Begrijpen waarom je ziek geworden bent

Zodra iemand begrijpt waarom hij ziek geworden is begint het genezingsproces. Dat is heel iets anders dan mensen aan praten dat het hun eigen schuld is dat ze ziek zijn geworden.
Niemand heeft er schuld aan dat hij ziek is geworden.
Het begrijpen van het waarom van het ziek worden speelt zich af op allerlei niveaus:

Emotionele niveau
Meestal wordt men er zich van bewust wat men al die tijd aan gevoelens en emoties heeft onderdrukt. Iets wat onderdrukt is kan niet worden verwerkt. Zodra men weet wat er wordt onderdrukt en men leert het uiten en voelen kan het verwerken beginnen. Zowel de homeopaat, als de patiënt en het gegeven middel helpen hierbij. Er is dus een samenwerking tussen deze drie.

Mentale niveau
Dit betekent het denken, kennen en weten. Zodra men tot een bepaald inzicht komt oftewel zich realiseert dat, kan er actie worden ondernomen. Ook hier ziet men weer de samenwerking tussen homeopaat, patiënt en het toegediende middel.

Lichamelijke niveau
Hiermee wordt bedoeld alle zintuiglijke gewaarwordingen en alles wat men lichamelijk voelt. Iemand wordt zich bewust van wat er zich nu eigenlijk in zijn lichaam afspeelt.

Heel veel mensen zijn zich absoluut onbewust van wat zij in hun lichaam voelen. Als hun gevraagd wordt of zij koude of warme handen en/of voeten hebben weten ze het niet. Het is alsof het bewustzijn zich heeft teruggetrokken uit die lichaamsdelen.

In de homeopathie zien wij lichaam en geest als één geheel. Vaak zijn de klachten in de geest dezelfde als die we op lichamelijk gebied zien verschijnen.

Veel van onze pijn is opgeslagen in het onbewuste. Het kost ons organisme ontzettend veel energie om de verdrongen pijn in het onbewuste te houden. Na het meemaken van een trauma ontstaat er vaak zowel een on- alsook een overgevoeligheid. De ongevoeligheid dient ervoor om te overleven. Stel iemand is vroeger seksueel misbruikt. Het kan zijn dat deze gebeurtenis totaal ‘vergeten’ is. Dit zou men kunnen zien als een ongevoeligheid op mentaal gebied, dus het denken, weten en kennen. De overgevoeligheid zou kunnen bestaan uit een extreme aversie tegen mannen of vrouwen en seksuele problemen, zoals bijvoorbeeld afkeer van seks. Lichamelijk zou zich dat weer kunnen uiten in een overgevoeligheid zoals bijvoorbeeld blaasontstekingen en dergelijke.

Als er een samenwerking ontstaat tussen patiënt, homeopaat en middel dan kan dit seksuele trauma aan het licht komen en er een genezingsproces op gang komen. Men begrijpt waar de afkeer voor mannen of vrouwen vandaan komt en het lichaam hoeft de verdrongen pijn niet meer lichamelijk te uiten. De energie die het organisme steeds maar weer moest gebruiken om het trauma in het onbewuste te houden wordt nu gebruikt voor het herstel.

Niet altijd is het zo dat een verdrongen gebeurtenis van waaruit alle ellende ontstond bewust aan de oppervlakte komt, maar wel is het zo dat een groot deel van de onbewuste lading ontlaadt wordt. Veel over- en ongevoeligheden zullen verdwijnen.

Naar aanleiding van het bovenstaande kan men nu ook misschien begrijpen waarom de manier waarop men geboren is belangrijk is om te weten voor de homeopaat (zie website artikel De kindertijd en Homeopathie) Als een baby heeft moeten worstelen om geboren te worden omdat hij bijvoorbeeld moeilijk door het baringskanaal heen kon. Dan is het niet moeilijk je een voorstelling te maken over wat er zich daar heeft afgespeeld. Er moet veel pijn naar het onbewuste verdrongen zijn om te hebben kunnen overleven. Dit zou zich eventueel later kunnen uiten door angst in kleine ruimten of je zeer snel bedreigd voelen in situaties; het gevoel dat je niet meer voor- of achteruit kan.
Alhoewel de patiënt zich het geboortetrauma hoogstwaarschijnlijk niet meer kan herinneren is het wel zo dat indien de homeopaat deze gegevens in zijn repertorisatie mee neemt en tot een middelkeuze komt, dit onbewuste trauma opgelost kan worden, zodat ook de lichamelijke, mentale en/of emotionele problemen verdwijnen.

Mensen kunnen gecompliceerd in elkaar zitten. In ieder geval zijn zij meer dan een ‘hemd van vlees’ met daarin een aantal organen om zich in leven te houden. Dat is de reden waarom een klassiek homeopaat de mens niet onderverdeeld in allerlei hokjes maar hem ziet als één geheel en niet alleen probeert de klachten te genezen maar de patiënt te helen.

Deel dit artikel op..
Dit bericht is geplaatst in Artikelen B. Bookmark de permalink.