Mercurius

Er bestaan diverse Mercurius verbindingen. Zoals merc-s, merc-v, merc-i-r, merc-i-fl,merc-i,merc-sulph, cinnabaris (merc sulphide) etc.Merc-v komt zeer sterk overeen met merc-s. Hahnemann gaf echter aan dat als merc-s geen verbetering gaf, terwijl het hele beeld paste, merc-v dat vrijwel altijd wel deed. Merc-v is het werkelijke metaal.

Mercurius-s (verder te noemen merc) is een typisch anti syphilitic middel, netzoals sulph typisch anti-psoric is en thuja anti-sycotic. (zie miasma’s)

Het is een middel dat je makkelijk mist als homeopaat als de heel specifieke symptomen niet duidelijk naar voren komen. Zoals speekselen tijdens de slaap, aften, voorhoofdsholteontstekingen, die via een voor merc specifiek patroon volgen etc.

Mercurius personages zijn net zo ongrijpbaar als het vloeibare metaal dat is. Iedereen die wel eens een thermometer met kwik erin heeft laten vallen, weet dat het bijna onmogelijk is de ontstane balletjes weer bijeen te krijgen. Het gaat alle kanten op. Dit is synoniem aan de persoon die merc nodig heeft. Het gaat alle kanten op. Het is de kameleon onder de middelen. De persoon is beïnvloedbaar, netzoals het metaal dat is. Een beetje kou doet het kwik dalen, een beetje warmte doet het kwik stijgen. Bij mensen vertaalt zich dat als het heel snel koud, maar ook heel snel warm hebben. (as easily chilled, as overheated).
Het woord kwik is afgeleid van het woord quik, hetgeen zoveel wil zeggen als levendig.In het Engels kennen we dan ook het woord quicksilver wat staat voor een vitaal,levendig persoon.In het Latijns is de vertaling argentum vivum, wat zoveel wil zeggen als levend zilver. De officiële naam is Hydrargyrum, voortkomend uit het Griekse Hydro (water) en argyros (zilver).In de scheikunde gebruikt men daarom het symbool Hg als men kwik wil aanduiden.
Mercurius is uiterst giftig. In Spanje dolven in lang vervlogen tijden de Romeinen cinnabaris. De arbeiders(of slaven) overleden allemaal binnen 3 jaar aan mercurius vergiftigingen en ik kan U verzekeren dat dit geen prettige dood is. Wat aangetast wordt zijn de hersenen, de nieren en de longen. Men ziet parkinsonachtige verschijnselen, perifere neuropathie, uitval van haren, nagels en tanden etc. In 1956 ontstond er een ziektebeeld in Japan, waar men zich geen raad mee wist. In het vissersplaatsje Minamata werden mensen ernstig ziek. De bevolking at grote hoeveelheden met kwik vervuilde schaal- en schelpdieren en ontwikkelde de naar het plaatsje genoemde zieke de minamata-ziekte.

De symptomen die men kan zien bij een “lichtere”kwikvergiftiging zijn: neurologische tintelingen,jeuk, branderige gevoelens in huid en gewrichten,speekselvloed, het loslaten van huid aan de handpalmen,overmatig zweten, hoge bloeddruk, huiderupties, lichtgevoeligheid, nierfalen,geheugenverlies, slapenloosheid en wat al niet meer.

Tegenwoordig vinden we kwik niet meer in moderne thermometers of barometers. Wel wordt kwik gas gebruikt in spaarlampen. Spaarlampen, die dan beter voor het milieu zouden zijn ? Hoe verzin je het.
Het wordt toegepast om goud te isoleren uit erts.
We vinden kwik terug in de amalgaamvullingen van de tandarts en in sommige laboratoria apparatuur. Ook wordt kwik onder de naam Thiomersal gebruikt om vaccins te conserveren.
In de homeopathie werken wij met het similimum principe, hetgeen kan veroorzaken kan ook genezen oftewel het gelijke met het gelijksoortige genezen.

Wat is mercurius voor middel?
Het is een diepwerkend middel dat past bij fascinerende persoonlijkheden. Het lijkt wel een multi-persoonlijkheid, past zich aan. Kopieergedrag bij kinderen en kameleonachtige gedragingen bij volwassenen.Meestal staan ze met 1 voet in de fantasie en met de andere in de realiteit.Zowel volwassenen als kinderen.Het is een middel van polariteiten binnen 1 persoon.

Netzoals bij medorrhinum kennen zij twee uitersten. Het hoogste genot afgewisseld met extreme soberheid bijvoorbeeld. Anacardium kent deze tweespalt ook, alleen beweegt deze zich heen en weer tussen normaal en duivels. Meddhorinum tussen introvert en extrovert of rustig en avontuurlijk.

Mercurius heeft van zichzelf geen vaste persoonlijkheid, hij lijkt bijna altijd wel neutraal en uitermate flexibel. De neutraliteit van Mercurius leidt er toe dat hij zeer beïnvloedbaar is en snel onder de indruk.

