Darmklachten

Ons spijsverteringsstelsel is een gecompliceerd geheel waar van alles mis kan gaan.

Niet iedereen staat er bij stil dat de vertering reeds begint in de mond, zodra voedsel vermengd wordt met ons speeksel. Het is dan ook heel belangrijk om voedsel goed te kauwen.
Vervolgens slikken wij ons voedsel door en gaat deze via de slokdarm naar de maag.
Onze maag houdt het voedsel enige tijd opgeslagen zodat het niet in één keer in onze darmen terecht komt. Ook heeft de maag een steriliserende functie. Ons maagzuur doodt een groot aantal micro-organismen en helpt bij de vertering.Bij onze vertering zijn een aantal organen betrokken zoals maag, darmen, de lever, de galblaas en de alvleesklier. Zodra deze niet of afwijkend hun werk doen ontstaan er problemen. Onze darmen liggen niet als een opgerolde slang in de buik maar ieder stuk van het jejunum en ileum zit aan de achterzijde van de buikholte vast met ophangbanden (mesenterium). De darmen bevatten veel plooien die dienen om de oppervlakte te vergroten. Deze plooien zijn weer bekleed met darmvlokken die ook zorgen voor een oppervlakte vergroting. Ook vindt men lymphatisch weefsel in de darmwand (plaque van Peyer), hierin worden afweerstoffen aangemaakt om mogelijke micro-organismen te immuniseren.
Men kent het Colon met als voornaamste functie water opnemen, zodat de massa uit de dunne darm ingedikt wordt . Als dit niet geschiedt heeft men diarree. We beschikken over een dunne darm, een dikke darm, een blindedarm en het wormvormigaanhangsel dat aan de blindedarm vast zit. Voor de rest vindt men in de buikholte een vetschort dat aan de onderrand van de maag hangt , het ligt aan de binnenkant van het buikvlies. De functie van dit vetschort kan men zien als een pleister. Zodra zich in de buik ergens een ontsteking bevindt of een perforatie dan vouwt het vetschort zich als een pleister over de aangedane plek.

Klassiek homeopaten behandelen regelmatig mensen met darmklachten, zoals constipatie, diarree, spastische colon, Colitis ulcerosa, Coeliakie en de ziekte van Crohn.
Af en toe krijgen zij te maken met een blindedarm-ontsteking. In dit laatste geval is het verstandig om bij een vermoeden van appendicitis door te verwijzen naar huisarts of ziekenhuis. Wat klassiek homeopaten, indien sprake is van appendicitis, wel doen is preventief behandelen om eventuele complicaties (peritonitis) zo veel mogelijk te voorkomen. Wij schrijven hierbij voor op zowel lichamelijke als mentale symptomen en bij een goed voorgeschreven middel komt het voor dat de blindedarm-ontsteking snel en volledig geneest.Wanneer kan peritonitis (buikvliesontsteking) ontstaan?

Het meest bekend is de blindedarmontsteking
Galblaasontsteking -Ontsteking van de eileiders
Darmperforatie
Maagperforatie
Diverticulitis
Een beklemde liesbreuk
Ook indien er kanker aanwezig is in de buikholte behoort peritonitis tot de mogelijkheden. De klachten van buikvliesontsteking kunnen divers zijn, dat is afhankelijk van de oorzaak. Wat in ieder geval opvalt is een vreemde reflexreactie indien op de buik wordt gedrukt.
Een peritonitis is zeer ernstig en hoe minder klachten iemand krijgt, dus hoe beter hij zich gaat voelen hoe ernstiger hij er aan toe is. De reden hiervoor is dat bepaalde gedeelten van de darm verlamd kunnen raken waardoor pijn niet meer gevoeld wordt en het buikvlies vocht absorbeert (opgezette buik) waardoor er minder bloedvolume circuleert, daardoor zal men de pijn minder voelen. Bij een acute buik is het verstandig direct uw huisarts te consulteren en indien u onder behandeling bent van een klassiek homeopaat, uw homeopaat zodat deze reeds preventief kan behandelen.

