Vaccinatie deel 2

Alhoewel ik op deze website reeds aandacht heb besteed aan de vaccinaties, wil ik u, gezien het grote aantal vragen die hierover gesteld worden, graag iets uitgebreider informeren.

Een zeer relevante vraag in deze is: Waarom wordt gevaccineerd? Regulier gaat men er van uit dat vaccins dienen te worden toegediend om bepaalde ziekten te voorkomen.
Vanaf de invoering van de inentingen zijn er steeds weer mensen geweest die er van overtuigd zijn dat vaccineren niet helpt om ziekten te voorkomen, sterker nog dat vaccineren schade toe kan brengen aan ons immuunsysteem.
Vanuit het reguliere circuit en de farmacie worden hun bezwaren stelselmatig genegeerd. Maar is vaccineren wel zo veilig en doeltreffend als men ons wil doen geloven.

Men hoeft niet gestudeerd te hebben om te begrijpen dat het voor het lichaampje van een baby bijzonder belastend is om, inmiddels al vanaf 2 maanden, zo veel tegelijkertijd ingespoten ziekmakende stoffen te verwerken. Geen mens ontwikkelt al deze ziekten op hetzelfde moment, toch krijgen baby’s van 2 maanden oud met een nog in ontwikkeling zijnd zenuwstelsel grote hoeveelheden ziekteverwekkende stoffen binnen.

Veel auteurs van medische artikelen leggen een verband tussen het ontstaan van leukemie en kanker bij kinderen en vaccinaties. Volgens hen ontstaat dit ten gevolge van de ongezonde antigene stimulans die uitgaat van de vaccins en aan de aanwezigheid van het verontreinigde SV40 virus.

Altijd wordt geschermd met het verdwijnen van bepaalde ziekten na inentingscampagnes. Voorbij wordt gegaan aan het feit dat de natuur zijn eigen cycli kent. Aangetoond is dat vele ziekten reeds op zijn retour waren voordat werd gevaccineerd. Ook in landen waar niet tegen een bepaalde ziekte werd gevaccineerd viel een achteruitgang in het voor komen van ziekten te zien. In 1975 verhoogde Japan de minimum leeftijd voor vaccinatie tot 2 jaar. Deze maatregel werd gevolgd door het nagenoeg verdwijnen van twee fenomenen nl. wiegendood en stuipen of convulsies bij baby’s. In Zweden werd de vaccinatie tegen kinkhoest gestaakt op grond van ineffectiviteit en de schadelijke bijwerkingen , die ernstiger waren dan kinkhoest zelf.

Voorstanders van vaccinatie weten waarschijnlijk zelf heel goed dat het niet reëel is te verkondigen dat besmettelijke ziekten verdwijnen ten gevolge van vaccinatie. Daarom proberen zij inmiddels een ieder ervan te verzekeren dat het dan toch op zijn minst de ziekte afzwakt.

De natuur is echter veel sterker dan de meeste mensen (willen) beseffen. Iedereen weet dat virussen muteren. Inmiddels is er een a-typische vorm van mazelen ontstaan, die velen malen gevaarlijker is dan de mazelen zelf. Gevaccineerde kinderen vertonen vaak een ontspoorde immunologische reactie door de ontwikkeling van a-typische ziekten.

Iedere natuurgenezer, klassiek homeopaat en andere alternatieve genezers weten dat kinderziekten een doel hebben. Zij sterken het immuunsysteem. Kinderen in ontwikkeling moeten het immuunsysteem oefenen en dat doen zij o.a. door het krijgen van kinderziekten.
In de medische vakliteratuur is veelvuldig gerapporteerd dat mensen die op latere leeftijd e.a. chronische degeneratieve ziekten ontwikkelde vaak in hun kinderjaren opmerkelijk weinig infectieziekten hadden doorgemaakt. Ook in homeopatische consultaties komt dit frequent naar voren.
Veel mensen vertrouwen op vaccinatie en zien het als injecties die problemen oplossen. Misschien zouden zij zich meer moeten concentreren op de dynamiek en het nut van infectieziekten.

