Lachesis en Jaloezie

Grappig dat mensen die bij een klassiek homeopaat komen en van de klassiek homeopaat horen welk middel zij gaan krijgen dit vaak opzoeken op internet of in de boeken. Hierdoor kunnen echter ook misverstanden ontstaan. Vooral persoonstyperingen kunnen voor verwarring zorgen. Dat komt omdat in de boeken vaak ware karikaturen worden aangetroffen (sterk uitvergroot)en men meestal leest over ver gevorderde pathologie op mentaal-emotioneel en/of fysiek gebied. Ook hebben middelen hun polariteiten.

Zo kwam er eens iemand op bezoek met een zeer acute klacht. Deze meneer zei: “Ik heb bloedvergiftiging”. Het bleek echter om een lymphangitis te gaan. Zijn acute pathologie behoorde bij het middel Bufo. Wat hij ook van mij kreeg. De volgende dag was deze meneer in de gelegenheid geweest het middel Bufo te bestuderen en belde enigszins aangebrand op. Wat ik over hem dacht en waaraan hij het te danken had dat ik dit specifieke middel voor hem had uitgezocht. (Bufo is nogal zacht uitgedrukt een uiterst seksueel middel) Nadat ik e.e.a. uitlegde hebben we er samen nog hartelijk om gelachen.

Meestal leg ik uit waarom iemand een bepaald middel krijgt of heeft gekregen. Heel soms laat ik dat achterwegen.(als het gaat om een zeer sensitief of beïnvloedbaar persoon).

Op de website bespreek ik niet veel remedies,maar kunt U wel e.e.a. vinden over middelen die gebruikt kunnen worden in acute situaties, zoals Aconitum, Arnica e.d. Ook de grote polycresten Nat-m en Phos leg ik uit. (zie artikelen website: sportblessures, natrium muriaticum, phosphorus en arnica )

Lachesis is een prachtig middel, het zijn ook prachtige mensen.
Er bestaan echter nogal wat misverstanden over Lachesis. Het middel wordt gezien als van toepassing op een snibbig, agressief, haatdragend en jaloers persoon, het liefst in vrouwen gedaante. Niets van dit al is helemaal waar. Ik ken ontzettend lieve mensen die zeer goed reageerden op Lachesis zonder dat zij aan al die in boeken beschreven karikaturen voldeden.

Desalniettemin leek het mij aardig de Jaloerse Lachesis te omschrijven. In ons repertorium (ons boek met symptomen) treffen wij ook de rubriek Jealousy aan. Men treft er middelen aan als: Hyoscyamus, Nux-Vomica, Lachesis, Cenchris, Lycopodium, Apis, Pulsatilla, Medhorrhinum, Sulpher etc.

Al deze middelen verschillen van elkaar in de manier waarop jaloezie ontstaat en hoe het geuit wordt. Lachesis persoonlijkheden zien wij zowel bij mannen als bij vrouwen, hoewel de vrouwen de overhand hebben. Vandaar dat ik in de zij vorm zal schrijven.Als wij naar Lachesis kijken dan zien wij:
Een gepassioneerd mens. Een mens met sterke emoties. Jaloezie is een emotie en iedereen kan wel begrijpen dat bij een zo gepassioneerd en emotioneel persoon als Lachesis is, de jaloezie niet ondermaats is.Hoe intenser de persoon, hoe meer aanleg tot o.a. jaloezie. Vanaf de puberteit zijn zij vrij seksueel ingesteld. Deze sensualiteit/seksualiteit wordt getemperd door hun verfijning, hun sensitiviteit.De minder gevoelige typen zoals bijvoorbeld Nux-v, maar ook Sulpher zijn wat minder ‘gevoelsmatig’seksueel. Zij hebben een seksuele drive, die bij Lachesis niet wordt gezien. Bij Lachesis is gepassioneerde intimiteit altijd verbonden met romantiek, liefde en loyaliteit. Lachesis wordt gepassioneerd als ze van iemand houdt of enorm verliefd is. Als Lachesis verliefd is, dan gaat zij ervan uit dat de ander helemaal van haar is. Van delen met, op welke manier dan ook,kan in het geheel geen sprake zijn.
Lachesis gaat helemaal op in de relatie. Ze houdt van intimiteit in de relatie, ze voelt de chemie en kan zich niet eens voorstellen dat de ander niet net zo denkt over de relatie en intimiteit als zij dat doet. Je kunt je wel voorstellen wat er gebeurt met Lachesis persoonlijkheden als hun partner een ander ontmoet en daar wat mee flirt en/of bij haar het gevoel ontstaat dat haar partner die ander ook leuk vindt. Zij is immers hypersensitief en tuned in op de chemie tussen mensen. Omdat zij ervan uitgaat dat chemie tussen mensen hetzelfde werkt als bij haar en ook tot hetzelfde zal leiden (intimiteit)ontstaat er jaloezie.

