ze kan veel beter loslaten en ook de spanningen tussen haar en haar man zijn niet meer aanwezig.
Op dit moment 6 maanden na het laatste consult gaat het nog steeds erg goed met haar, alhoewel nog immer geen zwangerschap is opgetreden. Zij hoopt dat dat gaat gebeuren, maar is daar niet meer dag na dag mee bezig . Zij zegt: “Ik zie wel wat de toekomst mij brengt”, ik kan en wil mij niet meer bezighouden met problemen waar ik geen invloed op uit kan oefenen. Dit kost mij heel veel energie en heeft mij ziek gemaakt. Ik zie nu in dat er wel degelijk een toekomst is, ook als er geen kinderen meer zouden komen”.

Behandelduur: 19 maanden
Aantal middelen: 1 in 2 verschillende potenties
Aantal consulten: 12 waarvan 2 telefonisch

Deel dit artikel op..
Dit bericht is geplaatst in Artikelen F, Artikelen V met de tags , , . Bookmark de permalink.