Omgaan met kritiek

De pot verwijt de ketel is een gezegde dat de meeste mensen wel kennen. In dit gezegde schuilt veel waarheid. Immers hetgeen U een ander verwijt is maar al te vaak een deel van U zelf. Ook in het gezegde kijk eerst eens naar de balk in je eigen ogen voordat je begint over de splinter in die van een ander draagt veel waars in zich. Mensen houden zich regelmatig bezig met te onderzoeken wat er aan een ander mis is, zonder dat ze daadwerkelijk bij zichzelf te rade gaan.

Roddelen is daar ook een voorbeeld van. Achter roddelen steekt vaak meer dan we denken.
Als ik tegen U zeg dat het wasgoed van de buurvrouw nog vol vlekken zit. Dan spreek ik niet alleen kwaad over de buurvrouw, maar wat ik eigenlijk zeg is: Mijn wasgoed ziet er zo niet uit, dus ik kan beter wassen dan zij.
Het geven van kritiek op een ander zegt over het algemeen meer over degeen die kritiek geeft, dan over degeen die het krijgt. Iedereen heeft zijn eigen waarheid. Een probleem is niet HET probleem, het probleem is hoe je er mee omgaat. Het omgaan met een probleem zegt iets over de manier waarop men in het leven staat c.q. over karaktereigenschappen. Uw eigen manier van denken. Uw eigen manier van denken is onlosmakelijk verbonden met uw karakter, de dingen die U zelf doet en reactiepatronen.
Stel U heeft niet veel zelfvertrouwen. Dan zult U hoogstwaarschijnlijk supergevoelig zijn voor opmerkingen van een ander. U ziet en hoort alles en maakt voor U zelf daar een verhaal van. U blaast dingen misschien wel op. Doorgaans zonder dat te toetsen bij degeen die U ergens van beschuldigd of ook zonder aan enige mate van zelfreflectie te doen : Is het werkelijk waar wat ik denk of meen te voelen en wat doe ik dan of heb ik in het verleden gedaan of gezegd waardoor iemand reageert zoals hij reageert.
U maakt voor Uzelf een optelsom van alles wat er mis is aan die persoon.

Niemand uit kritiek als hij daar niet een bepaalde bedoeling mee heeft. Zo kan kritiek onderverdeeld worden in 2 vormen: opbouwende kritiek en afbrekende kritiek.
Het eerste is plezierig om te krijgen ,het zal immers een relatie verbeteren of bewerkstelligen dat er meer wederzijds begrip ontstaat. Dit is kritiek die niet op de man wordt gespeeld.
De tweede vorm zal U maar al te vaak in de verdediging dringen, in de aanval of U slaat compleet dicht.
Een andere manier om er naar te kijken zonder in de aanval/verdediging te schieten of dicht te slaan is om je af te vragen wat iemand er mee wil bereiken. Het scheelt enorm als U weet wie, wat zegt en waarom.
Ook de situatie waarin U kritiek krijgt speelt mee. Gebeurt dit individueel of in een groep. Gevoelsmatig zit daar verschil in. Ook de intentie van de kritiek ligt dan vaak op een ander vlak. Vaak voelt het veiliger kritiek in de groep te uiten, zeker als je meent te weten dat iemand anders uit die groep het met je eens zal zijn. Je hebt dan een medestander en voelt je gesterkt in je eigen waarheid.

Als U zelf kritiek krijgt is het zinvol de ander geheel te laten uitspreken, goed en geconcentreerd te luisteren. Wordt niet boos, misschien zit de ander tijdelijk niet goed in zijn of haar vel. Toets daarna of U e.a. goed hebt begrepen. ‘Ik begrijp dat je hiermee dat en dat zegt, klopt dat? Zo gaat U zelf niet in vullen en geeft U de ander de gelegenheid te nuanceren als uw eigen gevoel/gedachten erover niet blijken te kloppen.

Meestal is het het beste om even het e.a. te laten bezinken danwel te overdenken en dan uit te leggen wat volgens U niet klopt in het denkpatroon van de ander.
Het heeft geen zin ergens een welles nietes spelletje van te maken. Afhankelijk van wat de kritiekgever voor U betekent kunt U dieper op iets in gaan of het er maar bij laten.Krijgt U kritiek van iemand die veel voor U betekent, waarmee u altijd dacht een band te hebben of waarmee U vertrouwelijk om gaat dan loont het zeker de moeite een afspraak te maken om iets uit te praten. Is dit niet het geval laat dan de kritiekgever maar de verantwoordelijkheid nemen voor wat hij/zij heeft gezegd. De verantwoordelijkheid voor wat U daar dan later mee doet ligt bij U zelf.
Mocht U van anderen steeds maar weer dezelfde kritiek krijgen dan kunt U bij U zelf eens wat dieper kijken. Als dezelfde kritiek zich steeds herhaalt in uw leven dan kan kritiek een hulp zijn waardoor je meer inzicht krijgt in jezelf, je kwaliteiten en beperkingen.

Als U zelf van zins bent iemand kritiek te geven dan is het soms handig vantevoren even na te lopen waarom U die wil geven, op welk tijdstip en wat U dan wil gaan zeggen. Het is een stuk aardiger als U een ander er niet mee overvalt en een stortvloed aan verwijten over hem heen gooit.

Sommigen onder ons maken zich enorm druk over wat anderen van ze vinden. Dit kost een hoop energie en leidt veelal nergens toe. U kunt het niet iedereen naar de zin maken.
Als het goed is weet U eigenlijk zelf wel wat voor mens U bent, als een ander daar anders over denkt het zij zo.

‘Er was eens een man die besloot om samen met zijn zoon een trektocht te maken. Omdat zij lang onder weg zouden zijn besloten zij een ezel mee te nemen. Ze spraken af dat zij omstebeurt op de ezel zouden gaan zitten. Zo gezegd zo gedaan. De zoon besloot om als eerste plaats te nemen.
De eerste persoon die zij tegen kwamen zei: “Het is toch wat he? Waar moet dat heen met die jongelui. Zit daar zelf lekker op de ezel en laat zijn oude vader er naast lopen”. Vervolgens herhaalde deze situatie zich steeds maar weer, waardoor de zoon zich daadwerkelijk ging afvragen of hij een slechte zoon was.
Na onderling overleg besloten zij dat de vader op de ezel zou gaan zitten.
Weer kregen zij enorm veel kritiek. “het is toch wat he? zit die man lekker op de ezel en laat zijn zoon er naast lopen. Zo ben je toch geen goede vader!”.
Na enige tijd waren ze het zat en besloten samen op de ezel te gaan zitten.
De eerste de beste persoon die zij tegen kwamen had onmiddellijk commentaar. “dierenbeulen, kunnen jullie wel! Een bepakte ezel en dan ook nog eens met zijn tweeën erop zitten. Bah, wat een nare mensen zijn jullie”.
Uiteindelijk besloten de vader en zoon dan maar beiden naast de ezel te gaan lopen.

Het eerste commentaar dat zij kregen was: “het is toch ongelooflijk! Hebben jullie een ezel om op te gaan zitten, gaan jullie er allebei naast lopen”.

Deel dit artikel op..
Dit bericht is geplaatst in Artikelen K, Artikelen O met de tags . Bookmark de permalink.