Hoge Bloeddruk

Met bloeddruk wordt bedoeld de druk in de slagaderen van de grote circulatie. Bloeddruk wordt altijd uitgedrukt in twee getallen. De systolische druk oftewel de druk tijdens de contractiefase van het hart (door sommigen ook wel bovendruk genoemd) en de diastolische druk oftewel de druk tijdens de rustfase van het hart, dus tussen twee samentrekkingen in. (door sommigen ook wel onderdruk genoemd)

Als we het hebben over een hoge bloeddruk dan wordt de diastolische druk bedoeld.

Behalve dat het lichaam een te hoge bloeddruk registreert op diverse plaatsen van het lichaam zoals de nieren, het atrium van het hart , de hersenen e.d. Is het ook in staat de bloeddruk te reguleren. Dit doet het lichaam door middel van het sympatische zenuwstelsel (verhogen), het parasympatische (verlagen), door middel van adrenaline afgegeven door het bijniermerg (verhogen) en door middel van Aldosteron, afgegeven uit de bijnierschors (verhogen).
ADH (hormoon) uit de hypofyse doet ons lichaam water vasthouden waardoor de bloeddruk zich verhoogt. Renine een hormoon aangemaakt door de nieren verhoogt de aldosteron productie, dus ook de bloeddruk en stimuleert allerlei omzettingen waardoor de vaatwandspanning wordt verhoogd (vaatvernauwend). Tot slot hebben we dan ook nog ANF een hormoon dat afkomstig is uit het rechteratrium van het hart. Het remt de hartfrequentie, waardoor het minder snel gaat slaan, laat de weerstand dalen en zorgt er voor dat de nieren meer zout en water uitscheiden, waardoor de bloeddruk verlaagt.
Ons lichaam is een ingenieus systeem. Vaak is de oorzaak van de hoge bloeddruk niet bekend. Soms (in ongeveer 20% van de gevallen) wel. Dan kan deze liggen in een nierziekte, door medicijngebruik zoals corticosteroïden, organische afwijkingen, alcoholisme etc.

Hypertensie is geen ziekte het is een symptoom. Sommige mensen gaan er vanuit dat een hoog rood hoofd een aanwijzing is voor hoge bloeddruk, meestal is dat niet zo, omdat de verkleuring ontstaat doordat er sprake is van vaatverwijding wat vaak zorgt voor een bloeddruk verlaging. Ook spataderen wijzen niet op een hoge bloeddruk. Hoge bloeddruk heeft te maken met een verhoogde druk in de slagaderen en niet in de aderen. De meeste mensen merken helemaal niets van de hoge bloeddruk.

Men kan te maken hebben met een primaire hypertensie en met een secundaire. Indien sprake is van secundaire hypertensie zal regulier de oorzaak behandeld moeten worden. Waarna iemand verder behandeld kan worden door een klassiek homeopaat of bv een natuurgenezer.
Bij primaire hypertensie zijn de resultaten die behaald worden met klassieke homeopathie erg goed.

 greenline3

Casus

Een vrouw van 45 jaar komt met de klacht hypertensie. Zij heeft een bloeddruk van 140/100.Regulier is zij gediagnosticeerd met ‘essentiële’ hypertensie, d.w.z. hoge bloeddruk zonder aanwijsbare oorzaak. Zij weet niet precies wanneer zij er last van heeft gekregen, het is bij toeval ontdekt. In ieder geval weet zij zeker er 2 jaar geleden geen last van te hebben gehad. Zij heeft inmiddels haar voedingspatroon aangepast, echter zonder resultaat. De reguliere medicatie wil zij niet innemen. De vraag die de homeopate stelt is: ‘Wat is er tussen nu en twee jaar geleden gebeurd?’ De vrouw kan zich niets bijzonders herinneren.
Behalve last van hypertensie heeft zij ook last van opvliegers en tussentijdse bloedingen. Soms echter kan de menstruatie ook wekenlang wegblijven. ‘Ja, zegt ze,’ maar daarna wordt dat weer volledig gecompenseerd door een aantal bloedingen kort op elkaar’. Zij is vaak duizelig en wijdt dit aan haar bloeddruk. Zij is een warmbloedig persoon, die erg slecht tegen warmte kan. De beste temperatuur voor haar is zo rond de 20 grd. ‘S Avonds is zij op haar best. In het verleden kon zij hem echt raken als er alcohol in huis was. Nadat hoge bloeddruk is geconstateerd drinkt zij bijna niet meer. Meer bijzonderheden kan zij niet vertellen.
Het valt de homeopate op dat zij enorm alert over komt, heel erg veel praat en een zeer onrustige indruk maakt. Ze is een energieke vrouw, ze is altijd bezig. Als de homeopate vraagt naar de relaties met andere mensen zegt zij: ‘mensen zijn vaak bang voor me’. Ik kan een hele scherpe tong hebben en ik laat me echt geen knollen voor citroenen verkopen’.
Het middel waar de homeopate aan denkt wordt uitgevraagd, doch meer overeenkomsten zijn er niet te vinden. Toch wordt begonnen met het middel.

Als de vrouw na 5 weken terugkomt geeft zij aan zich vermoeider te voelen. Zij heeft een oude klacht vanuit een ver verleden teruggekregen. Angina. Haar hele keel is aan de linkerkant gezwollen en rood. Alhoewel zij een droge keel heeft en graag zou willen drinken, is dit bijna onmogelijk. Zij krijgt hetzelfde middel in een lagere potentie. Na 2 dagen is de klacht verdwenen. Daarna gaat zij zich beter voelen. Tijdens het derde consult komt zij een stuk rustiger over. 15 weken na het starten van de behandeling wordt de bloeddruk gecontroleerd en bedraagt 140/85. Besloten wordt na 4 maanden nogmaals te controleren en deze bedraagt dan 140/80. Inmiddels zijn haar duizelingen, haar opvliegers verdwenen en is haar menses weer zo goed als regelmatig, zonder tussentijdse bloedingen.
Tot op heden 2 jaar na de behandeling is zij klachten vrij en is haar bloeddruk nog immer stabiel op 140/80.

Aantal consulten: 3
Aantal middelen: 1
Behandelduur: 15 weken

Deel dit artikel op..
Dit bericht is geplaatst in Artikelen B, Artikelen H met de tags , . Bookmark de permalink.