Wat Homeopathie kan doen bij emotionele / mentale stoornissen

Er zijn inmiddels bedrijven in Nederland die hun zieke werknemers naar klassiek homeopaten sturen. Behalve met lichamelijke klachten zoals bijvoorbeeld de steeds vaker voorkomende ‘muisarm’, is er een sterke toename te zien op het gebied van mentale en emotionele stress, al dan niet tezamengaand met lichamelijke klachten. Een klassiek homeopaat zal deze mensen als één geheel zien en niet alleen kijken naar de opspelende maag, de hoge bloeddruk of de migraineaanvallen. Hij zal proberen te ontdekken waar, wanneer, hoe en waarom het precies is misgegaan bij deze persoon. Niet iedereen reageert op dezelfde manier in stressvolle situaties. Sommige mensen kunnen er goed mee omgaan, zij zullen in evenwicht blijven. Helaas is het percentage mensen dat in evenwicht blijft bij het verwerken van langdurige stress klein. Maar al te vaak gaan er op korte of langere termijn klachten ontstaan. Mensen worden niet meer uitgerust wakker, zijn niet fit, worden agressief, labiel of depressief. Soms zijn er vage klachten; er wordt dan gezegd “Ik zit niet lekker in mijn vel”.

De reden dat men ziek wordt door stress is voor iedereen verschillend. Niet ieder mens wordt ziek als hij gepest wordt op zijn werk, niet ieder mens wordt ziek als hij oneerlijk of onrechtvaardig wordt behandeld, netzomin als ieder mens ziek wordt doordat hij onder hoge werkdruk moet werken. Iedereen reageert ook op zijn eigen wijze. De één gaat liters koffie drinken, veel roken en/of drinken om zich lekkerder te voelen en neemt dan ‘s avonds een paar borrels of een slaappil om te kunnen slapen. Een ander kan niets meer door zijn keel krijgen en valt kilo’s af of er wordt juist veel gegeten, soms worden fobieën of hyperventilatie ontwikkeld. Sommige mensen gaan daadwerkelijke lichamelijke klachten ontwikkelen.

De klassiek homeopaat gaat niet alleen na waardoor iemand ziek is geworden, maar kijkt ook naar de individuele reacties en probeert soms aanknopingspunten te vinden in het verleden van deze zieke mens. Op een gegeven ogenblik kan iemand in zijn leven totaal stagneren, zo iemand blijft in hetzelfde kringetje ronddraaien. Samen met hem/haar gaan we de vicieuze cirkel waarin hij/zij zich bevindt doorbreken en proberen de rode draad te vinden in iemands leven. Het voorgeschreven homeopathische middel brengt een genezingsproces op gang waaronder ook een bewustwordingsproces.

Nu kunnen volwassenen maar ook kinderen en dieren uit hun evenwicht raken door andere factoren. Bijvoorbeeld na het overlijden van iemand, door een verhuizing, door ongelukkige gezinssituaties of zij worden achtervolgd door gebeurtenissen uit het verleden, waaruit zij zich niet (meer) kunnen losmaken. Ook dan kan er met klassieke homeopathie veel bereikt worden.

Hoe lang duurt het dan voor dat men verbetering ziet in iemands welzijn zal u zich afvragen.
Dat is van veel factoren afhankelijk. Als u naar een homeopaat gaat met het idee, ik krijg een pilletje en ik ben mentaal en emotioneel weer in orde moet ik u teleurstellen. Vaak zijn er jaren overheen gegaan voordat u in de toestand kwam waarmee u bij de homeopaat komt.
Daar is heel veel aan vooraf gegaan. Dat kan niet binnen een paar uur en met één pilletje weer in orde gemaakt worden.
De genezingsduur is afhankelijk van de diepte van de mentale pathologie, kortom van de fase waarin u verkeert, het regeneratievermogen van uzelf en het inzicht van de klassiek homeopaat. Mensen met diepe emotionele trauma’s hebben vaak hun negatieve ervaringen gedurende hun hele leven gestapeld en/of weggestopt; samen met hun homeopaat gaan zij die langzaam maar zeker weer “afstapelen”. Schil na schil wordt als het ware weer afgepeld.