Het zijn ook bijna allemaal mensen die goede mediums zouden kunnen zijn. Het merc beeld zou verward kunnen worden met Phosphorus. Het verschil ligt daarin dat merc meer mentaal is en phos meer in het hart, de emotie zit. Vanwege de impulsiviteit van merc kan het middel ook verward worden met argentum. Het verschil is dat argentum veel excentrieker is dan merc.

Zowel arg als merc zijn vluchtig en onvoorspelbaar, maar merc kan op de een of andere manier toch bij tijd en wijle zeer gefocust zijn.

Mercurius zegt wat hij denkt. Zeker merc kinderen kunnen hun ouders daardoor in grote verlegenheid brengen. Een voorbeeld daarvan is een 10 jarig meisje in mijn praktijk, die op de markt naar een man in een rolstoel liep en zei: “bent U zo dik omdat U in een rolstoel zit? “ Ook kunnen kinderen de neiging hebben om anderen op hun fouten te wijzen. Hetzelfde meisje zat op een bankje en iemand gooide een blikje op de grond, waarop zij direct reageerde. Ze ging er achteraan en sprak degeen die het blikje op de grond had gegooid aan op het gedrag met de woorden: “weet je niet dat dat blikje in de vuilnisbak moet en niet op de grond. Het is stom als je dat op de grond gooit”.

Een ander meisje vertelde bij de kassa, aan de caissière in een drukke supermarkt, honderduit over haar moeder en moeder’s nieuwe vriend, hoe zij vaak op de bank knuffelden, dat ze net een huis hadden gekocht, waar het huis stond en hoeveel het huis kostte. De moeder werd daardoor toch echt in verlegenheid gebracht.
Merc is snel ( kwikzilver) en past zich zeer snel aan. Ze omarmen iedere nieuwe ervaring. Ze zijn intelligent, kunnen snel schakelen. Het enige waaraan het kan schorten is concentratie. Alhoewel ze daar eventueel wel toe in staat zijn. Een hoop stand-up comedians vallen onder merc. Het zijn mensen die snel denken, connecties maken en kunnen spelen met woorden.

Mercurius is intuïtief. Zij gaan heen en weer tussen intuïtie en ratio. In dit gedeelte zit een vreemde polariteit. Aan de ene kant zijn zij erg bevooroordeeld en hebben snel hun mening klaar. Ze plaatsen in hokjes en classificeren. Het is alsof ze van alles en iedereen een soort momentopname maken, de beoordeling daarvan is razendsnel en vaak zwart/wit. Ze hebben erg snel hun oordeel klaar. Desalniettemin kloppen hun conclusies vaak wel.

Zoals al eerder gezegd kun je met merc alle kanten op, dus zijn er ook die zich meer gaan toeleggen op de intuïtie. Dat zijn de mensen die goed en snel in meditatie kunnen gaan. Ook dat is weer tegenstrijdig omdat merc meestal druk bezig is; of fysiek of in zijn hoofd.

Met enige oefening krijgen zij de meditatietechniek snel onder de knie en kunnen zo doende hun altijd drukke hoofd tot stilte brengen en zich openstellen voor het niet rationele gedeelte in zichzelf. Vaak ontstaan er dan verrassende inzichten.

Zij kunnen door andere mensen gezien worden als arrogant omdat zij zich zeer afstandelijk kunnen gedragen. Dat komt onder andere omdat merc zich makkelijk onthecht. Bij de meer ontwikkelde Mercurius betreft het geen arrogantie, deze ontwikkelde merc voelt zich niet verheven boven de wereld, maar heeft een innerlijk diep weten ontwikkeld, waardoor hij zichzelf buiten de anderen plaatst. Het zijn wijze mensen.

Het overgrote deel heeft een grote interesse in het occulte.

Carl Gustav Jung introduceerde het woord puer aeternis binnen de psychologie. Hetgeen zo veel wil betekenen als voor altijd een kind. Het woord komt eigenlijk uit de mythologie en staat voor een “kind-god” een god die altijd kind-god zal blijven. In de psychologie wordt dit begrip gebruikt om een oudere man die van binnen (emotioneel) altijd een puber blijft aan te duiden. Dat is de relatief onontwikkelde merc ten voeten uit: wordt nooit volwassen, erg charmant, altijd met zichzelf bezig en manipulatief. De jongensachtige mannen ! of de meisjesachtige vrouwen!. Ze groeien niet op. Het is makkelijk om in deze aan Michael Jackson te denken, die op de bühne een heel ander persoon was en door velen fenomenaal wordt genoemd, maar die zich privé terugtrekt in never never land, dus in zijn eigen sprookje. Zijn ene voet in de fantasie en de andere in de realiteit. Overweldigd door drugs (naar men zegt) en impulsief, denk maar aan de baby die hij buiten het balkon steekt. Hij is bijna vaste klant bij plastisch chirurgen om zijn uiterlijk zo bij te schaven, te boetseren, omdat hij op wie dan ook (de meningen zijn daarover verdeeld) wil lijken. Je zou bijna kunnen zeggen dat hij half wit en half zwart wilde lijken. Hij lijkt mannelijk, maar ook vrouwelijk. Half mens , half…. Ja half wat eigenlijk. Iets vluchtigs, iets doorschijnends, geestachtigs of wat dan ook. Zelfs zijn moonwalk is mercurius, het lijkt of hij achterwaarts gaat, maar hij gaat voorwaarts of vv. Een beetje simultaan voor en achterwaarts. In diverse interviews praat hij op een meisjesachtige manier met een zacht onschuldig stemmetje. Kortom hij was een beetje vreemd, geïsoleerd in zijn eigen sprookje, maar aan de andere kant een vakman en een perfectionist. Zo dubbel kan het zijn.

