Sinusitis (Voorhoofdsholteontsteking)

Ontsteking van de bijholten is een klacht waar klassiek homeopaten regelmatig voor worden geconsulteerd. Op zich is het goed klassiek homeopatisch te behandelen. Zoals altijd is het op korte termijn slagen van een behandeling afhankelijk van een aantal factoren. Te weten:

Hoe duidelijk is het verhaal van de patiënt, (zie ook artikel website Een homeopatisch middel zoeken hoe doe je dat?)
Is er ook nog andere pathologie aanwezig?
Zijn er meerdere “geneesmiddellagen” bij de patiënt aanwezig.
Wat zijn sinussen eigenlijk? Dit zijn met lucht gevulde bijholten van de neus. Zo heeft men voorhoofdsholten en kaakholten. Het slijmvlies van de neusholte zet zich voort aan de binnenkant van de sinussen Een sinusitis is een ontsteking van de slijmvliezen van de sinussen ten gevolge van een virale of bacteriële infectie.
Bij iemand die gevoelig is voor sinusitis zien wij deze ontsteking vaak optreden na/tijdens een verkoudheid. Als de voorhoofdsholten zijn aangedaan dan ziet men verschijnselen als pijn boven of rondom de ogen en/of een bonkende pijn in het voorhoofd, die verergert bij bukken. Zijn de kaakholten aangedaan dan is er meestal sprake van pijn in één of beiden wangen. De pijn kan vergelijkbaar zijn met kiespijn. Heel soms is er inderdaad sprake van een infectie aan het gebit die zich via een tandwortel heeft uitgebreid naar de kaakholte.

 

greenline3
Casus

Een man lijdt al jaren aan frequent terugkerende bijholteontsteking. Hij is al jaren chronisch verkouden. Zowel in warme als in koude jaargetijden. Hij heeft erg veel antibiotica geslikt en de holten zijn reeds verschillende malen gespoeld. Over het algemeen zijn de kaakholten aangedaan maar soms is elke holten ontstoken die er maar in zijn hoofd te vinden is, aldus de man. De symptomen die hij vertoond zijn gebruikelijk voor sinusitis. Het enige opmerkelijke is dat de uitvloeiing uit de neus de huid aantast.
Het is een nogal dominerende persoonlijkheid met sterke conservatieve opvattingen. Altijd bezig met zijn werk. De homeopate heeft het gevoel niet echt contact te krijgen. Voor het overige is er geen enkele bijzonderheid op welke gebied dan ook.
Na het analyseren van zijn verhaal schrijft de homeopate een middel voor.

Na 3 dagen is de sinusitis al verdwenen. Er vindt geen vervolgconsult meer plaats. Na 4 maanden neemt de man wederom contact op. Na 4 maanden is de ontsteking weer terug. Hij krijgt wederom hetzelfde middel. Er volgt onmiddellijke verbetering. Maar in plaats van na maanden is de sinusitis na 4 weken al terug. Zelfde middel in hogere potentie, de verbetering is nog maar gering en houdt maar 3 weken aan. Er wordt een middel gegeven dat sterk verwant is aan het vorige middel en wederom verdwijnt de ontsteking om vervolgens 6 maanden weg te blijven.
Dan komt de ontsteking toch terug. Het laatst gegeven middel werkt niet. Ook niet als het in hogere potentie gegeven wordt. Alhoewel de gereserveerdheid van de man tijdens de consulten wel wat verbeterd is praat hij erg weinig . Hij wil maar weinig over zichzelf kwijt.
Dit bemoeilijkt het vinden van het best passende middel. Op grond van de ziekten die er familiair aanwezig zijn en zijn wanhoop ooit te zullen genezen in combinatie met zijn gevoel dat hij overdag minder pijn heeft dan ‘s nachts, krijgt hij een nosode.
Eerst treedt er een behoorlijke verergering op die ruim een week aanhoudt, daarna gaat het beter. De verbetering houdt aan. Na een aantal maanden is er sprake van een lichte terugval. Besloten wordt af te wachten. Op het moment dat er sprake is van een sterkere terugval wordt de nosode herhaald. Vanaf dat moment is er een constante verbetering. De energie wordt normaler, de man geeft aan zich lichter en luchtiger te voelen, hij lacht meer, is opener, hij wordt genuanceerder in zijn uitspraken en hij komt veel ontspannender over.
De afgelopen 1½ jaar is hij niet meer ziek geweest.

Aantal middelen: 3
Aantal consulten: 8, waarvan 2 telefonisch
Behandelduur: 17 maanden

Deel dit artikel op..
Dit bericht is geplaatst in Artikelen S met de tags , . Bookmark de permalink.