Mijn kind is doorlopend ziek

Een kind hebben dat constant ziek is, is een voortdurende bron van zorgen voor de ouders.

Voor eventuele andere kinderen in het huisgezin wordt het er ook niet leuker op. Veel aandacht gaat immers uit naar het doorlopend zieke broertje of zusje en ook zij kunnen zich ernstig zorgen maken om dat zieke familielid.
Het kost iedereen in het gezin ontzettend veel energie en uiteindelijk raken allen ten gevolge van zorgen, het aflopen van artsen en specialisten, niet voldoende slaap krijgen enz. uitgeput.
In de praktijk van klassiek homeopaten komen steeds meer baby’s, peuters en kleuters op consult die steeds maar weer ziek zijn. Het gaat dan vaak om huilbaby’s, luchtweginfecties, ernstige eczemen, keel-/neus-/en oorinfecties, steeds terugkerende koortsen die op zich voor de ouders onverklaarbaar zijn. Na verloop van tijd treden ook vaak gedragsproblemen op bij het zieke kind en/of zijn broertje(s)/zusje(s), waardoor de ouders het echt niet meer zien zitten. Er ontstaan spanningen over en weer en ook dat heeft zijn weerslag op het hele gezin.

Ouders verklaren:’er hoeft maar iets te heersen of mijn kind heeft het ook’. Artsen doen wat er regulier gedaan kan worden, maar diverse kinderen knappen ondanks anti-biotica-kuren, inhalatie-sprayen, hoestonderdrukkers, buisjes in de oren, amandelen eruit etc., niet langdurig op.
Alhoewel de meeste artsen begrip hebben voor de ouders met hun zorgen om hun zieke kind en doen wat ze kunnen, zijn er ook een aantal die de ouders het gevoel geven dat ze gewoon overbezorgd zijn en dat het vanzelf wel over zal gaan. Een veel gehoorde opmerking is dan:”zij/hij groeit er wel overheen’. Op zich hebben de ouders daar niet veel aan. Vanuit de klassiek homeopatische visie groeit iemand ook niet ergens overheen, maar vertoont iemand op een gegeven ogenblik andere symptomen. Men gaat er vanuit dat een ziekte die onderdrukt wordt op een ander niveau verder gaat. Men dient symptomen niet te onderdrukken maar de oorzaak aan te pakken, waardoor de symptomen verdwijnen.

Een klassiek homeopaat kijkt op een heel andere manier tegen ziek zijn aan en zal op een andere manier proberen het kind te genezen. Afhankelijk van de klachten, de leeftijd waarop het kind de klachten ontwikkelde, het karakter van het kind en andere bijkomende factoren zal hij/zij een individueel gerichte behandeling starten. Vaak zal de homeopaat grondig kijken naar het miasma (zie ook artikel over miasma’s) of de miasma’s die het kind bij zich draagt. Dit is immers de voedingsbodem voor zijn ziek zijn. Niet zelden zal men zien dat de klachten die het kind heeft ook spelen of hebben gespeeld in de familie. Men vindt in de ziektebiografie van de familieleden meestal het miasma van het kind terug.
Sommige baby’s worden geboren met ooginfecties, schimmelinfecties, virusinfecties aan de luchtwegen of andere infecties. Weer andere baby’s worden geboren met huiduitslag of afwijkingen aan de organen. Soms gebeurde er van alles tijdens de zwangerschap van de moeder of tijdens de geboorte. Ook kan het zo zijn dat de baby bij de geboorte gezond was maar na vaccinaties problemen kreeg of was het altijd gezond tot dat het naar school ging.
Dit zijn allemaal belangrijke aanwijzingen voor een klassiek homeopaat. Hij/zij zal proberen het ziekteproces om te keren en het lichaam door middel van homeopathie te stimuleren de problemen op te lossen.
De resultaten zijn vaak ontzettend goed. Een enkele keer zal de klassiek homeopaat aan de ouders in overweging geven zich zelf ook homeopatisch te laten behandelen. Dit zal hij/zij zeker doen indien bemerkt wordt dat de ouders niet goed meer kunnen functioneren op mentaal-/emotioneel gebied en/of zelf lichamelijke klachten hebben ontwikkeld. De grootste voldoening voor een homeopaat is immers indien hij/zij het kind beter kan maken en het gezin weer op de rails kan zetten.

