Dromen en Nachtmerries

droom-2Indien iemand een consult heeft bij een klassiek homeopaat zullen de meeste homeopaten u vragen of u bepaalde repeterende dromen of nachtmerries heeft. Vooral bij kinderen zijn nachtmerries vaak een leidraad naar de oorzaak van o.a. mentaal-/emotionele klachten.

Dromen zijn de grootste wonderen van de natuur, zij vertellen de homeopaat veel over het functioneren van de patiënt. Iedereen droomt wel een aantal malen per nacht. Als we ons ‘s ochtends de droom kunnen herinneren lijkt de droom onverklaarbaar en berustend op fantasie. Soms zijn ze erg chaotisch of is er een sterk emotioneel aspect aanwezig in de droom.
Freud geloofde dat dromen stonden voor ‘wish-fulfilment’en dat dromen onze diepste verlangens naar voren brachten. Freud had het dan vaak over sexualiteit. Carl Jung , één van de volgelingen van Freud had hier geen vrede mee en ging zijn eigen weg. Jung geloofde dat een droom altijd een reden had en verbond dromen veel minder aan het sexuele. Hij ontwikkelde het collectieve onbewustzijn. De symboliek van onze dromen is persoonlijk, doch vaak worden er raakvlakken gevonden. Het is alsof we allemaal de zelfde bouwstenen gebruiken die de droom creëert.
Jung geloofde in de persona (hetgeen wat we aan de buitenwereld laten zien, ons masker) en de schaduw (het gedeelte van onze persoonlijkheid dat we liever binnen houden). Hij geloofde dat de schaduw die wij allen hebben zich projecteert in de personen die in onze droom voorkomen.
De andere personen in onze droom kunnen dus aspecten van onszelf zijn.
Je zou kunnen zeggen dat zodra men iets onderdrukt dit naar de schaduw gaat. De persona en de schaduw zijn altijd aan elkaar gekoppeld.

In de klassieke homeopathie werken wij ook met Jung. Zo kennen wij homeopathische middelen die wat meer gekoppeld zijn aan de schaduw zoals bv Belladonna, Stramonium, Hyoscyamus enz en middelen die meer gekoppeld zijn aan de persona zoals bv de Natrium’s en de Kalium’s.
Als we kijken naar een middel als Thuja dan zien wij dat alles verdwenen is wat de persoon zelf lelijk vindt, het lelijke wordt met recht overschaduwd. Thuja heeft dan ook sterk het gevoel dat indien hij/zij aan de buitenwereld laat zien wie hij werkelijk is, de mensen zich van hem/haar zullen afkeren.Ze kijken naar hoe andere mensen zich gedragen en wat het populairst is en gaan zich net zo gedragen. Ze gaan anderen dus imiteren en verbergen hun zelfverachting op een perfecte manier.
Als de persona iets niet meer kan beheersen dan gaat de schaduwzijde overheersen, er komt dus primair gedrag naar boven ( vaak ook in de droom). In het dagelijks leven moet je onderdrukken, je moet immers in maatschappij mee blijven draaien. Zodra iemand gaat onderdrukken komt vaak de pathologie. Pathologie ontstaat als een overlevingsstrategie faalt, als je erin blijft vastzitten. Er zit dus een stase in.
Als we naar een middel als Lachesis kijken dan zien wij dat Lachesis tegen zich zelf vecht. Hij gaat zijn schaduwzijde projecteren. Als homeopaat vraag je je dan af waarom de persona van Lachesis te zwak is om zich tegen zijn schaduw te verzetten. Als je zo iemand Lachesis geeft kan je je afvragen of Lachesis bij deze patiënt individuatie teweeg zal brengen. Individuatie wil zeggen datgene wegnemen dat belemmert, zonder iets nieuws toe te voegen.
Dat is wat klassieke homeopathie doet, datgene wegnemen dat stase veroorzaakt, hetgeen dat doorstroming belemmert. Een ziekelijk jaloers iemand kan weten dat hij/zij dat is, maar niet bij machte zijn daar iets aan te doen. Door toediening van een homeopathisch middel probeert de homeopaat dit te doorbreken. Hij probeert het patroon waarin de patiënt zit te doorbreken.
Zodra de patiënt zich bewust wordt van iets is dat de eerste stap tot genezing.
Niet het homeopathische middel geneest zoals zo vaak wordt gedacht, maar de persoon geneest zichzelf met behulp van het middel. Het middel brengt als het ware een proces op gang bij de patiënt en de homeopaat begeleidt hem/haar daarin.

In dromen zit vaak een rode draad die de homeopaat zal helpen tot een gerichter middel te komen. Sommige mensen gaan na een homeopathisch middel dromen, althans ze gaan zich dromen herinneren. Naarmate een homeopathische behandeling vordert kunnen ook de dromen veranderen. Vaak geeft dit waardevolle aanwijzingen aan de homeopaat.
De ideeën van Jung hebben veel raakvlakken met de Klassieke homeopathie, ook Jung ging immers uit van de totaliteit en keek naar wat zich achter de zichtbare werkelijkheid afspeelde.

Deel dit artikel op..
Dit bericht is geplaatst in Artikelen D met de tags , . Bookmark de permalink.