Bij darmklachten kunnen er problemen ontstaan met het opnemen van voedsel (malabsorptie). Iemand is dan steeds maar moe, kan een opgezette buik hebben, diarree of juist constipatie en vermageren. We kennen malabsorptie, dan ligt de fout in de darmwand en we kennen malindigestie waarbij we een verteringsfout zien zoals bv bij een pancreasinsufficiëntie.

Coeliakie
Bij Coeliakie is er sprake van een allergie voor eiwitten (gluten) uit bijvoorbeeld tarwe. Het komt het meest voor bij kinderen en vaak wordt pas na een aantal jaren de diagnose gesteld. Soms komt het pas te voorschijn op latere leeftijd. De meest in het oog springende symptomen zijn: malabsorptie en chronische diarree. Meestal stinkt de diarree ontzettend en ziet er uit alsof het vettig is (het glanst) De gevolgen van Coeliakie voor het kind zijn bloedarmoede (bleek uiterlijk), droge huid, vermagering en op een gegeven ogenblik stopt ook de groei.
Regulier zal men een glutenvrij dieet voorschrijven (deze vindt men in tarwe, rogge, haver en gerst), maar niet in maïs of boekweit. Klassiek homeopaten bevelen tevens bovengenoemd dieet aan (niet simpel want in veel voedingsmiddelen zijn gluten verwerkt, ook in snoepjes) maar behandelen deze darmklacht ook met homeopatische middelen en regelmatig met verrassend goede resultaten. Een voorbeeld daarvan vindt u in onder staande casus.Morbus Crohn
Het betreft hier een ontsteking van de darm en dan meestal het einde van de dunne darm. Deze ziekte kent heftige opvlammingen en verbeteringen. Waardoor het soms moeilijk in te schatten is of iemand is verbeterd door de homeopatische behandeling of in zijn ‘rustige’ periode zit. Gelukkig hebben we dan vaak nog andere leidende symptomen waaraan wij kunnen zien of het proces de goede richting op gaat.
De meest kenmerkende symptomen zijn buikpijn en dan doorgaans in de rechter onderbuik, diarree (alhoewel niet iedereen met M.Crohn dit heeft), vermagering , soms koorts en bloedarmoede.
Indien iemand die gediagnosticeerd is met Crohn naar een klassiek homeopaat gaat is het zeer verstandig om uw regelmatige bezoeken bij uw specialist aan te houden. U dient dus onder behandeling te blijven in het reguliere circuit en bij de klassiek homeopaat.
De ziekte van Crohn kent een aantal complicaties waar u vroegtijdig bij moet zijn; één daarvan is een ileus (darmafsluiting).
In de darm zelf worden aangetroffen: zweren en/of verklevingen en/of vernauwingen en/of fistels e.d. dus het is belangrijk de vinger aan de pols te houden. Soms kunnen bij Crohn de lymfevaten in de darm zo zijn aangedaan dat het voor de darmen onmogelijk is vet op te nemen of te transporteren, waardoor men een speciaal dieet moet volgen ( MCT dieet).

Colitis Ulcerosa
In tegenstelling tot de ziekte van Crohn betreft het hier een ontsteking van de dikke darm. De oorzaak kan liggen in de auto-immuniteit (afweer), allergieën en ook dienen we rekening te houden met psychische factoren. Meestal zien we diarree en bloed of bloederig slijm bij de ontlasting. Tevens kan diarree zich afwisselen met constipatie. De ziekte openbaart zich meestal bij jonge volwassenen. In ieder geval zien we het over het algemeen bij mensen met een leeftijd tussen de 16 en 50 jaar. Colitis ulcerosa kent ook afwisselingen in klachten. In een periode van spanningen zien we vaak aanvallen optreden.
Deze ziekte kent ook een aantal complicaties zoals perforatie, aanhoudende bloedingen uit het darmkanaal, pusvorming in de darm zelf en een tendens tot kwaadaardige degeneratie. De kans op het ontstaan van darmkanker is verhoogd, vandaar dat het ook hier belangrijk is indien men een klassiek homeopaat bezoekt, tevens bij de specialist te blijven komen, zodat deze door middel van darmonderzoek, de darm zelf goed in de gaten kan houden.