Meestal moet de patiënt eerst een vertrouwensband opbouwen met zijn klassiek homeopaat. Niet iedereen zal op een eerste of tweede consult frank en vrij vertellen wat hem/haar zoal bezighoudt. Soms is de patiënt zich ergens niet van bewust en wordt het hem/haar gaandeweg pas duidelijker.
Vertrouwen moet veelal groeien. Naar mate een homeopathische behandeling vordert krijgt de homeopaat meer inzicht in zijn/haar patiënt met zijn/haar klachten en de daarbij behorende homeopathische middelen. Ook de patiënt raakt op een andere manier betrokken bij zichzelf en zal op een zeker moment in staat zijn zichzelf te bevrijden waarvan hij/zij niet meer los kon komen.

 

greenline3

Casus 1

Dhr. X zit al een aantal maanden thuis. Het bedrijf is gaan reorganiseren en hij was niet meer nodig. Hij werkte al 30 jaar bij hetzelfde bedrijf. De eerste maand thuis ging nog wel. Hij deed wat klusjes die waren blijven liggen, liep eens een extra rondje met de hond of ging mee boodschappen doen. Uiteindelijk zijn de klusjes af, gaat het extra rondje met de hond vervelen en zijn vrouw wil ook wel eens alleen boodschappen doen. Dhr. X is inmiddels 54 jaar en niemand zit te springen om hem in dienst te nemen. Hij heeft zeker al 50 sollicitatiebrieven op de bus gedaan, maar niemand schijnt geïnteresseerd te zijn. Hij voelt zich uitgerangeerd, niet gewaardeerd en zijn zelfvertrouwen begint af te nemen. Hij gaat slechter slapen, wordt uiteindelijk chagrijniger en gaat op alle slakken zout leggen tevens krijgt hij last van hoofdpijn. Zowel het leven van Dhr. X alsook dat van zijn vrouw is compleet veranderd. Dhr. X en zijn vrouw zitten in een neerwaartse spiraal.

Nu kan de klassiek homeopaat hem waarschijnlijk ook geen baan bezorgen, wat hij wel kan doen is de negatieve spiraal ombuigen naar een positieve spiraal. Na een aantal maanden en een aantal middelen verder merkt Dhr. X dat hij positiever in het leven staat. Hij ontdekt bijzondere kanten aan zichzelf. Hij gaat beter slapen, wordt minder sacherijnig, de hoofd-
pijn verdwijnt. Kortom hij gaat lekkerder in zijn vel zitten. Na een behandeling van 14 maanden heeft hij zich aangemeld als vrijwilliger en gaat met veel plezier 3x p.w. naar zijn werk. De klachten zijn zo goed als weg. Hij spreekt met zijn homeopaat af dat hij weer belt als het slechter zou gaan.

 

greenline3

Casus 2

Mevr. X probeert al jaren in verwachting te raken. Als zij de moed heeft op gegeven raakt zij plotseling in verwachting. De zwangerschap verloopt prima en ook bij de bevalling zijn geen vervelende complicaties geweest. Alles ging voorspoedig. 3 maanden na de bevalling gaat het allemaal wat minder met haar. De baby huilt veel en ze heeft moeite om daar nog liefdevol op te reageren. Het verzorgen van het o zo gewenste kind gaat steeds moeizamer. Ze heeft nergens meer zin in. Ze snapt zichzelf ook niet. Ze heeft toch alles wat ze wilde? Ze gaat ook slechter slapen en ontwikkelt eczeem. Van de huisarts krijgt zij een hormoonzalfje voor de huid en antidepressiva. Dan gaat het wel iets beter, maar het houdt niet over. Ze krijgt last van slapeloosheid en krijgt een slaapmiddel. Uiteindelijk krijgt zij last van frequente blaasontstekingen en moet vaak antibiotica slikken. Ze voelt zich als een zombie. Ze kan niet echt meer genieten. Als na 17 maanden de klachten nog niet over zijn raadpleegt zij een klassiek homeopaat. De klassiek homeopaat behandelt zowel de baby alsook zijn moeder. Er is een enorme wisselwerking tussen moeder en kind. Het kind gaat minder huilen en drenzen waardoor de moeder zich beter kan ontspannen. De moeder gaat anders reageren op de baby en de baby op de moeder. De baby wordt een half jaar behandeld en de moeder 8 maanden. De baby had 2 middelen nodig de moeder 3. Door gesprekken en homeopathische middelen kwam deze moeder samen met haar kind uit deze negatieve spiraal en kon ze weer genieten van alles waar ze vroeger ook van had genoten.

