Het Klassiek Homeopatisch behandelen van Multiple sclerose

Multiple sclerose betekent letterlijk veelvoudig voorkomende verharding van met name zenuwweefsel. De sclerotische haarden ontstaan verspreid in de hersenen en het ruggenmerg. De oorzaak is onbekend. Het zou kunnen gaan om een auto-immuunziekte, het lichaam zou afweerstoffen maken tegen het merg dat de uitlopers van de zenuwcellen omhult. Hierdoor wordt de mergschede beschadigd en plaatselijk onderbroken. Een andere aanleiding zou een virusinfectie kunnen zijn. Een bepaald virus, waarschijnlijk gelijkend op het mazelenvirus, zou in de jeugd het lichaam besmetten, sluimerend aanwezig blijven zonder verschijnselen te geven, om later bij mensen die daar gevoelig voor zijn op te vlammen. MS is niet erfelijk maar komt in bepaalde families wel vaker voor. Omdat de haarden overal in de hersenen en in het ruggenmerg kunnen optreden kunnen de verschijnselen divers zijn. De plaats van de haard bepaalt de symptomen. Klassiek homeopaten hebben een andere visie op het ontstaan van chronische ziekten dan artsen werkzaam in het reguliere circuit.

MS is een sluipende ziekte. De allereerste verschijnselen kunnen aan de griep doen denken. Men is wat vermoeider, minder energie, wat vaker hoofdpijn of andere vage klachtjes. Doorgaans worden deze toegeschreven aan geestelijke of lichamelijke stress. Bij 1 op de 5 mensen openbaart MS zich via visusstoornissen, zoals bijvoorbeeld nystagmus (heen en weer bewegen van de ogen, dus niet kunnen fixeren). Bij mensen met een vergevorderde MS komt het vaker voor.
Men kan last hebben van tintelingen, een doof gevoel in armen en benen en/of krachtverlies. Soms zijn er evenwichtsstoornissen.
Het stellen van de diagnose MS is moeilijk. Dat komt doordat ernstige klachten (vooral in het beginstadium van MS) geheel kunnen verdwijnen om vervolgens jaren niet meer terug te komen. Het is een ziekte die zich kenmerkt door perioden van remissies en exacerbaties. Na elke opflikkering echter is de MS patiënt weer iets slechter. Ook is het mogelijk dat de ziekte geleidelijk aan steeds erger wordt of dat het een heel gunstig verloop heeft. De diagnose MS wordt gesteld na een aantal onderzoeken, waarvan een lumbaalpunctie er één van is. Via deze punctie neemt men wat hersen-ruggenmergvloeistof af. Men treft dan wat meer cellen aan dan normaal is. De hoeveelheid eiwit is normaal of verhoogd. De samenstelling van het eiwit wijkt af van wat normaal is. Dit is een sterke aanwijzing voor MS, doch het bewijst nog niets. Daarom zal men tevens een aantal reflexonderzoeken doen (voetzool-, buikwand-, oog- en peesreflexen). Men maakt een CT-scan of doet een MRI onderzoek. Om de diagnose MS te kunnen stellen zijn internationaal afspraken gemaakt tussen artsen, te weten:

De klachten moeten zodanig zijn dat er sprake is van enige haarden op diverse plaatsen in hersen-of ruggenmerg. Dit betekent dat iemand bijvoorbeeld zowel gevoelsstoornissen als oog verschijnselen heeft;
De ziekte moet een beloop hebben met schommelingen, dan wel geleidelijk verergeren gedurende meer dan een ½ jaar;
Het ruggenmergvocht moet afwijkingen vertonen die bij MS passen;
De aard van de verschijnselen en klachten moet zo zijn dat er geen andere passender diagnose te stellen is dan MS.
Voldoet iemand aan twee van de eerste drie normen dan is MS waarschijnlijk. Voldoet iemand aan één van de eerste drie symptomen dat is MS mogelijk, maar komen andere ziekten ook in aanmerking. Wanneer aan de eerste drie normen wordt voldaan dan is MS klinisch zeker.

Klassiek homeopaten behandelen ook MS patiënten. Ook zij gaan ook op zoek naar de aanleiding. Opvallend is dat veel MS patiënten in het verleden te maken hebben gehad met een buitensporige hoeveelheid verdriet en/of onverwerkte trauma’s. We kunnen het echter niet omdraaien en zeggen dat een buitensporige hoeveelheid verdriet en/of trauma’s MS veroorzaakt. Het ontwikkelen van een ziekte is immers een individueel proces.
Omdat MS zich doorgaans kenmerkt door rustige perioden en opvlammingen is het altijd moeilijk om in te schatten wat het homeopatische middel heeft gedaan en wat niet. Gelukkig hebben wij ook nog andere maatstaven om te bezien of de MS patiënt vooruit gaat. In ieder geval zullen klassiek homeopaten trachten de opvlammingen te laten verminderen en proberen de achteruitgang tot stilstand te brengen.

Deel dit artikel op..
Dit bericht is geplaatst in Artikelen H, Artikelen M met de tags , . Bookmark de permalink.