Dit is een jaloezie die te begrijpen is, hoe onterecht deze ook kan zijn.
Er kan echter ook een situatie gaan ontstaan waarbij de jaloezie een belemmerende en kwellende pathologie wordt. Lachesis kan zelfs zover in deze pathologie komen dat ze jaloers is op haar eigen dochter. Met name als de dochter een sterke band heeft met haar vader. Ze menen overal iets erotisch in te zien.
In een nog verder stadium kan er paranoia ontstaan. Als zij met hun man door de stad wandelen en de echtgenoot wil naar een bepaalde winkel dan ontstaat er bij de vrouw reeds de gedachte dat hij naar die specifieke winkel wil omdat er een leuk meisje achter de toonbank staat. Haar fantasie slaat op hol. Zij kan daar zelfs een scène over schoppen,terwijl er niets aan de hand is.Op een gegeven ogenblik dient de partner overal rekening en verantwoording voor af te leggen. Wat Lachesis geheel en al vergeet is, dat juist datgene wat je krampachtig en controlerend probeert vast te houden ook hetgeen is wat je uiteindelijk verliest.Haar frustratie zal zich uiten in woedende huilpartijen en scènes en omdat haar vertrouwen in de partner weg is, zal zij minder intiem met haar partner willen zijn.
Doordat haar seksuele uitlaatklep en dus ook haar romantische intimiteit wegvalt, raakt zij steeds meer gefrustreerd. Hoe gefrustreerder een Lachesis persoon is des te meer zal hij/zij gaan praten. Ratelend door het leven en van de hak op de tak, het ene woord leidt naar het andere. Moeilijk te volgen voor de luisteraar.
Zoals zij praat, gaan haar gedachten ook of haar gedachten gaan nog sneller dan dat zij kan praten.

Er is bij Lachesis een sterke verbinding tussen sexualiteit-hormonen en boosheid. Lachesis heeft betrekkelijk vaak last van PMS, ook het libido fluctueert op de hormonen mee. Tijdens de ovulatie neemt de seksuele behoefte sterk toe. Zoals al eerder gezegd is Lachesis een intens persoon en daarom kan er ook sprake zijn van intense PMS klachten. Lachesis vrouwen kunnen overigens slecht tegen hormonale anticonceptie. Zij vlakken er op af. Ook de menopauze is de meest lastige periode voor Lachesis vrouwen. Menstruatie geeft hen immers een ontlading. Als de menstruatie wegblijft vindt er geen ontlading meer plaats, wat leidt tot heftige symptomen.

De meeste Lachesis persoonlijkheden kunnen hun intense gevoelsleven heel goed aan en de jaloezie zal niet zo de boventoon (gaan) spelen als hierboven omschreven. Desalniettemin draagt o.a. Lachesis in aanleg jaloezie als een sterk symptoom bij zich.

Deel dit artikel op..
Dit bericht is geplaatst in Artikelen J, Artikelen L met de tags , . Bookmark de permalink.