Relationele problemen en Homeopathie

Wanneer ontstaan er relationele problemen? Zodra een relatie uit balans is geraakt. Bijvoorbeeld als iemand binnen een relatie alleen maar geeft en niets ontvangt en vice versa. Vele factoren kunnen er voor zorgen dat het evenwicht in een relatie ver te zoeken is.

RelatieOok klassiek homeopaten behandelen mensen die op de één of andere manier vastzitten in hun relatie. Gesprekken worden gecombineerd met homeopathische middelen. Er wordt gekeken naar wanneer iets mis is gegaan. Soms ligt dit in de jeugd omdat iemand weinig mogelijkheden heeft gehad om eigenwaarde op te kunnen bouwen. Iemand die geen eigenwaarde heeft ontwikkeld heeft niet zelden problemen met het aangeven van grenzen zodat een ieder daar over heen walst.

In de psychologie kent men een proces dat overdracht genoemd wordt. Stel uw kind wordt midden in de nacht in paniek wakker omdat hij het gevoel heeft dat hem in het nachtelijk donker van alles kan gebeuren. Hij voelt zich klein en nietig en vooral ook onmachtig. Uit angst roept hij om zijn vader of moeder, maar die is in wezen net zo nietig. Toch geeft een volwassene het kind, als het goed is, het gevoel dat zij/hij hem kan beschermen tegen alle verschrikkingen en dreiging vanuit de buitenwereld. Als ouders goed met hun kind omgaan gelooft dit kind dat ook werkelijk. In de belevingswereld van het kind is de ouder dan een machtig en sterk persoon. Daardoor creëert het voor zichzelf een kleine en veilige wereld en voelt het kind zichzelf ook machtig en zekerder. In een proces van overdracht kan van alles misgaan en daar kunnen mensen een levenlang mee worstelen en dat heeft vaak gevolgen voor de relaties die zij aangaan. Kinderen maken hun ouders vaak machtiger dan zij zijn, op die manier kunnen zij hun angsten uitbannen. Het uitbannen van dergelijke angsten creëert een andere angst namelijk het verliezen van die ander. Vandaar dat bijvoorbeeld een scheiding van ouders een enorme traumatische ervaring kan zijn voor een kind, die kan doorwerken in latere andere relaties; vooral als het iemand betreft met een minder sterke persoonlijkheid. Zij zouden geneigd kunnen zijn een overdrachtsrelatie met hun partner aan te gaan. Deze mensen vallen dan van de ene in de andere relatie. Zodra een relatie wordt verbroken dan worden zij angstig, onzeker, depressief en wat zo meer. Dit verdwijnt pas als zij een nieuwe relatie hebben. Dan voelen zij zich goed. Een relatie die gebaseerd is op overdracht is een op uitbarsting staande vulkaan.
Zodra iemand zijn partner als zijn hele wereld, als zijn alles ziet is de relatie uit balans.
Immers de angstige partner wil niet mishagen en geeft vaak geen grenzen aan, de andere partner krijgt geen tegengas en gaat zijn eigen grenzen verleggen. Zo kunnen er scheve verhoudingen ontstaan.

Met de hierboven genoemde combinatie van gesprekken en homeopathische middelen wordt geprobeerd een vicieuze cirkel te doorbreken.

Natuurlijk kunnen er ook andere oorzaken zijn dan hierboven omschreven waardoor er relatieproblemen ontstaan. Hoe langer relaties duren hoe meer tekortkomingen we in de ander gaan zien. Al dan niet bewust hebben mensen die een relatie met elkaar aangaan bepaalde verwachtingen van elkaar. Als blijkt dat de ander niet aan dat verwachtingspatroon kan of wil voldoen dan kan dat ergernis of irritatie geven.
Vooral vrouwen gaan er vanuit dat hun partner na een aantal jaren gedachten kan lezen. Dat komt omdat de meeste vrouwen zelf bijna altijd tussen de regels doorlezen en heel goed begrijpen wat wordt bedoeld maar niet wordt gezegd. Mannen zijn daar minder goed in. Als er veel irritaties in een relatie zijn wil dat nog niet zeggen dat een relatie beëindigd moet worden.

Ook mensen die na een scheiding rond blijven draaien in emotionele/mentale en lichamelijke stoornissen kunnen veel baat hebben bij een klassiek homeopathische behandeling.

Deel dit artikel op..
Dit bericht is geplaatst in Artikelen R met de tags , . Bookmark de permalink.