ANTICONCEPTIEPIL

depilZo rond 1960 werd de anticonceptiepil geïntroduceerd. Het werd gezien als DE bevrijding van de vrouw.

Geen ongewenste zwangerschappen, begin van de seksuele revolutie en wat al niet meer. De vrouw werd een stuk minder afhankelijk. Men kreeg een keuze. De keuze om wel of niet zwanger te raken.
Tegenwoordig wordt de anticonceptiepil ook voorgeschreven bij acne, om de menstruatie te reguleren (soms bij jonge meisjes al) en/of in verband met PMS klachten.
In het verleden heb ik getracht via een oproep op de website een onderzoek te starten naar problemen die vanuit mijn optiek zouden kunnen voortvloeien uit het slikken van de anticonceptiepil. Zeker als dit langdurig is gebeurd. Te denken valt aan heftigere klachten tijdens de overgang, onvruchtbaarheid etc. Ik kreeg daar te weinig reactie op om e.e.a. te kunnen concluderen.
Desalniettemin bestaan er vrouwen die zich zeer onprettig voelen door pilgebruik. Zij geven aan zichzelf heel anders te voelen, alsof ze zichzelf niet meer zijn. Ze geven vaak aan zich leeg of afgevlakt te voelen. Andere vrouwen merken dit pas op zodra zij stoppen met slikken.
De bijwerkingen van de pil worden door artsen nogal eens weggewuifd en de nadruk wordt gelegd op de voordelen, zoals:

  • regelmatige cycli
  • lekker doorslikken tijdens vakanties of als het even niet ‘uitkomt’
  • menstruatiestoornissen
  • PMS klachten
  • overgangsklachten
  • acne

De pil lijkt overal goed voor te zijn. Elk ongemak die met het vrouw zijn kan optreden wordt maar al te vaak met pil voorschrift geprobeerd te onderdrukken.
Waar de meesten onder ons niet bij stil staan is dat ons lichaam denkt zwanger te zijn, we leven in een permanente zwangerschap. Ook het feedbacksysteem wordt ontregeld. Hormonen zijn complexe stoffen die onderling op elkaar zijn afgestemd. Ons hormoonsysteem is een belangrijk onderdeel van ons lichaam en bepaalt in sterke mate ons gevoelsleven. Alle endocriene klieren zijn belangrijk. Onze dirigent de hypofyse stuurt alles aan. Hij ontvangt als het ware weer antwoord (prikkels) terug en weet wat er dan gebeuren moet. Je zou je kunnen afvragen of het kunstmatig ingrijpen in deze natuurlijke processen /terugkoppelingen geen disfunctie bij klieren veroorzaakt. Immers we dienen hormonen toe en daardoor wordt de eigen activiteit en natuurlijk reageren onderdrukt.
Daarbij komt dat ieder mens een voor hem/haar unieke hormoonspiegel heeft, terwijl de a-c pil samengesteld is uit dezelfde hoeveelheden en iedere vrouw ook dezelfde hoeveelheid binnen krijgt.
Door het slikken van hormonen wordt ingegrepen in onze eigen unieke hormoonspiegel.
Hormonen zetten allerlei processen bij ons in gang. Ons gevoel/denken /onze wil kun je niet loskoppelen van hormonen. Zo goed als elke vrouw herkent dit. Tijdens ovulatie, voor,tijdens of na de menstruatie bemerken zij maar al te vaak stemmingwisselingen en/of lichamelijk ongemak.
Zodra meisjes geslachtsrijp worden gebeurt dit onder invloed van hormonen. Het is heel wat anders als dit gebeurt met een voor haar unieke hormoonaanmaak door haar eigen natuur aangestuurd dan door toediening van hormonen van buitenaf. De hypofyse kan mijns inziens ontregeld raken. Als deze ontregeld raakt dan raken vele andere klieren ook ontregeld zoals onze schildklier, onze bijnieren etc.
Sommige vrouwen/meisjes nemen toe in gewicht. Anderen worden werkelijk dik van de anti conceptiepil. Ik zelf kan dit niet verklaren op grond van geslachtshormonen, maar als iemand dit wel kan dan hoor ik dat natuurlijk graag. Zo zijn er nog meer bijwerkingen die ik niet kan verklaren door louter het toedienen van synthetische hormonen. Een niet goed werkende hypofyse is echter wel van invloed op alle andere hormoonafscheidende klieren.

Ik heb de indruk dat er steeds meer vrouwen, maar ook mannen onvruchtbaar of vermindert vruchtbaar raken. Dit kan niet alleen gerelateerd worden aan de hogere leeftijd waarop de vrouw besluit dat het tijd wordt om te trachten zwanger te raken. In de jaren 30 t/m 60 waren er grote gezinnen. Er waren meer dan genoeg vrouwen die ver na hun 40ste levensjaar nog kinderen baarden. Ook vrouwen die vanuit geloofsovertuiging geen voorbehoedmiddelen gebruiken krijgen vaak op latere leeftijd nog kinderen.
Bij de doorsnee vrouw lijkt het er mijns inziens op dat steeds vaker via IVF of andere behandelingen moet worden ingegrepen.

Hoe het met het ontwikkelen van kanker staat onder invloed van langdurig synthetisch hormoongebruik ?
Enig idee hoeveel hormonen wij binnen krijgen? Via voedsel, ons drinkwater, medicijngebruik en wat al niet meer.

Het aardige van homeopathie is, dat indien je een reactie op een middel ziet ontstaan je bijna altijd ook weet wat het probleem is geweest. We werken immers met het gelijksoortigheidsprincipe.

Onderstaande casus is daar een voorbeeld van.

 greenline3

Casus

Een vrouw komt op consult. Het eerste wat opvalt is haar ‘zwangerschapsmasker’. Ze is echter niet zwanger. Was dat maar waar. Dat is juist het probleem. Er is al 3 jaar een kinderwens, maar helaas is deze nog niet in vervulling gegaan.
Op haar 11e ontstond haar eerste menstruatie, deze was onregelmatig met afwisselend wat meer en weinig bloedverlies. Zij kreeg daarvoor op haar 12e de a-c- pil. Zij slikte deze 17 jaar.
Het echtpaar is binnenste buiten gekeerd, maar echt duidelijkheid waarom zwangerschap uitblijft is er niet. Een IVF poging mislukte. Alvorens nogmaals daartoe over te gaan wilde zij eerst iets ‘natuurlijks’proberen.
Op grond van haar menstruatiepatroon, haar stemmingen en haar persoonlijkheid krijgt zij een constitutioneel middel. Haar stemmingen worden minder, haar menstruatie wordt regelmatiger en minder heftig, haar pms symptomen verdwijnen grotendeels, maar zwangerschap blijft uit.
Het zwangerschapsmasker wordt wat minder maar verdwijnt niet. Alle symptomen gaan naar de achtergrond, maar zitten er nog, zij het minder heftig.
Dan krijgt zij pituitarium anteriorum ( gemaakt van de hypofyse) en na 4 innames binnen 8 weken verdwijnen alle klachten.
1 maand na de laatste inname is zij zwanger.

Behandelduur: 12 weken
Aantal consulten: 3
Aantal middelen 2

NB niet ieder echtpaar kan geholpen worden de niet vervulde kinderwens in vervulling te laten gaan.In e.d. geval kan worden geprobeerd het verdriet daarover te begeleiden en acceptatie te bevorderen.

Deel dit artikel op..
Dit bericht is geplaatst in Artikelen A met de tags , , . Bookmark de permalink.