Hoofdpijn

HoofdpijnEr zijn allerlei soorten hoofdpijn. De meest bekende zijn spanningshoofdpijn, migraine en de hoofdpijn die na alcoholgebruik kan optreden, de zogenaamde kater.

De meeste hoofdpijnen zijn hoewel pijnlijk, onschuldig. Sommige mensen zijn echte hoofdpijnklanten, andere hebben zelden dan wel nooit last van hoofdpijn.

Hoofdpijn is geen aandoening maar een symptoom en kan veroorzaakt worden door allerlei oorzaken, zoals bijvoorbeeld: spanningen, hoge bloeddruk, depressie, bloedarmoede, menstruatie, glaucoom (verhoogde oogboldruk), intoxicatie (de kater), infecties, zonnesteek, voorhoofdsholteontsteking, anticonceptiepil, voedselallergie, beknelde zenuw, restverschijnsel van een hersenschudding, hypoglycaemie, hersenbloeding etc.

Mensen die zelden dan wel nooit hoofdpijn hebben of hebben gehad en dan frequent last krijgen van hoofdpijn doen er goed aan hun huisarts te raadplegen, zeker als de hoofdpijn gepaard gaat met andere verschijnselen zoals braken, koorts, visusstoornissen, uitvalsverschijnselen, duizeligheid e.d. en/of langer dan 24 uur aanhoudt. Ook indien een hoofdpijn buiten proporties is dus de ergste pijn die je je maar kan voorstellen is het verstandig u door uw huisarts te laten controleren.

Spanningshoofdpijn is een hoofdpijn die ontstaat als uiting van emotionele stress. Kenmerkend is dat de pijn al jaren optreedt en de persoon zelf niet weet aan te geven wanneer de pijn nu precies begon. Spanningshoofdpijn begint vaak in de nek en breidt zich langzaam maar zeker uit.

Migraine wordt vaak vooraf gegaan door zogenaamde scotomen (voorverschijnselen) zoals het zien van lichtflitsen, vlammetjes en schitteringen. Bij migraine is de pijn meestal gelokaliseerd aan één kant van het hoofd, treedt aanvalsgewijs op, vaak misselijk, braken, soms ook diarree en lichtschuwheid.
Sommige migrainepatiënten weten waardoor een aanval wordt uitgelokt (stress, menstruatie, voedingsproducten enz.) De aanvallen kunnen één tot meerdere malen per jaar voorkomen en soms ook elke week.

Clusterhoofdpijnen ook wel genoemd M. Horton, ziet men veel minder vaak dan migraine.
De symptomen zijn doorgaans 15 a 30 minuten een heftig bonkende pijn in één oog die uitstraalt naar de slaap of de kaak. Vaak is er sprake van een éénzijdige loopneus en een rood oog. De pijnen zijn ondragelijk en er is sprake van sterke onrust. De aanvallen kunnen wekenlang voorkomen vooral ‘s nachts.

Een hersentumor geeft vaak ‘s ochtends hoofdpijn die in de loop van de dag verdwijnt. Soms zijn er bijverschijnselen (braken, evenwichtsstoornissen, uitvalsverschijnselen en dergelijke.). Kenmerkend is dat het hier een ‘NIEUWE’ pijn betreft. De tumor kan zowel goed-als kwaadaardig zijn.

Een hersenbloeding kan ernstige hoofdpijn geven. Men dient te letten op de andere symptomen zoals éénzijdige verlammingen, spraakproblemen, tastverlies, bewustzijnsverlies, visusstoornissen, problemen met de ademhaling, verschil in pupilgrootte enz.

Bij plotselinge ernstige hoofdpijn al dan niet samengaand met andere symptomen dient men altijd de huisarts in te schakelen!

Indien iemand hoofdletsel heeft opgelopen is het raadzaam deze persoon tijdens zijn slaap enkele keren wakker te maken om te bezien of hij/zij helder van geest is. Is iemand moeilijk of niet te wekken schakel dan onmiddellijk een arts is. Soms kan er een extraduralebloeding optreden (een bloeding in de hersenen aan de buitenzijde van de harde hersenvliezen)na een klap of een val op het hoofd, dan treedt geleidelijke sufheid en hoofdpijn op. Doordat het haematoom groeit, komen de hersenen in de verdrukking en dit kan bij te lang wachten de dood tot gevolg hebben.