Diverticulose
Hier betreft het kleine uitstulpinkjes aan de darmwand zelf. Ze kunnen ontstaan indien iemand jaren en jaren veel te harde ontlasting heeft waardoor de darm behoorlijk heeft moeten samentrekken. Om de kans op diverticulose te verkleinen is het belangrijk zeer vezelrijk te eten. De symptomen bestaan voornamelijk uit een vage pijn in de linkeronderbuik. De uitstulpingen kunnen tevens gaan ontsteken, dan spreekt men van diverticulitis. De symptomen kunnen lijken op die van blindedarm-ontsteking. De complicaties zijn hetzelfde als bij de voorgaande darmklachten omschreven.
Diverticulose zien we over het algemeen bij de wat oudere mensen.Darmkanker
Over de factoren die deze ziekte veroorzaken kan gediscussieerd worden. Klassiek homeopaten denken nu eenmaal anders over de ziekte kanker dan gebruikelijk is. (zie artikel een andere visie op kanker) Eén van de factoren zou het voedsel kunnen zijn zoals te veel vlees, vet en niet vezelrijk of geraffineerd voedsel.

Darmkanker (net zoals andere vormen van kanker) verloopt in beginsel zonder symptomen. De darmen bieden immers veel ruimte zodat er ongestoord gegroeid kan worden. Soms zijn er na verloop van tijd wat vage buikklachten.
Bezoek altijd uw huisarts indien u een veranderd ontlastingspatroon heeft dat langer dan enkele dagen aanhoudt of steeds weer terug komt en zeker indien deze verandering naar uw mening zonder aanleiding ontstond. Vaak gaat het ook om een combinatie van symptomen zoals bloed bij de ontlasting, afgeplatte ontlasting, pijnlijke aandrang, moe en slap zijn.

Spastische Colon
Een ander woord voor spastische colon is ‘Irritable bowel syndrome’. Deze klacht zien we echt regelmatig in de praktijk. Als symptomen kunnen genoemd worden: veelvuldig diarree of een afwisseling tussen diarree en constipatie en pijn in de buik, soms optredende misselijkheid en hoofdpijn.
We zien niet de hierboven genoemde symptomen zoals koorts, vermagering, bloedarmoede e.d. De diagnose spastische colon wordt doorgaans gesteld indien de andere hierboven genoemde ziekten uit te sluiten zijn. Regulier raadt men aan vezelrijk te eten, veel te drinken, te ontspannen en veel te bewegen. Helaas werkt dit niet altijd of maar gedeeltelijk.
Dat komt omdat niet iedereen beter naar de toilet kan door zemelrijk te eten, in tegendeel het tegenovergestelde komt net zo vaak voor. Indien iemand jarenlang elke dag zemelen tot zich neemt heeft dit een zeer vervelend bij-effect. Zemelen bevatten fytinezuur dat kalk onopneembaar maakt voor de darmen. U zult begrijpen dat u dan van de regen in de drup raakt.Chronische Diarree
Iedereen kent daar de symptomen wel van. De oorzaak kan divers zijn zoals bv.: voedselintolerantie of voedselallergie, spastische colon, M.Crohn, Colitis ulcerosa, een te snel werkende schildklier, kanker, infectieziekten, malabsorptie of malindigestie, kanker en vreemd genoeg kan diarree voortkomen uit constipatie, we noemen dit obstipatie met overloop. Een ‘’normale’‘ diarree behoeft niet te worden behandeld. Indien de diarree aanhoudt en/of er andere symptomen bij komen dan behandelen we wel. Ook zal bij zeer kleine kinderen, baby’s en bejaarden veel sneller worden ingegrepen ivm uitdrogingsgevaar. Indien sprake is van voedselvergiftiging wordt ook direct homeopatisch ingegrepen.

