Geneest Homeopathie alleen als je erin gelooft?

Een kort en bondig nee is hier op zijn plaats. Tegenstanders beweren dat homeopathie niet wetenschappelijk te bewijzen is, dat de middelen zo verdund worden dat de oorspronkelijke stof niet meer aan te tonen is (zie artikel Potenties op deze website) en dat mensen genezen door middel van suggestie. Is homeopathie een wetenschap of een geloof?

Het is natuurlijk wel heel erg gemakkelijk homeopathie af te doen als onzin omdat de werking niet wetenschappelijk te bewijzen is. Je zou deze stelling kunnen omdraaien. Men zou het ook kunnen zien als een beperktheid van de wetenschap. Daar zijn genoeg voorbeelden van geweest in het verleden. Homeopathie werkt langs haar eigen wetten en bewijst zichzelf. Graag wil ik nog opmerken dat de weerstand van de wetenschapper tegen dingen die hij niet begrijpt volkomen logisch is.

Het probleem dat zich voor doet is dat wetenschappelijk onderzoek afgestemd is op onderzoek van materie, terwijl men een niet-materiele werking probeert te onderzoeken. Een homeopathisch middel werkt in op diverse niveaus zoals het lichamelijke, het emotionele, het intellectuele en spirituele aspect van de mens.
Mensen dwalen steeds verder van hun eigen ik af. Wat je doet met een klassiek homeopathisch middel is niet alleen genezen, je probeert mensen te helen.

Het gaat dus niet alleen om de klacht van de patiënt, maar om het totaalbeeld van de persoon. Er bestaan nu eenmaal geen standaard mensen.

Het veel aangehaalde placebo-effect houdt geen stand indien men bedenkt dat ook baby’s en dieren genezen door middel van homeopathie. Niemand zal in ernst kunnen beweren dat deze genezen door suggestie. Als iemand al jaren klachten heeft en daar reguliere middelen voor inneemt met weinig of geen resultaat, vervolgens een klassiek homeopaat raadpleegt en van zijn klachten afraakt, is het wel heel vreemd te veronderstellen dat de genezing ontstaat door middel van suggestie. Is deze persoon gevoelig voor suggestie, dan was hij immers ook van zijn klachten afgeraakt met een regulier middel. Immers de patiënt krijgt een middel toegediend waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt bij de klachten die de patiënt vertoont en de patiënt is ook nog gevoelig voor suggestie. Dat is dus dubbel op.

Wetenschappers beweren dat homeopathie te bewijzen zou zijn door gecontroleerde dubbelblind onderzoeken. Hieruit blijkt dat zij niet begrijpen hoe een klassiek homeopaat tot een middelenkeus voor een patiënt komt. Men kiest immers een individueel middel per patiënt.
Als elke migraine patiënt te genezen zou zijn met één bepaald homeopathisch middel dan zou dat een groot wonder zijn.

Het is onzin te beweren dat elke ziekte te genezen zou zijn met klassieke homeopathie natuurlijk is dat niet zo, of iemand geneest door middel van homeopathie is afhankelijk van diverse factoren. Daar staat tegenover dat ook niet iedereen is te genezen in het reguliere circuit.

Wat in mijn ogen wel kwalijk is, is het voor gek verklaren van klassiek homeopaten of van mensen die zich homeopathisch laten behandelen. Maar begrijpelijk is het wel, wie gek is hoef je immers niet meer serieus te nemen. En dat is voor de tegenstanders van de homeopathie wel zo makkelijk.

Deel dit artikel op..
Dit bericht is geplaatst in Artikelen G. Bookmark de permalink.