Indien iemand een harde klap op het hoofd heeft gehad is het van belang naar een eerste hulp post te gaan voor controle. Ook een subdurale bloeding (bloeding aan de binnenzijde van de harde vliezen)is mogelijk maar komt niet vaak voor, de sufheid kan dan ook langere tijd na hoofdletsel optreden. Let daar ook op bij oudere mensen die gevallen zijn en doe de sufheid niet af met: ‘zal wel van de schrik zijn” of ‘nu wordt zij/hij toch echt oud’. Een subarachnoidale bloeding (bloeding in de spinnenwebruimte) geeft acuut hoofdpijn meestal met braken en neemt toe bij beweging. Als oorzaak kan men hoge bloeddruk nemen.

Ondanks bovenstaand verhaal is het overgrote deel van de hoofdpijnen die ons kunnen teisteren onschuldig.

De homeopathische behandeling van hoofdpijn
Bij de behandeling van welke klacht ook zal de klassiek homeopaat altijd kijken naar het totaal beeld van de klacht of klachten, de persoonlijkheid van de patiënt en op zoek gaan naar zogenaamde strange, rare en peculiar symptoms. Hij/zij vraagt uit wanneer de hoofdpijn optreedt en waardoor deze verbetert of verslechtert. De homeopaat kijkt naar de slaapgewoonten, de voedselkeuren en de voedselafkeren enz. Kortom hij/zij wil een totaalplaatje van de persoon. Pas dan gaat hij/zij op zoek naar een homeopathisch middel dat deze persoon kan helpen.
Als uw buurvrouw last heeft van migraineaanvallen, bij een klassiek homeopaat terecht komt en van haar klachten wordt afgeholpen kunt u, indien u last heeft van dezelfde migraine, over het algemeen geen gebruik maken van het homeopathische middel dat uw buurvrouw zo goed heeft geholpen. Immers voor elke patiënt wordt individueel een middel gezocht, dat zowel bij de persoon als de klacht past.

Over het algemeen zijn hoofdpijnklachten goed te behandelen met klassieke homeopathie; maar altijd zal gekeken worden naar de achterliggende oorzaak en die kan van persoon tot persoon verschillen. Zoals bij elke homeopathische behandeling spelen bij elke patiënt geheel eigen factoren mee voor het wel of niet slagen van een behandeling.

 greenline3

Casus 1

Een meisje van 15 jaar heeft twee jaar geleden een fietsongeval meegemaakt. Zij liep daardoor een hersenschudding op. Enkele maanden na het ongeval kreeg zij last van hoofdpijnen. Deze treden zeker 2x per week op. Tijdens deze aanvallen die vaak in de vroege morgen optreden zo tussen 4 en 6 uur kan zij niet op links of haar rug liggen, de pijn wordt daardoor heviger en ook de duizeligheid neemt toe. Het liefst zit zij dan rechtop in de kussens. Vanaf het ongeluk is zij niet meer de vrolijke spontane meid, aldus haar moeder, maar is snel geïrriteerd. Ze is snel van slag als iets tegenzit, maar weigert te vertellen wat haar nu precies dwarszit. Er komt geen stom woord uit. ‘ Maar’, zegt de moeder,’ ze zit natuurlijk ook in de puberteit, misschien komt het daar ook wel vandaan’. Op grond van o.a. deze gegevens is het de homeopaat snel duidelijk welk middel het meisje nodig heeft. Na de eerste inname neemt de hoofdpijn sterk toe. Na 3 dagen treedt verbetering op. Ze heeft 8 weken geen hoofdpijn meer en lijkt wel iets vrolijker zegt haar moeder. Dan volgt er weer een hoofdpijnaanval en het middel wordt in dezelfde potentie herhaald. De hoofdpijn verdwijnt binnen een ½ uur en blijft vervolgens weer wekenlang weg.

In totaal heeft zij het middel 4x nodig in 2 verschillende potenties. Na de laatste inname in januari 1999 is de hoofdpijn tot op heden weggebleven en ook haar andere klacht (haar enige andere klacht) die al jaren aanwezig was (blaasontsteking) verdween na de eerste inname van het middel en is niet meer teruggekomen.

Totale behandelduur: 1 jaar
Aantal consulten: 2 en 3 telefonische consulten.
Aantal middelen: 1 in verschillende potenties.

 greenline3

Casus 2

Een meneer heeft al van jongs af aan enkele malen per maand hoofdpijn.’Het is, zo zegt hij, ‘alsof mijn hoofd in een klem zit en mijn schedel in elkaar drukt.’ Er treedt een enorme druk op achter de ogen. Het is alsof ze uit hun kassen gedrukt worden. Er is een pijnuitstraling naar het rechteroor. Dat is nieuw dat had hij vroeger niet. Tijdens de hoofdpijn moet hij stil in bed gaan liggen want de minste geringste beweging doet zijn hoofdpijn toenemen. De meeste pijn treedt in de herfst op of als het erg warm is. Zijn hoofd is dan zo gevoelig dat de aanraking met het kussen hem al zeer doet. Hij is misselijk en kan niet tegen licht. Hij drinkt dan heel erg veel water, dat gaat de misselijkheid wat tegen.
Voor de rest heeft hij veel andere klachten aan de maag, de blaas, de darmen etc. en ook op mentaal/emotioneel gebied speelt er van alles.