De prognose is afhankelijk van de oorzaak van de darmklachten.

Fistels
Het woord fistel betekent buis. (fistula)
Een ander woord is pijpzweer. Op zich is een fistel een buisvormige verbinding van holle organen onderling of met de buitenwereld. Vaak treden abcessen op. Voor wat betreft ons spijsverteringsstelsel zien wij vooral fistels aan de endeldarm. Over het algemeen zijn deze klassiek homeopatisch goed te behandelen. Zoals altijd behandelen wij dit doorgaans niet op de klinische manier maar op basis van totaliteit.

Het is niet de bedoeling u de stuipen op het lijf te jagen met bovengenoemde symptomen. U kunt er vanuit gaan dat de meeste buikklachten onschuldiger zijn dan hierboven aangegeven. Wel is het verstandig om uw arts te raadplegen indien u reeds langer darmproblemen heeft al dan niet tezamen gaand met buikpijn en/of andere klachten. 

Casus

Het betreft hier een meisje van 12 jaar. Vanaf haar 3e jaar heeft zij darmproblemen. Zodra zij ook maar iets eet waarin suiker verwerkt is krijgt zij diarree. Inmiddels hebben haar ouders de indruk dat zij voor meer voedsel overgevoelig is geworden. De specialist adviseerde hen glutenvrij voedsel en daar verbeterde zij zo’n 40% op. Ze eet slecht, is erg mager en ze heeft grote donkere kringen onder haar ogen. Kortom ze ziet er ondervoed uit.
Vaak heeft zij hoofdpijn en moet dan overgeven. Koude wind op het hoofd doet ook hoofdpijn ontstaan.
Zij kan niet goed tegen suiker, vet, gluten en chemische toevoegingen in voedsel zoals kleurstoffen, smaakmakers e.d. Ze is dorstig en kouwelijk.
Ze is altijd moe en voor alles en nog wat bang.. Ze wil altijd iemand om zich heen. Ze is enorm nerveus en heeft weinig vriendinnetjes. Het liefst zit zij in de huiskamer te lezen. Mentaal is zij ver vooruit op haar leeftijdgenoten, maar emotioneel bakt ze er niets van, aldus haar ouders. Ze is nogal faalangstig en zeker nu zij binnenkort naar de middelbare school gaat zal zij daar behoorlijke problemen mee krijgen, vermoeden de ouders.

Dit hele verhaal doet aan een bekend polycrest denken. De homeopate moest een afweging maken en ging op zoek naar een middel met het beeld van het bekende polycrest maar met de nadruk op darmpathologie. Uiteindelijk koos zij niet voor het polycrest maar voor een darmnosode. Dit was een zeer gelukkige keuze. Binnen 3 weken kreeg het meisje meer energie, minder buikpijn en meer eetlust. Na 8 weken kwam zij terug bij de homeopate en had een heel andere uitstraling gekregen. Zij was ietsje dikker en keek veel beter uit haar ogen.
Ze had nog 1x ernstige diarree gehad, zo’n 3 dagen na het middel. Daarna niet meer.
Besloten werd af te wachten.

Na weer eens 9 weken was een herhaling van het middel nodig. Dezelfde potentie deed niets meer, een hogere wel. Na herhaling van het middel verdwenen na verloop van tijd alle klachten zowel mentaal-/emotioneel als fysiek en deze zijn sinds 2 jaar niet meer teruggekomen. Wel moet ze nog een beetje op letten met wat ze eet, maar een streng dieet is niet meer nodig. Ze kan alles eten maar moet wel opletten dat ze niet teveel suiker of chemische toevoegingen binnen krijgt. Ze krijgt hier geen diarree meer van maar voelt zich dan opgeblazen en een beetje misselijk. Ze is vrolijk, heeft meer dan genoeg energie en ziet er zeer gezond uit.

Behandelduur: 9 maanden
Aantal middelen: 1 in twee verschillende potenties

Deel dit artikel op..
Dit bericht is geplaatst in Artikelen D met de tags . Bookmark de permalink.