 

Binnen elk middel komen alle facetten van mensheid voor. Alleen presenteren deze zich steeds anders. Zo kennen wij de bedrieger. Veratrum doet alsof hij ziek is, fluor-ac doet alsof hij rijk is en Mercurius zal bv doen alsof hij beroemd is of beroemde mensen kent.

Behalve aan Michael Jackson kunnen wij ook denken aan Jack Nicholson als mercurius persoonlijkheid. Zeker in zijn films. De duivelse blik in zijn ogen, zijn rol in The Joker in bathman. Niets is zoals het lijkt te zijn. Ook een mercurius thema.

We kennen ook de onontwikkelde of totaal uit evenwicht geraakte merc die zeer belust is op macht. Dit zijn onze dictators. Zij komen terecht in het totaal “zieke”deel van merc. We lezen dan ook in de materia medica: Instability on all levels, Fear being attacked from behind, Delusion everybody is an enemy,Delusion surrounded by enemies, Suspicious, Desire to kill everybody that contradicts them, Want everybody to know and keep their place, All of nothing,Violent impulses.

Mercurius kent dus veel gezichten, vandaar het woord kameleon middel. Je kan er alle kanten mee op.

Er is binnen mercurius altijd een heen een weer gaan tussen polariteiten. Bijvoorbeeld iemand die op zich erg vredelievend/humorvol is, maar waarmee je niet graag uit eten gaat, omdat het eigenlijk nooit goed genoeg is. Het eten is te warm, of te koud, of het vlees is te rood of juist te ver doorbakken. Mercurius wil het hebben zoals HIJ! het exact wil hebben. Hij kan daar erg rigide in zijn. De kans is dus groot dat hij meerdere malen het eten terugstuurt naar de keuken.

Ook de verslavingsgevoeligheid van mercurius moeten we niet onderschatten. Zij gaan elke dag aan de joints of sterkere drugs, maar verklaren wel absoluut niet verslaafd te zijn. Je kunt je voorstellen dat als mercurius drugs gebruikt, ook “soft”drugs (zie website restverschijnselen na drugsgebruik); hij helmaal uit balans kan gaan, mercurius is immers instabiel op elk niveau. Hij is makkelijk “spacing out”.

Omdat mercurius een syphilitisch middel is, zien wij natuurlijk dat miasma terug in mercurius. Rituelen, obsessieve compulsieve gedragingen. Verval. Erger van zonsondergang tot zonsopgang. Heftige pijnen. Zweren etc.

Het middel Mercurius kent een diversiteit aan persoonlijkheden en kan daarom moeilijk te herkennen zijn. Het kan op allerlei middelen lijken zoals phos, nux-v, stram etc.

Het kan vluchtig en vrolijk zijn, zoals phos, maar merc is meer afstandelijk en heeft meer scherpte. Hij kan op nux lijken, maar mist het in 1 richting afgaan op zijn doel. Hij kan op sulpher lijken, maar is veel flexibeler. Ook tuberculinum is een dd. ivm de rusteloosheid.

We kennen:

De kinderlijk en onschuldig ogende Mercurius, de teruggetrokken en afstandelijke Mercurius, de gewelddadige en despotische, de paranoïde, de bedrieger die in zijn eigen fantasie gelooft, maar ook de wijze intuïtieve Mercurius.

Waar het zwaartepunt ook ligt hetgeen waarin ze overeenkomen is min of meer de fascinatie voor zichzelf, maar zeker het onvoorspelbare, het onstabiele in het gemoed en de gedachten, het kameleonachtige, het snel aanpassen aan…… tgv het gebrek aan werkelijke persoonlijkheid.

Een groot gedeelte van de constitutionele mercurius persoonlijkheden echter past zich zo aan dat zij lijken op andere constitutionele middelen en dat is gelijk de reden waardoor de homeopaath op het verkeerde been gezet kan worden.

Bron: Wikipedia
Bron: Dr. Bailey

Deel dit artikel op..
Dit bericht is geplaatst in Artikelen M met de tags . Bookmark de permalink.