CARA klachten en Homeopathie

De laatste jaren is er een toename te zien in klachten van de ademhalingsorganen.
Waarom zou dat zo zijn? De luchtvervuiling, voedselgewoonten, vaccinaties, iets wordt eerder CARA genoemd?

CARA staat voor Chronische Aspecifieke Respiratoire Aandoening de vertaling luidt:

Iemand is gedurende langere tijd ziek, zonder dat we weten wat het is, maar het is in ieder geval een aandoening van de luchtwegen.
In deze moderne tijd kunnen we van alles maar bij deze ziekte kunnen we alleen maar verzachten of een aanval opheffen zonder dat we genezen.

Homeopathisch kijken we anders naar caraklachten. Klassiek homeopaten weten dat al het chronische een voorloper heeft en daar gaan we naar op zoek. Chronische ziektes ontstaan homeopathisch gezien o.a. door een infectie, (bacteriën, virussen), onderdrukking (vooral de huid), ontkenning (van gevoelens en emoties) en andere omstandigheden. Daar komt bij dat klassiek homeopaten meestal naar het miasma (s) dat de persoon bij zich draagt kijkt.

Miasma’s zijn als we het eenvoudig uitleggen een soort poel van overerfde energetische blauwdrukken. Bij al deze schijnbare oorzaken van Cara zal een homeopaat zich altijd het waarom afvragen, niet iedereen wordt immers chronisch ziek na het doormaken van bijvoorbeeld een acute ziekte.

Caraklachten kunnen goed klassiek homeopathisch behandeld worden. Astma leent zich niet voor zelfmedicatie. Er volgt altijd een constitutionele behandeling.

De constitutie van een mens is een aangeboren en verworven psychische en lichamelijke gesteldheid, die we herkennen aan de lichaamsbouw, de psychische en mentale grondstemming en de wijze van reageren op innerlijke en uiterlijke druk.

 greenline3

Casus 1

Tijdens een boottocht werd een meisje behoorlijk ziek. Ze was niet aanspreekbaar, zat rechtop en zag blauw vanwege ademhalingsproblemen. Ze had haar eigen reguliere ‘anti-astma’ middelen bij zich en na inname daarvan knapte ze goed op. Wat later op de avond ging het slechter en reageerde ze niet meer op de middelen die ze bij zich had. De tevens op de boot aanwezige klassiek homeopaat gaf haar een homeopathisch middel waar ze gelukkig van opknapte. Jarenlang heeft zij geen last meer gehad. Het bleek dat het acuut toegediende middel tevens haar constitutiemiddel was. Het was dus een schot in de roos.

Wel ontwikkelde zij een huiduitslag waarmee zij besloot naar dezelfde homeopaat te gaan.

Het bleek dat zij in het verleden ringworm had gehad die door middel van zalfjes onderdrukt werd. De homeopaat behandelde haar verder. Haar astma heeft ze nooit meer terug gekregen en het eczeem is na verloop van tijd verdwenen.

NB. Een status astmaticus is levensbedreigend, ga in een dergelijk geval altijd naar een ziekenhuis

 greenline3

Casus 2

Een jongetje van 4 jaar komt bij de klassiek homeopaat vanwege steeds weer terugkerende luchtweginfecties en oorklachten. Op dat moment is er sprake van dat er buisjes in de oren geplaatst gaan worden. Het jongetje is een lastpak vertelt de moeder. Hij is overmatig druk en vernielzuchtig. Hij is erg nerveus en prikkelbaar. Stilzitten kost hem erg veel moeite.

Ook tijdens het consult is hij geen ogenblik rustig. Pakt de boeken van de homeopaat van het bureau, schopt tegen het bureau en wil constant aandacht.

Hij kan niet tegen melk, hij wordt er ziek van. Hij eet veel maar komt zo goed als niets aan en als hij ziek is verliest hij gelijk aan gewicht.

Van de homeopaat krijgt hij middel X en na een aanvankelijke verergering (=beginwerking van het middel) wordt hij veel rustiger en gezeglijker. Het plaatsen van de buisjes wordt uitgesteld en blijkt uiteindelijk niet meer nodig.

Na 5 maanden krijgt het jongetje een terugval en het middel wordt herhaald. Na een aanvankelijke verbetering valt hij na 4 weken al weer terug. Hij krijgt een ander middel zonder enig resultaat. Weer wordt er gezocht naar een nog beter passend middel.

Na het laatste middel ontwikkelt het jongetje ernstige huidklachten. Vooral de knieholten en de billen zijn aangedaan. Qua gedrag is hij sterk verbetert en ook de klachten van de luchtwegen zijn vooralsnog verdwenen. De moeder vertelt dat het lijkt op de klachten die hij als 1 ½ jarige heeft gehad. Er wordt afgewacht. Na 3 maanden verdwijnen de huidklachten.

De luchtweginfecties en oorklachten komen niet meer terug.

Totale behandelduur: 16 maanden (= 7 consulten)

Niet alle Cara klachten ontstaan ten gevolge van onderdrukking.

 greenline3

Casus 3

Een meneer op leeftijd heeft elke herfst en winter last van bronchitis. Zodra het weer omslaat vertelt hij, is het mis. Hij krijgt het benauwd en het enige dat een beetje helpt is voorover gebogen zitten. In beginsel zit het slijm los maar gaandeweg krijgt hij steeds meer moeite met het ophoesten van het slijm. Als hij daar niets aan doet ontwikkelt hij longontsteking. In het verleden is er veel antibiotica gebruikt om dat soort problemen te voorkomen. Hij is een echte levensgenieter. Positief ingesteld, behalve als hij bronchitis ontwikkelt dan is hij niet te harden voor zijn omgeving. Hij is erg gesteld op mensen en maakt met iedereen een babbeltje. Behalve als hij zich niet lekker voelt dan is hij enorm geïrriteerd. Hij is altijd goed gezond geweest. Er zijn geen bijzonderheden in de levensbiografie van deze meneer te ontdekken. Er wordt een middel voorgeschreven dat in het geheel niet werkt. Het volgende middel heeft meer succes, maar zowel de meneer als de homeopaat zijn niet echt tevreden. Alleen de scherpe kantjes zijn wat van de bronchitis afgehaald. Hij is wat minder benauwd en het slijm is makkelijker op te hoesten. Herhaling en een andere potentie leveren geen betere resultaten. Weer wordt gezocht naar een beter middel en weer wordt het niet gevonden. Het blijft allemaal een beetje sluimeren. Vermoed wordt dat er ergens een blokkade zit. Er wordt een andere weg ingeslagen. Daarna wordt een middel herhaald dat hij al eerder heeft gehad en dit keer is de reactie zeer positief. Het jaar daarop volgt een lichte terugval maar na herhaling van het middel gaat alles in stijgende lijn.

Tot op heden (reeds 4 jaar) is geen bronchitis meer opgetreden.

Totale behandelduur 2 jaar (= 9 consulten).

Deel dit artikel op..
Dit bericht is geplaatst in Artikelen C met de tags , . Bookmark de permalink.