 

greenline3

Casus 3

Een jongetje van ruim 5 jaar wordt geconfronteerd met de scheiding van zijn ouders. Eerst lijkt het allemaal heel goed te gaan met hem. Hij woont bij zijn moeder maar ziet zijn vader heel erg vaak. Dan komen de eerste berichten van school. Het concentratievermogen is afgenomen. Na verloop van tijd wordt het wat alarmerender als hij eerst thuis maar later ook op school onhandelbaar begint te worden. Hij is gaan slaan en bijten. ‘s Avonds wil hij niet naar bed en ‘s nachts is hij vaak wakker en wil dan bij zijn moeder in bed. Als hij zijn zin niet krijgt gaat hij in zijn broek plassen en gedraagt zich agressief.
De moeder bezoekt een klassiek homeopaat en op grond van de waarschijnlijke aanleiding (de scheiding) en de individuele eigenschappen en reacties van het jongetje wordt een middel voorgeschreven. Het eerste wat gebeurd is dat het jongetje weer rustiger slaapt. Slaapt na 3 maanden de hele nacht door. Langzaam maar zeker gaat het jongetje weer opwaarts. Het broekplassen verdwijnt. Na een behandeling van 7 maanden is hij weer redelijk in evenwicht. Op school gaat het ook weer beter. Na 13 maanden (= ongeveer 6 consulten) hoeft het jongetje niet meer terug te komen.

 

greenline3

Casus 4

Een Duitse Herder leeft samen met een andere Duitse Herder. Beiden teefjes. Ze krijgen alle aandacht van hun bazin en baas. Na een aantal jaren gaan baas en bazin scheiden. De man neemt de ene hond de vrouw de andere. Na een aantal dagen gaat het ene teefje minder eten en stopt uiteindelijk helemaal met eten. Na 1½ week niet eten is zij vel over been. Ze heeft geen zin meer om uit te gaan. De dierenarts kan niets vinden, geeft wat pilletjes mee om de eetlust op te wekken, met weinig resultaat. Dan besluit de bazin naar een klassiek homeopaat te gaan. Deze beoordeelt de situatie en geeft een middel. Na 1 dag al begint de hond kleine beetjes te eten. Elke dag gaat het wat beter. Na 2 weken is er een kleine terugval en het middel wordt in een andere potentie herhaald. Vanaf die tijd gaat het goed met de hond. Ze wil weer mee uit en eet weer goed. Ze heeft er weer zin in. Totale behandelingsduur 3 weken.

 

Behalve mensen reageren dieren ook zeer goed op homeopathie. Het fijne van het behandelen van dieren is dat niemand in alle ernst kan beweren dat zij genezen door middel van suggestie.

 

greenline3

Casus 5

Een meisje van 10 jaar oud met een voorgeschiedenis van bronchitis. Krijgt last van nachtmerries na het overlijden van haar oma. Ook overdag is zij niet de oude en klaagt over buik en hoofdpijn. Een huisarts kan niets bijzonders vinden. Later wordt zij doorverwezen naar een specialist maar ook deze kan geen lichamelijke oorzaak vinden. Twee jaar na het overlijden van haar oma krijgt zij haar caraklachten terug. Inmiddels heeft zij diverse onderzoeken gehad en slikt medicijnen tegen constipatie en tegen de caraklachten. Van een blozend kind is het een bleek tenger ding geworden.
De ouders gaan naar een homeopaat. Pas dan wordt het de ouders duidelijk wat het overlijden van de oma met het kind heeft gedaan. Pas nadat gevraagd wordt wanneer de nachtmerries zijn begonnen wordt het de ouders duidelijk dat dit een aantal weken na het overlijden van de oma moet zijn geweest. Het meisje gaat in behandeling; al na 3 weken zijn de nachtmerries grotendeels verdwenen en gaat zij beter eten. 10 consulten en 4 middelen verder hoeft het meisje niet meer terug te komen. Alle klachten zijn verdwenen.

Klassieke homeopathie kan heel veel doen. De remedies werken in op heel veel niveaus en brengen zowel mens als dier vaak weer terug in evenwicht.

Deel dit artikel op..
Dit bericht is geplaatst in Artikelen W met de tags , , . Bookmark de permalink.