De vraag die de homeopaat zich stelt is: ’Waar moet ik beginnen, vanuit welke invalshoek zal ik dit gaan benaderen.’ Deze meneer gebruikt heel veel medicijnen dus eerst gaat geschift worden welke symptomen bij de man horen, welke bij de geneesmiddelen en welke bij de klachten. Zo ontstaat een beeld van de oorspronkelijke symptomen en van vreemde symptomen. Op grond van hetgeen er over blijft wordt een middel gekozen. Hierop verdwijnen een aantal klachten die ook niet meer terugkomen. Veel verder gaat de werking niet. Ook de hoofdpijn blijft. Een ander middel doet de hoofdpijn voor 3 maanden verdwijnen, daarna komt de hoofdpijn terug en gaat niet meer weg. Zo wordt er gezocht en gezocht en gezocht. Na ruim 16 maanden vertelt de man dat er een aantal nieuwe symptomen de kop op steken. Zo kan hij niet meer tegen etensgeuren tijdens de hoofdpijnaanvallen. Ook vermoedt hij dat hij misselijk wordt van het roken van de buren. Hij ruikt de rook door de vloer heen. Volgens zijn vrouw is hij ‘niet goed bij zijn hoofd’ want zij ruikt niets en ook de andere familieleden ruiken helemaal niets. Maar hij weet het zeker. Hij is op hoge poten verhaal gaan halen aldus zijn vrouw. Op zijn balkonnetje wil hij niet meer zitten want daar ruik je het wel 3x zo sterk. Hij wordt steeds cynischer en geïrriteerder. Ergert zich aan alles en zegt overal misselijk van te worden.
Op dat moment wordt gekozen voor een ander middel. Het tij keert, de hoofdpijn verdwijnt en ook de overgevoeligheid voor geuren. Ook de andere overgebleven klachten verdwijnen.
Deze meneer heeft het middel 4x nodig gehad in verschillende potenties.

Aantal consulten: 15 waarvan 2 telefonisch
Aantal middelen: 6
Behandelduur: 27 maanden

Opmerking: Dit was een moeilijke casus voor de homeopate. Gelukkig was deze meneer volhardend in zijn consulten en gebeurde er in ieder geval wat op verschillende middelen, anders was hij misschien niet meer teruggekomen en gezegd dat homeopathie niet werkt.
Eén van de laatste middelen veroorzaakte nieuwe andere symptomen en gaf de homeopaat een aanwijzing naar het genezende middel. Dat gebeurt vaker in moeilijke gevallen.
Mijn advies is om in ieder geval langere tijd bij een zelfde homeopaat te blijven zodat deze kan beoordelen wat er nu eigenlijk gebeurt tijdens de behandeling. Hij/zij moet kunnen zien in welke richting het genezingsproces gaat. Zeker als er sprake is van veel klachten, veel medicijngebruik e.d. en weinig vitaliteit kan alles wat moeizamer verlopen.
Als de homeopaat integer is zal hij/zij u, indien niet meer duidelijk is in welke richting gezocht moet worden of welke middelen gebruikt moeten worden, adviseren naar een andere homeopaat te gaan, een andere geneeswijze te proberen of u vertellen dat haar/zijns inziens met homeopathie niet verder gekomen kan worden.

Veel mensen gaan er vanuit dat homeopaten wonderen kunnen verrichten en natuurlijk gebeurt dat ook en misschien wel vaker dan verwacht. Soms is iemand in een heel kort tijdsbestek af van klachten die al jaren bestonden, soms duurt het langer.
Vaak moeten meerdere middelen ingezet worden om tot volledige genezing te komen.Soms moet gezocht worden naar het echte juiste middel. We kennen duizenden middelen in de homeopathie en daaruit moeten wij voor onze zieke medemens het juiste middel halen.
Hoe vreemder de symptomen, hoe beter de homeopaat een middel kan vinden. Een aantal mensen dragen geweldige karakteristieken van een middel in zich en zo is een middel sneller te vinden. Bij andere is er niets typerends en moet langer gezocht worden of zij dragen karakteristieken van meerdere middelen in zich.

Zie ook website artikel: Hoe komt de Klassiek Homeopaat tot een middelkeuze?

Deel dit artikel op..
Dit bericht is geplaatst in Artikelen H met de tags , , . Bookmark de permalink.