Homeopathie, niet alleen maar water

Wetenschappers en artsen over de hele wereld stellen dat homeopathie nonsens is vanwege de hoge verdunningen van het actieve bestanddeel. De meeste middelen worden tot boven het getal van Avogrado verdund. Dat is de grootste verdunning waarin nog moleculen van de originele substantie zijn aan te tonen.

Elk homeopathische middel met een potentie van 12C – dat wil zeggen 1200 maal verdund – of hoger zit boven dat getal van Avogrado, wat zou betekenen dat het alleen nog water bevat. Dit houdt in dat elke homeopathische werking een placebo-effect is: de ‘feel good’-factor volgen sceptici.
Maar homeopathie zet de conventionele wetenschap en geneeskunde compleet op zijn kop met de bewering dat de hoogste potenties het krachtigst zijn en dat de werking toeneemt naarmate de verdunning toeneemt.
De reguliere wetenschap heeft geen verklaringsmodel voor de werking van homeopathie. Toch werd in een meta-analyse van 75 onderzoeken geconcludeerd dat uit 67 daarvan een effect bleek dat ver boven dat van een placebo uitsteeg 1. Dit effect werd ook gezien bij meting met uiterst verfijnde technieken, zoals:

  • calorimetrie, dat de hoeveelheid hitte meet die door een monster wordt afgegeven 2;
  • spectroscopie, dat meet hoe een substantie elektromagnetische straling afgeeft en absorbeert 3;
  • thermoluminiscentie, dat de hoeveelheid licht meet die een monster produceert bij verhitting 4.

Succussie − of heftig schudden − is net als sterk verdunnen uiterst essentieel bij de bereiding van de middelen. Een onderzoek dat de effectiviteit van twee zeer sterk verdunde middelen had gemeten – het ene met en het andere zonder succussie – vond zelfs een verschil daartussen 5.

1 Complement Ther Med, 2007; 15: 128-138
2 J Therm Anal Calorim, 2004; 75: 815-836
3 Homeopathy, 2007; 96: 175-182
4 Physica A, 2003; 323: 67-74
5 Biochim Biophys Acta, 2003; 1621: 253-260

 

Met toestemming overgenomen uit medisch dossier. www.medischdossier.org
Medisch dossier is een aanbeveling waard voor iedereen die goed op de hoogte wil blijven van zowel nieuws betreffende reguliere geneeswijze als ook de alternatieven die er voor handen zijn.

Deel dit artikel op..
Dit bericht is geplaatst in Artikelen N. Bookmark de permalink.