Klassiek homeopaten zien ziekten als een poging van het organisme om zich aan te passen. De ziekte is reeds aanwezig voordat men symptomen ontwikkelt en symptomen zijn dus niet de ziekte zelf, maar een uiting van een lichaam dat er iets niet in orde is. Wij zien dus eerst een symptomatische verandering en indien daar niet afdoende op wordt gereageerd en/of wij de symptomen onderdrukken gaan zich veranderingen voor doen van structurele en pathologische aard. Vooral huiduitslag wordt gezien als een externalisatie van ziekte. Het is de meest veilige manier van een organisme om de inwendige organen veilig te stellen.
Vanuit de klassiek homeopatische visie zijn de natuurlijke infectieziekten in de kinderjaren een natuurlijk proces en gericht op het brengen van balans in een snel groeiend organisme.

De enorme toename van het gebruik van vaccins, anti-biotica, koortsremmers enzovoort om symptomen te onderdrukken leidt aldus vele onderzoekers alleen maar tot een toename van caraklachten, allergieën, eczemen , immunodeficiënties zoals onder andere ME, MS , Lupus, ALS etc.

Bijna niemand staat er bij stil dat vaccins ernstige bijwerkingen kunnen hebben, waarbij mogelijke schade aan het zenuwstelsel het meest zorgwekkend is.
Er zijn veel medische publicaties over de schade die vaccinatie kan toebrengen, doch baby’s die tijdens experimenten sterven worden bijna altijd buiten de evaluatie gehouden. Zo niet dan worden zij in een bepaald hokje geplaatst zoals wiegendood of coïncidenteel, aldus Viera Scheibner.

Er zijn proeven gedaan met de ademmonitor (cotwatch) bij gevaccineerde baby’s. Zodra de baby te lang niet ademt gaat er een alarm af. Hartslag en ademhaling worden apart geregistreerd. Al in 1936 publiceerde Dr.Hans Seyle zijn : A syndrome Produced by Diverse Nocuous Agents. Hierin zette hij het A-specifieke stress syndroom uiteen.
Uit de proeven is gebleken dat baby’s na vaccinatie oppervlakkiger ademhalen. De meeste gevallen van wiegendood doen zich voor tussen de 2 tot 6 maanden. Artsen noemen dat een coïncidentie met vaccinatie. Meestal echter wordt vaccinatie in het geheel niet vermeld. Uit autopsiebevindingen bij baby’s die stierven aan de wiegendood is naar voren gekomen dat de wiegendood sterke kenmerken heeft van het a-specifieke stress syndroom zoals in 1939 al omschreven door Seyle.

Bovenstaand stukje is niet bedoeld als een anti-vaccinatiepleidooi. Het is louter informatief bedoeld zodat ouders van kinderen in de vaccinatieleeftijd bewust een keuze kunnen maken tussen wel/ niet, gedeeltelijk of op oudere leeftijd vaccineren en zij op hun hoede zijn voor eventuele bijwerkingen.

Het is absurd te stellen dat alle kinderen klachten van vaccinatie ondervinden. Aan de andere kant is het net zo absurd te stellen dat vaccinatie volkomen veilig en afdoende is. Ieder individu is uniek en zal op geheel eigen wijze reageren. Iedereen die geïnteresseerd is in de vaccinatieproblematiek kan zich uitgebreid op de hoogte laten stellen door de NVKP of door het lezen van :

 

Vaccinatie Het einde van een mythe door Viera Scheibner, ISBN 90 56371398;
A shot in the dark door H.Coulter.

Tevens kunt u het e.a. nalezen op de website van Dhr. Tinus Smits.

 

 

 

 

Deel dit artikel op..
Dit bericht is geplaatst in Artikelen V met de tags , . Bookmark de permalink.