Alhoewel veel kinderen snel tot redelijk snel op een behandeling reageren, zijn er ook kinderen waarbij de verstoring heel diep zit of waarbij de puzzel niet compleet is. Vaak zal de behandeling dan langer duren.

Ouders dienen er rekening mee te houden dat eczemen doorgaans niet van de ene op de andere dag verdwijnen. Hier moet vaak langdurig worden behandeld. Huidklachten zijn over het algemeen één van de moeilijkste klachten om te behandelen, dit geldt zowel voor de homeopathie als ook in de reguliere zorg.

greenline3

Casus

In april 2000 komt een jongetje van 2 jaar op consult. Zo’n 3 maanden na de geboorte heeft hij klachten ontwikkeld. Het gaat hierbij om luchtwegproblemen in combinatie met benauwdheidsaanvallen, spugen en regelmatig diarree. Ook heeft hij in het verleden longontstekingen gehad en last van looporen. Als hij nog wat ouder is ontstaan er tevens problemen in zijn gedrag. Hij is zeer ongeduldig, zeker als het om eten gaat. Hij is zeer huilerig en heeft frequent last van nachtmerries. Hij is vaak boos, opstandig en nu en dan agressief vooral ten opzichte van zijn zusje. Als hij ziek is dan is het alsof zijn ontwikkeling achteruit gaat. Hij valt dan terug in de zeer kinderlijke fase van brabbelen en niet willen lopen.
Om de 4 dagen is hij ziek zegt zijn moeder. In het reguliere circuit is er geen aanwijsbare oorzaak voor zijn gedrag en/of ziek zijn te vinden. Tot aan het consult heeft hij erg veel reguliere medicatie gehad.
Als hij ziek is en niet eet valt hij af. Ook heeft hij wel 6 tot 8x ontlasting op één dag. Soms heeft hij zonder aanwijsbare oorzaak gewoon koorts.
Zijn gedrag wordt steeds vervelender.

In een dergelijke casus is het erg belangrijk naar het miasma te kijken. In de familie komen allergieën en kanker voor. De homeopate besluit te beginnen met een nosode om het miasma aan te pakken. Dit middel wordt voorgeschreven op het miasma en enkele symptomen op mentaal en lichamelijk gebied.

Na 10 dagen neemt de moeder contact op. Het gaat op dat moment erg goed met haar zoontje. Hij is niet ziek geweest de afgelopen dagen en lijkt veel alerter, ook is hij beter gaan praten. Hij is een stuk minder agressief. Besloten wordt gewoon af te wachten.
Na ruim een maand komt de moeder terug. Het jongetje is niet meer benauwd geweest, geen hoesten meer, geen nachtmerries meer, zijn ontlastingspatroon is normaler, hij eet rustiger, speelt op een veel normalere manier, transpireert niet meer in zijn slaap. Kortom op elk niveau is verbetering opgetreden. Er wordt een afspraak gemaakt op langere termijn. Na ruim 31/2 maand is er enige terugval, maar niet in die mate dat ingegrepen dient te worden.

Een maand later belt de moeder dat het nu niet echt goed gaat en besloten wordt om hetzelfde middel in dezelfde potentie te herhalen. Gelijk na het middel treedt verbetering op. Enige tijd daarna ontwikkelt hij een oorontsteking die over het algemeen weinig problemen oplevert. Besloten wordt om op langere termijn nog één afspraak te maken. Tijdens dit consult blijkt het jongetje behoorlijk gegroeid, goed op gewicht te zijn en klachten vrij op elk niveau. Tot op heden (jan 2001)is er geen sprake meer van een terugval. Soms is hij even verkouden, maar dat levert geen enkel probleem meer op.

Totale behandelduur: 7 maanden
Aantal consulten: 4 waarvan 1 telefonisch
Aantal middelen: 1

Deel dit artikel op..
Dit bericht is geplaatst in Artikelen M, Artikelen Z met de tags , , . Bookmark de permalink.