Hyperventilatie en Homeopathie

Het woord hyperventileren geeft al aan waar het hier om draait. Het betekent te veel ademhalen. Als dit lang wordt volgehouden dan zal de samenstelling en de zuurgraad van het bloed veranderen, dit leidt vervolgens tot klachten. Veel mensen worden duizelig in hun hoofd bij het opblazen van een ballon of een luchtbed. Dit is eigenlijk een heel milde vorm van hyperventilatie. Het probleem bij hyperventilatie is dat er teveel koolzuur wordt uitgeademd, waardoor er te weinig koolzuur in het bloed achterblijft. Bloed dat veel koolzuur bevat is zuurder dan bloed dat minder koolzuur bevat. Ons lichaam bevat allerlei mechanismen om ervoor te zorgen dat de zuurgraad van het bloed op peil blijft. Bij hyperventilatie raakt deze balans geheel en al verstoort en het lichaam zal moeten reageren om zichzelf te beschermen. Eén van de noodmaatregelen die het lichaam zal treffen is het vernauwen van de bloedvaten. Door de hyperventilatie vermindert ook het gehalte aan vrij calcium in het bloedplasma. Ook dit geeft klachten.

Wat zijn de verschijnselen van hyperventilatie?

 • Kortademigheid, beklemming
 • Pijn op de borst en hartkloppingen
 • Gevoelloosheid of tintelingen
 • Stijfheid en krampen in spieren
 • Misselijkheid, duizeligheid
 • Hitteopwelling, transpiratie
 • Moe, lusteloos, slaperig zijn
 • Concentratieproblemen
 • Veel plassen
 • Trillen, beven
 • Slikklachten
 • Angst
 • Geeuwen

Het is verstandig om bij klachten zoals bovengenoemd regulier te laten controleren of er geen sprake is van organische klachten. Soms wordt hyperventilatie veroorzaakt door een lichamelijke oorzaak, maar in de meeste gevallen ligt de oorzaak op emotioneel gebied.

Bij hyperventilatie is angst vaak de diepere oorzaak van de klacht, maar de klachten zullen op hun beurt weer angst oproepen En zo draait men in een vicieuze cirkel rond. Een emotie geeft hyperventilatie, hyperventilatie veroorzaakt angst en de angst versterkt de hyperventilatie.

Als we homeopathisch gaan behandelen proberen we deze vicieuze cirkel te doorbreken.

Hyperventilatie is (net als andere ziekten) een uiting van een dieper liggende verstoring. Het is een aandoening waarbij een verstoring op geestelijk (psychisch) gebied ook klachten geeft op het lichamelijke.
Vanuit homeopathisch oogpunt zijn er eigenlijk geen ziekten waarbij er geen relatie tussen lichaam en geest is. In de klassieke homeopathie zien wij lichaam en geest immers als twee onlosmakelijk aan elkaar verbonden dingen.

Er zijn mensen die alle ziekten zien als een puur lichamelijke verstoring waarbij het psychisch element geen rol speelt. Zij zullen proberen het probleem mechanisch/chemisch op te lossen. Klassiek homeopaten zijn ervan overtuigd dat je op deze manier nooit een werkelijke oplossing zal vinden voor chronische ziekten.

De homeopathische benadering van hyperventilatie

Natuurlijk is het belangrijk om eerst te bezien hoe de hyperventilatieaanval bij een persoon verloopt. Dat zal voor iedereen verschillend zijn. Waardoor werd die aanval uitgelokt? ; en heel belangrijk, hoe voelde de patiënt zich op het moment van de aanval? Men zou de aanval zelf kunnen zien als een acute klacht en acuut kunnen behandelen. Liever echter pakken wij de diepere oorzaak aan waardoor de hyperventilatie ontstaat. Wij gaan de totaliteit van de persoon behandelen. Wij gaan dus constitutioneel behandelen.
De keuze van een homeopathisch middel moet accuraat gebeuren. Er bestaan geen standaard homeopathische middelen tegen bepaalde aandoeningen.

Bij chronische hyperventilatie moeten we de diepere verstoring weghalen. De patiënt dus weer in evenwicht brengen. Het domweg onderdrukken van allerlei symptomen en uitingen van het lichaam kan op den duur schade toebrengen aan het gestel.

 greenline3

Casus

Een man van middelbare leeftijd heeft al jaren last van hyperventilatie. Hij kreeg er last van nadat hij een auto-ongeluk had meegemaakt. Vanaf die tijd had hij last van angst als hij in een auto stapte. In het begin zag hij steeds weer het ongeluk voor zich en raakte daardoor ongeconcentreerd. Hij werd bang om weer een ongeluk te veroorzaken. Deze man was als vertegenwoordiger echter afhankelijk van zijn auto. Hij had de auto nodig voor zijn werk. In het begin probeerde hij zich te verzetten tegen de angst maar gaandeweg meldde hij zich steeds vaker ziek. Door deze vele ziekmeldingen ontwikkelde hij de angst zijn baan kwijt te raken. Als hij zijn baan kwijt zou raken, hoe moest dat dan met zijn gezin? Hij werd bang voor de toekomst. Zo raakte hij in een totale angstspiraal. Hij kreeg chronisch diarree, was frequent duizelig en raakte er steeds meer van overtuigd dat hij aan een ernstige ziekte leed. Via een kennis kwam hij terecht bij een klassiek homeopaat. Deze behandelde niet de klacht maar behandelde deze meneer in zijn totaliteit. Na een aantal consulten en middelen kon de man beter relativeren. Zijn diarree verdween en langzaam maar zeker kreeg hij zichzelf weer in de hand. Na een behandeling van 6 maanden was hij in staat om halve dagen te gaan werken.
Na 11 maanden waren zijn klachten verdwenen.

Aantal consulten: 7

Deel dit artikel op..
Dit bericht is geplaatst in Artikelen H met de tags , . Bookmark de permalink.