Koorts

Veel mensen gaan er vanuit dat koorts veroorzaakt wordt door bacteriën of virussen.

koortsthermometerKoorts wordt echter veroorzaakt doordat ons immuunsysteem in werking treedt. Het trekt ten strijde tegen de indringers.Om dit goed te kunnen doen verhoogd hij de lichaamstemperatuur.
Het is verstandig koorts alleen te behandelen met koortsverlagende medicatie indien absoluut noodzakelijk. Drinken is bij koorts belangrijker dan eten. Doorgaans is het zo dat hoe hoger de koorts des te meer vocht men verliest. Des te meer er gedronken moet worden.

De hoogte van de koorts zegt niet altijd wat over de ernst van de besmetting. Er dient gelet te worden op bijkomende alarmsymptomen. Kinderen hebben vaak sneller hoge koorts dan volwassenen.
Een aantal van deze alarmsymptomen zijn:

  • Een rectaal gemeten koorts die hoger is dan 40 grd.
  • Niet goed aanspreekbaar, erg suf zijn.
  • Extreem lusteloos.
  • Een afwijkende ademhaling.
  • Meer dan 1 dag niet willen eten of drinken.
  • Een combinatie met andere klachten :diarree/aanhoudend overgeven,heftige hoofdpijn,nek stijfheid, heftige buikpijn, ernstige rugklachten, gezwollen gewrichten etc.
  • Pijnbeleving die niet in verhouding staat met hoe iemand zich doorgaans gedraagt.
  • Scherp gekreun of gegil (er kan sprake zijn van hersenprikkeling).
  • En natuurlijk (maar hopelijk heeft U voordat dit verschijnsel zich voordoet al hulp ingeroepen) kleine onderhuidse bloedinkjes, de zogenaamde puntbloedinkjes.

Als regel kunt u volgen: Kijk hoe de zieke er aan toe is, hoe hij zich voelt. In alle gevallen dat U het niet vertrouwt contact opnemen met uw huisarts voor overleg.
Beter voor niets gebeld dan te laat. Mensen die al zwak zijn of een ziekte hebben (suikerziekte bijvoorbeeld of een andere chronische ziekte dient u goed in de gaten te houden)

In plaats van koorts kan er ook sprake zijn van een doorlopende verhoging, een algeheel gevoel van malaise met of zonder pijnbeleving en/of gezwollen klieren. Indien U hier langer dan 1 week last van heeft dan geniet het de voorkeur uw huisarts te raadplegen.

In alle andere gevallen kunt U over het algemeen afwachten en het afweersysteem zijn werk laten doen. Des te eerder er afgerekend is met de indringers des te beter.
Koorts zorgt ervoor dat de indringers zich niet meer zo prettig voelen, de activiteit van het hele afweersysteem wordt verhoogd, de lever produceert tijdens de koortspieken stoffen die onze ziekteverwekkers ook niet zo fijn vinden.

Klassiek homeopatisch kan er wel actie ondernomen worden indien er sprake is van koorts.
De middelen zullen de koorts begeleiden, zonder deze te onderdrukken, waardoor iemand zich snel beter kan gaan voelen.
Dit is met name van belang voor kinderen die snel een koortsstuip ontwikkelen. Vaak kan er dan preventief worden ingegrepen.
De bekendste homeopatische medicatie voor het begeleiden van (acute)koorts zijn Aconitum, Belladonna, Ferrum-phosphoricum,Arsenicum,Stramonium en Apis.
Ook andere medicatie kan van toepassing zijn als bekend is waar de koorts vandaan komt.
Bij het voorschrijven van medicatie wordt altijd gekeken naar de totaliteit aan symptomen.
Een Aconitum koortstoestand zal andere symptomen geven dan een koorts die onder het Belladonna beeld valt.

greenline3

Casus

Een jongetje van 4 jaar is regelmatig ziek en ontwikkelt daarbij vaak heftige koorts. Als hij van zijn moeder paracetamol krijgt om de koorts te onderdrukken dan volgt doorgaans een koortsstuip, zodra de paracetamol is uitgewerkt.
Zonder paracetamol durft de moeder ook weer niet want als de koorts dan echt hoog op loopt kan er ook een koortsstuip volgen. Ze weet niet goed meer wat nu te doen. De dosering van de paracetamols wordt steeds hoger en eigenlijk vindt de moeder dit onprettig.
Zowel het constitutionele beeld wordt uitgevraagd, alsook de acute koortssymptomen.
Constitutioneel heeft dit jongetje Calc-c nodig, acuut Bell. (deze combinatie komt vaker voor).
Het jongetje krijgt diverse malen zijn homeopatische middel verdeeld over een aantal maanden. Als hij koorts ontwikkelt dan wordt Bell gegeven.
Er treden geen koortsstuipen meer op en ook het zeer frequent ziek zijn komt niet meer voor.

Aantal consulten: 4
Aantal middelen :2 (constitutioneel 1 en acuut 1)
Behandelduur: 6 maanden

Deel dit artikel op..
Dit bericht is geplaatst in Artikelen K met de tags , . Bookmark de permalink.